BG   FR   ES   EN   
 

2014-09-15 4:54:24 PM


На вниманието на всички ученици


В изпълнение на дейности по спечелен проект, Ротаракт клуб – Варна организира в ІV ЕГ покупко-продажба на стари учебници с благотворителна цел.

Учениците, желаещи да продадат старите си учебници могат да участват в инициативата, която ще се състои в периода от 16.09.2014 г. до 19.09.2014 г.


В. Тотева

Директор ІV ЕГ
2014-09-15 4:54:06 PM


На вниманието на ученици и родители


При необходимост, униформеното облекло на учениците от гимназията ще се поръчва и съответно получава в магазина на фирма „Виктория – уникат”.

Адрес на магазина:

Гр. Варна

ул. "Фредерик Шопен" № 14 (до шадравани - съдебна палата)

Работно време: от 10.00 ч. до 19.00 ч.


В. Тотева

Директор ІV ЕГ
2014-09-12 10:49:27 AM


НА ВНИМАНИЕТО

на учениците от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри” и  на техните родители!


ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 15.09.2014 г. от 9.00 часа.


Участниците в програмата да се явят в гимназията не по-късно от 8.30 часа, а всички  ученици от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас  не по-късно от 8.45 часа. Официалното униформено облекло е задължително.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2014-08-29 12:42:41 PM


НА ВНИМАНИЕТО

на учениците, приети в VІІІ клас за учебната 2014/2015 година

и  на техните родители!


На 03.09.2014 г. от 18.00 часа в Актовата зала на гимназията ще се проведе родителска среща.

Поръчаното през месец юли униформено облекло е получено в гимназията и ще се дава срещу бележка за заявка в периода  08 - 10.09.2014 г.  при касиер-домакина. Работно време: от 8.30 до 15.30 часа.

Разпределението на новоприетите ученици по паралелки можете да видите ТУК.

ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2014-08-27 7:12:47 PM


ИЗПИТИ СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2014 г.


ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

01.09. – Български език и литература

03.09. – Френски език

            – Испански език

04.09. – Математика


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

01.09. – Информатика

03.09. – Френски език

04.09. – Математика

08.09. – История и цивилизация

09.09. – Биология и здравно образование

10.09. – Химия и ООС

11.09. – География и икономика


ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

01.09. – Английски език

03.09. – Френски език

            – Испански език

04.09. – Изобразително изкуство

08.09. – История и цивилизация

09.09. – Биология и здравно образование

10.09. – Химия и ООС

11.09. – Музика


Всички изпити започват в 9.00 часа.

Учениците трябва да се явят не по–късно от 8.45 ч. в стая 206.

2014-08-26 7:58:47 AM


На вниманието на всички колеги!

Във връзка с подготовка на новата учебна година, следва колегите да се явят  в сряда /27.08./ в 9.00 часа в училище за провеждане на педагогически съвет.

Ръководителите на групи ИД по УСПЕХ , които не са си изпратили отчета за учебната 2013/2014 г., следва да го да изпратят до утре, вторник /26.08./ на имейл v_toteva@abv.bg.

Веселина Тотева