BG   FR   ES   EN   
 
Дневно разписание за провеждане на дистанционно обучение

1. 8.30 - 9.00
2. 9.10 - 9.40
3. 9.50 - 10.20
4. 10.30 - 11.00
5. 11.10 - 11.40
6. 11.50 - 12.20
7. 12.30 - 13.00

Внимание! Начало на първия час - 8.30. Продължителност на един учебен час – 30 мин. Спазват се и почивките.


Сигнали за нередности, измама и корупция: signali@4egvarna.com


2020-03-19 8:45:51 AM


Честит празник, Четвърта езикова!

Честит празник, Устрем' 2020!

Днес ти ставаш на цели 50 години!

 

 
2020-03-18 9:24:01 PM


Уважаеми ученици, Уважаеми родители,


Утре е 19 март – ден, в който обичайно отбелязваме патронния празник на Нашата гимназия с тържествен концерт, с вълнуващи срещи с учители, съученици, хора, съпричастни с IV ЕГ.

На този 19 март, няма да има организиран концерт на живо. Вместо това, ще проведем учебни занятия.

Да, няма да има концерт на живо, но екипът  от учители, заел  се с организацията на празника, подготвя изненада  - влезте в създадения специално за 19 март 2020 сайт (към него ще има линк на нашия сайт) и се насладете на виртуалния „концерт“, подготвен с много любов от нашите колеги и ученици.

Поклон и благодарност за усилията на членовете на ръководството и на учителите  учебният процес в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ не само да не прекъсва в тези необичайни условия, но да става все по-ефективен и да  мобилизира енергията на ученици и учители, които заедно работят  за все по-високи постижения.


С уважение към труда на учители и ученици,


Честит празник!


Веселина Тотева

Директор на IV ЕГ
2020-03-15 11:51:53 AM


Уважаеми ученици, Уважаеми родители,
 
От понеделник 16 март 2020 г. задължително се въвежда форма за
обучение на учениците в електронна среда – SHKOLO.BG. Учители и
ученици не присъстват в училище.

Моля, запознайте се с указанията за учебен процес в дигитална среда ТУК.

Същия е изпатен на новите пощи на класовете и е качен във фейсбук страницата на гимназията.

По-късно през деня ще бъде изпратен и през Модул Комуникации на SHKOLO.BG

Уточнение - Модул Комуникация = Съобщения

 
2020-03-13 6:14:08 PM


З  А  П  О  В  Е  Д


№ РД-08-1458/ 13.03.2020 г.


На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО и  Заповед № 01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и  във връзка с усложняващата се с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявено решение от 13.03.2020 г. на Народно събрание на Република България извънредно положение и препоръки  на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България


НАРЕЖДАМ:


Да бъдат изпълнени предписанията на Министъра на здравеопазването в Заповед № 01-124/13.03.2020 г.  за преустановяване на учебните занятия  и всички извънкласни мероприятия в IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри” за периода 16.03.2020 г - 29.03.2020 г. включително. Да бъде въведена дистанционна форма на обучение за учениците от IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри”, считано от 16.03.2020 г.  Задължавам всички ученици, които към момента нямат реристрация в електронния дневник на Школо бг, да се регистрират в срок до 14.03.2020 г.


Длъжностните лица да изпълнят следните задължения:

1. Да бъде публикувано съобщение на сайта на IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри”.

2. Класните ръководители да уведомят родителите на учениците.

3. В срок до 12.00 часа на 14.03.2020 г. учителите да представят предложение за работа в електронна среда, която да отчитат ежедневно чрез доклад, изпратен до ресорния заместник-директор УД, до директора и до ръководителя направление ИКТ.

4. Работещите в IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри”, които не могат да изпълняват задълженията си дистанционно,  да предприемат действия за уреждане на трудово-правните си отношения с работодателя по КТ/ КТД.

5. Учебните занятия да бъдат възобновени на 30.03.2020 г./понеделник/.


Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнява директорът на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – Варна.

Копие от настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА 

ДИРЕКТОР НА IV ЕГ
2020-03-12 2:33:55 PM


З  А  П  О  В  Е  Д


№ РД-08-1377/ 11.03.2020 г.


На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), съгласно чл. 105, ал. 3 от ЗПУО и  Заповед № 1034/11.03.2020 г. на Кмета на Община Варна и препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и във връзка с докладна записка  № РД 20005237ВН/11.03.2020 г. от директора на Дирекция „Образование и младежки дейности”


НАРЕЖДАМ:


    

Да бъдат изпълнени предписанията на Кмета на Община Варна в Заповед № 1034/11.03.2020 г. за преустановяване на учебния процес в IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри” за периода 12.03.2020 г - 13.03.2020 г. включително.


Длъжностните лица да изпълнят следните задължения:

1. Да бъде публикувано съобщение на сайта на IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри”.

2. Класните ръководители да уведомят родителите на учениците.

3. В срок до 13.03.2020 г. учителите да представят предложение за преструктуриране на учебния материал за периода от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

4. Работещите в IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри” да предприемат действия за уреждане на трудово-правните си отношения с работодателя по КТ/ КТД.

5. Учебните занятия да бъдат възобновени на 16.03.2020 г./понеделник/.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнява директорът на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – Варна.

Копие от настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА  

ДИРЕКТОР НА IV ЕГ
2020-03-11 7:22:19 PM


СЪОБЩЕНИЕ


На вниманието на учителите, на учениците и на техните родители!

Със Заповед №1034/11.03.2020 г. на Кмета на Община Варна се преустановяват учебните занятия на територията на Община Варна за периода от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г, включително.


Веселина Тотева

Директор


Уважаеми зрелостници!


Във връзка с провеждането на Държавни зрелостни изпити’ 2020 предстои подаването на вашите заявления.

При възникналата епидемична обстановка и обявеното удължаване на грипната ваканция ви предоставяме възможност да го направите утре, по някой от посочените начини:

1. Лично в училище – заявления можете да получите от секретарката. Подаването може да направите по всяко време от 8.30 до 16.00 часа.

2. Онлайн.

- изтегляте заявлението

- принтирате го

- попълвате

- сканирате/заснемате

- изпращате

Изпращането на попълненото и подписано заявление става на e-mail адреса на Гимназията 4egvarna@4egvarna.com – до края на работния ден – 16.00 часа.


В прикачените файлове ще намерите бланка за заявление за ДЗИ и примерна бланка с попълнени фиктивни данни.

Моля да се спазват следните неща:

1. Адрес се попълва по лична карта, дори ако срока на изтичането й наближава. Квесторът ще свери данните от служебната Ви бележка с документа Ви за самоличност.

2. Пълно изписване на предметите за 1 и 2 ДЗИ. В примерната бланка са посочени. Първият ДЗИ е български език и литература за всички, а за втори задължителен ДЗИ се избира един посочените.

Ако посочите ДЗИ по желание, пак посочвате един от изброените предмети.  Моля да имате предвид, че ДЗИ по желание са провеждат в периода 26 май - 29 май 2020 г.

3. Дата на заявлението – 12.03.2020 г.

4. Личен подпис.


Изпращането на попълненото и подписано заявление става на e-mail адреса на Гимназията 4egvarna@4egvarna.com – до края на работния ден.

Моля, в темата на писмото пишете името и класа си.


При възникнали въпроси можете да ползвате служебните телефони 052 385 322 и 052 385 326

Благодарим предварително за вашето съдействие!


ПРИМЕРНА БЛАНКА

БЛАНКА ЗА ДЗИ
2020-03-11 5:12:15 PM


На вниманието на всички, съпричастни с честванията по повод патронния празник на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” - Варна


Във връзка с възникналата епидемична обстановка и разпространение на COVID-19, с огромно съжаление, Ви уведомявам, че планираните Вечер на езика, концерт, посветен на патронния празник  и среща на бившите възпитаници с техните учители няма да се състоят.


До нови срещи на всички, свързани с живота на Гимназията!


Веселина Тотева

Директор
2020-03-11 1:36:02 PM


На вниманието на учителите, учениците и на техните родители!


Учебните занятия в  IV Езикова гимназия се възобновяват от 12.03.2020 г. /четвъртък/.

Моля да се запознаете с указанията на РЗИ – Варна, относно предприемане на лични противоепидемични мерки - ТУК.


Веселина Тотева

Директор
2020-03-06 12:33:05 PM


З  А  П  О  В  Е  Д


№ РД-08-1267/ 05.03.2020 г.


На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО и  Заповед №РД 01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването  и препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България и във връзка с регистрирания към момента нов епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания, вкл. и тежки остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план


НАРЕЖДАМ:

    

Да бъдат изпълнени предписанията на министъра на здравеопазването  в Заповед №РД 01-114/05.03.2020 г. за преустановяване на учебния процес в IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри” за периода 09.03.2020 г. - 11.03.2020 г. включително.


Длъжностните лица да изпълнят следните задължения:

1. Да бъде публикувано съобщение на сайта на IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри”;

2. Класните ръководители да уведомят родителите на учениците;

3. В срок до 09.03.2020 г. учителите да представят предложение за преструктуриране на учебния материал за периода от 09.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително;

4. Работещите в IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри” да предприемат действия за уреждане на трудово-правните си отношения с работодателя по КТ/ КТД.

5. Учебните занятия да бъдат възобновени на 12.03.2020 г. /четвъртък/


Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнява директорът на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – Варна.

Копие от настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА  

ДИРЕКТОР НА IV ЕГ
2020-03-04 4:45:19 PM


ПРОГРАМА

за отбелязване на 62-та годишнина на ІV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“

и 50 години сборник за ученическо творчество „Устрем“


Вечер на езика – постановки на френските и испанските осми класове

18 март 2020 г. от 18.00 часа, Актова зала на гимназията


Празничен концерт

19 март 2020 г. от 10.00 часа, Актова зала на гимназията


Среща на бившите възпитаници с учители и съученици

19 март 2020 г. от 13.00 часа, ресторант „Старата къща”


Бившите ученици могат да направят заявки за ресторанта

на тел. 0894 373 561 – г-жа Елизабет Добрева
2020-03-02 5:50:42 PM


З  А  П  О  В  Е  Д


№ РД-08-1178/ 02.03.2020 г.


На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО и решение на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ за предприемане на противоепидемични мерки


НАРЕЖДАМ:

    

Да бъдат изпълнени предписанията на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ за преустановяване на учебния процес в IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри” за периода 04.03.2020 г - 06.03.2020 г. включително.


Длъжностните лица да изпълнят следните задължения:

1. Да бъде публикувано съобщение на сайта на IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри”;

2. Класните ръководители да уведомят родителите на учениците;

3. В срок до 06.03.2020 г. учителите да представят предложение за преструктуриране на учебния материал за периода от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г. включително;

4. Работещите в IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри” да предприемат действия за уреждане на трудово-правните си отношения с работодателя по КТ/ КТД.


Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнява директорът на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – Варна.

Копие от настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА  

ДИРЕКТОР НА IV ЕГ

2020-02-29 2:35:48 PM


По повод 3 март IV Езикова гимназия организира ежегодния Фестивал на хората, който ще се проведе на 2 март с начален час 8.30 в Актова зала.
Ръководството на гимназията честити Баба Марта на всички учители и ученици, и на техните родители и им пожелава здраве и късмет.
Честит празник!
2020-02-27 11:50:35 AM


ДО

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ,

РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ,

УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

В IV ЕГ «ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ»


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,


Както знаете от средствата за масова информация и от социалните медии е налице ситуация свързана с разпространението на коронавирус.

На основание писма от МОН и от Община Варна, съответно от 24.02.2020 г. и 26.02.2020 г. Ви уведомявам, че се спират организираните пътувания на ученици в страната и чужбина.

Необходимо е да се въздържате от пътувания до дестинации, за които има информация за разпространение на коронавирус като Китай, Южна Корея, Иран, Италия, Испания и други.

Мерките ще бъдат в сила до получаване на последващи инструкции.

Апелирам да се спазва стриктна лична хигиена и здравословен начин на живот.

С уважение и благодарност за Вашето разбиране,


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

ДИРЕКТОР
2020-02-26 9:52:45 AM


Радваме се на първите успехи на ученици от гимназията в изучаването на португалския език и култура.
Поздравления за Лиа Димитрова (10. Ж) и Гергана Ганчева (10. Б) за постижението им в конкурса организиран от Португалски културен и езиков център "Камойш София" към Посолството на Португалия.

 
2020-02-25 10:29:15 AM


СЪОБЩЕНИЕ
Днес, 25 февруари 2020 г., след 7-я час, 13.30 часа, в стаи 402 и 403 ще се проведе първи етап на конкурса по превод от френски и от испански език
Учениците, записали се за участие, могат да заемат речници от библиотеката на гимназията. 

ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА
Директор на ІV ЕГ
2020-02-22 10:07:12 AM


Изпитите DELF scolaire ще се проведат в  ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” както следва:
1. Общ изпит:
A2 на 21.02.2020 г. от 14.00 часа  
B1 на 22.02.2020 г. от 11.00 часа  
B2 на 22.02.2020 г.  от 14.30 часа 
Допускането в изпитната зала за общия изпит е  съответно:
на 21.02.2020 г.
- от 13.30 до 13.50 часа за А2
на 22.02.2020 г. 
- от 10.30 до 10.50 часа за B1
- от 14.00 до 14.20 часа за B2
При явяването си в изпитната зала, кандидатите трябва да представят документ за самоличност /със снимка/ и индивидуалното уведомление. 
Индивидуалният изпит се провежда по график на 21.02.2020 г. А2 и  на 22.02.2020 г. и 23.02.2020 г. за В1 и В2 . 
Кандидатите следва да се явят 15 мин. преди указания в индивидуалните уведомления час пред съответната  изпитна зала.

2020-02-18 11:15:10 AM


По повод патронния празник на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” – Варна,  ръководството на гимназията, Сдружение Училищно настоятелство при гимназията  и Клубът на бившия възпитаник  обявяват
КОНКУРС ПО ПРЕВОД ОТ ФРЕНСКИ И  ОТ ИСПАНСКИ ЕЗИК „ИВАН ИВАНОВ”
Регламент на конкурса можете да прочетете ТУК.
2020-02-13 10:44:57 AM


На 15 февруари (събота) от 9.00 часа ще се проведат областните кръгове на олимпиадите по френски и испански език.
Учениците да се явят в сградата на IV ЕГ не по-късно от 8,30 часа, като носят документ за самоличност - лична или ученическа карта или ученическа книжка.
Разпределения по зали:
 
ОЛИМПИАДА ФРЕНСКИ ЕЗИК
ОБЛАСТЕН КРЪГ
15.02.2020 г. – 9.00 часа
 
Стая 102 – 8 клас
Стая 103 – 9 клас
Стая 101 – 10 клас
Стая 104 – 11 клас                                       
Стая 105 – 12 клас
 
ОЛИМПИАДА ИСПАНСКИ ЕЗИК
ОБЛАСТЕН КРЪГ
15.02.2020 г. – 9.00 часа
 
Стая 110 – 8 клас
Стая 106 – 9 клас
Стая 107 – 10 клас
Стая 109 – 11 клас и 12 клас
2020-02-07 3:37:52 PM


На вниманито на учениците и на техните родители!
Учебните занятия се възстановяват от 10.02.2020 г. Начало - 7.30 часа.
2020-02-06 4:56:48 PM


Курсовете за подготовка за изпит DELF - нива В1 и В2 ще се проведат в събота, 08.02.2020 г. от 9.00 часа.
 
 
ЗАПОВЕД
№ РД-08-1046 /06.02.2020 г. 
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6, ал. 3 и чл.7, ал.7 от Наредба № 10 / 01.09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и на основание Заповед № 0248 от 27.01.2020 г. на кмета на Община Варна за създаване на организация за провеждане на образователния процес за част от паралелките на ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ в IV Eзикова гимназия, както и във връзка със сключено споразумение между ІV ЕГ „Фредерик Жолио – Кюри“ и ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ за съвместно ползване на сградата на IV ЕГ 
ОПРЕДЕЛЯМ:
Следната промяна в дневния режим на ІV ЕГ с начална дата 10.02.2020 г. /понеделник/:
Начало и край на учебния ден в IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”, както следва:
Начало на учебния ден: 07.30 часа
Край на учебния ден: 13.20 часа
Продължителност на 1 учебен час: 40 минути
Организация на учебния ден: полудневна – първа смяна.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището и на учениците и техните родители за сведение и изпълнение. 
Директор
Веселина Тотева
2020-02-05 4:29:38 PM


З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД-08-946/ 04.02.2020 г.
На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО и даденото задължително предписание от РЗИ – Варна за продължаване на действието на предприетите противоепидемични мерки съгласно Протокол № РД -02-1/04.02.2020 г
НАРЕЖДАМ:

Да бъдат изпълнени предписанията на РЗИ-Варна за преустановяване на учебния процес в IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри”, със срок до 07.02.2020 г. включително, 
Длъжностните лица да изпълнят следните задължения:
1. Да бъде публикувано съобщение на сайта на IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри”;
2. Класните ръководители да уведомят родителите на учениците;
3. В срок до 10.02.2020 г. учителите да представят предложение за преструктуриране на учебния материал за периода от 06.02.2020 г. до 07.02.2020 г. включително;
4. Работещите в IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри” да предприемат действия за уреждане на трудово-правните си отношения с работодателя по КТ/ КТД.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнява директорът на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – Варна.
Копие от настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.
ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА  
ДИРЕКТОР НА IV ЕГ

2020-02-04 3:49:54 PM


Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 06 февруари - 7 февруари 2020 г. включително. Съгласно Протокол № РД -02-1/04.02.2020 г. "остават в сила разпоредените противоепидемични мерки, взети с решение на комисията при заседание на 27.01.2020 г. за срок до 07.02.2020 г. включително."
Датата за провеждане на  областният кръг на олимпиадата по математика не се променя.
2020-01-29 9:37:54 AM


Заповед на Директора на IV ЕГ във връзка с решение на РЗИ - гр. Варна

2020-01-27 7:21:57 PM


С решение на д-р Д. Михайлова, директор на РЗИ-Варна (Протокол № 1 от 27.01.2020 г. ) се преустановява учебно-възпитателния процес в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ за периода от 28.01.2020 г. до 05.02.2020 г. включително.
Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020 г.
Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ
2020-01-27 5:41:27 PM


Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 28 януари - 5 февруари 2020 г. включително.
2020-01-27 10:39:06 AM


IV ЕГ поздравява отбора по шахмат - Борил Димитров (9. А), Вадим Колосов (9. А), Рая Николова (9. Б), Христо Ганчев (10. Б), Райчо Милев (10. Ж) с ръководител Светлин Бурханларски, за спечеленото I място на Общински ученически игри 2019/2020 година.
2020-01-17 10:17:14 AM


На 18 януари (събота) от 9.00 часа ще се проведат общинските кръгове на олимпиадите по френски и испански език.

Учениците да се явят в сградата на IV ЕГ не по-късно от 8,30 часа, за да заемат местата си.

Разпределения по зали:

ФРЕНСКИ ЕЗИК

105 стая

- 9 клас

- 10 А, Б клас

106 стая

- 10 В, Г, Д клас

- 12 клас

110 стая

- 8 клас

- 11 клас

ИСПАНСКИ ЕЗИК

101 стая

- 8 Ж клас

- 9 З, Ж клас

- 12 клас

102 стая

- 8 З клас

- 10 З, И клас

103 стая

- 8 Е, И клас

- 9 Е, И клас

104 стая

- 10 Е, Ж клас

- 11 клас
2020-01-10 1:14:00 PM


IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" поздравява Елиза Барбулова (10. З) за спечелената поощрителна награда на Национален конкурс "За него - Живота - направил бих всичко...!"

 


 
2020-01-05 5:56:22 PM


РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ІV ЕГ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО - КЮРИ”

Ви уведомява, че на 29.01.2020 г. (сряда) от 18.00 часа  в Учителската стая на гимназията ще се проведе годишно отчетно-изборно общо събрание на училищното настоятелство при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на УН  от 06.2019 до 31.12.2019 г.
2. Доклад на контролния съвет на УН за същия период
3. Приемане на бюджета за 2019-2020
4. Освобождаване и приемане на членове на УН
5. Промени в устава 
6. Избор на нов управителен съвет и контролен съвет и председател на УС на УН
7. Разни

ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ІV ЕГ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО - КЮРИ”2019-12-24 10:23:42 AM


ФЕСТИВАЛ НА ПЕСЕНТА

20.12.2019 г. (петък)


Ръководството на IV EГ "Фредерик Жоли -Кюри" изказва сърдечна благодарност на всички участници във фестивала, на техните учители и на екипа реализирал събитието: Николета Георгиева, Галина Райчева, Диана Добрева.

Поздравления за успешното представяне на всички класове и особено на осми клас, които се представиха изключително, независимо от дебюта си.

Светли празници!

Нека Новата 2020 година да донесе повече щастие и удовлетворение от делата. Бъдете живи, здрави и много щастливи! Да се множат успехите и шестиците! Да се сбъдват мечтите! Късметът да не Ви напуска!

Честита Коледа!

Весела и незабравима Нова година!

Директор: Веселина Тотева


Класиране:

8 клас

I място – 8 б

II място – 8 и

III място – 8 г и 8 в

Поощрителни награди: 8 а, 8д, 8ж

9 клас

I място – 9 б

II място – 9 е

III място – 9 з

10 клас

I място – 10 а

II място – 10 з

III място – 10 и

Поощрителна награда: 10 д

11 клас

I място – 11 д

II място – 11 г

III място – 11 з

 

 
2019-12-19 12:38:10 PM


Заповед във връзка с 20.12.2019 г. - неучебен, но присъствен ден за всички учители и ученици от гимназията.

 


 
2019-12-16 9:16:55 AM


Ръководството на IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" поздравява участниците във финалния кръг на Младежкия ораторски форум “Св. Климент Охридски”, проведен за пети път в гр. Варна на 10.12.2019 г. Ораторските си умения проявиха ученици от X, XI и XII клас, като до последния кръг достигнаха Деница Маринова, Катерина Химчева, Мила Влайкова, Таня Ненова (11. Б), Александра Колева (11. В) и Рада Жечева (12. Ж). В съревнование с други гимназии от града всички участници се представиха отлично, а наградени от компетентното жури са:

- Първо място - Рада Жечева (12. Ж)

- Второ място - Таня Ненова (11. Б)

- Трето място - Александра Колева (11. В)


Изразявам специална благодарност към учителите, вдъхновили нашите ученици за участие във форума. В навечерието на коледните празници тези високи постижения са награда за гимназията и безспорно допринасят за издигането на нейния авторитет.


Веселина Тотева,

Директор на ІV ЕГ

 


  
2019-12-13 8:31:11 AM


IV ЕГ поздравява Марин Петков (9. З) за участието му в каузата "Да помогнем на Марти да пребори рака".
2019-12-12 12:00:21 PM


IV ЕГ поздравява отбора по тенис на маса - Рая Николова (9. Б), Цветинна Карамфилова (9. Б), Сабина Бостанджиева (10. Ж) и Десислава Христова (10. З) с ръководител Светлин Бурханларски, за спечеленото II място на Общински ученически игри 2019/2020 година.
2019-12-11 12:01:22 PM


Поздравления за участниците в празника,  посветен на 200 години от рождението на Жан Леон Бернар Фуко:
- Валентин Вълканов (10. З), Пламен Добрев (10. З) и Любомир Янчев (11. З) - отлично справили се с експеримента с махалото на Фуко;
- Кристиян Димитров (12. Д) и Мануел Стефан (10. Б) - участници в дебат на тема "Геоцентрична срещу Хелиоцентрична система";
- Двата отбора,  участващи с презентации на тема:  "Махалото на Фуко по света и у нас"  - Катерина Химчева (11. Б),  Николета Пиперкова (11. Б),  Татяна Матева (11. Б) и Пламен Неков (10. Б),  Владимир Вълчев (10. Б),  Радина Чакърова (10. Б)

 


 
2019-12-09 1:43:27 PM


НОВО ЗАРЕЖДАНЕ ЗА УНИФОРМИ НА СВОБОДНА ПРОДАЖБА!
ФЛАНЕЛКИ 👕 - ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ✅
Възползвайте се само сега от пълната наличност на фланелки тип "Лакоста" от униформата на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” в магазин "Виктория Уникат" на ул."Фредерик Шопен" 14!
2019-11-29 1:16:03 PM


Благодарствен адрес от Районен център по трансфузионна хематология - Варна

 
2019-11-28 8:48:35 AM


IV ЕГ поздравява за отлично представяне в Общински фестивал "Вълшебна разходка из 150-годишната Периодична таблица на Менделеев" учениците:
За стихотворение: Ан-Натали Данова (9. З)
За макет: Кристина Стоянова (9. Е) и Михаела Димитрова (9. Е), Валерия Кула (10. В), Гергана Илиева (10. В) и Елеонора Керанова (10. В), Мирослав Янакиев (10. З), Георги Милачков (10. З)
За рисунка: Роня Каменова (9. И), Симона Иванова (9. З), Димана Петричева (9. З)

2019-11-21 8:59:54 AM


IV ЕГ поздравява отбора по баскетбол – юноши 8-10 клас - Христо Ганчев (10. А), Преслав Станчев (10. Б), Стефан Иванов (10. Д), Николай Димитров (10. З), Ростислав Караиванов (10. Ж), Мартин Зафиров (8. Д), Ивелин Иванов (8. Е), Данаил Шенгаров (9. Г), Станимир Сотиров (9. Е), Даниел Натанаил (9. З), за спечеленото I място на Общински ученически игри 2019/2020 година.

IV ЕГ поздравява отбора по баскетбол – девойки 8-12 клас - Янислава Маринова (11. А), Корина Митковска (11. Ж), Габриела Чобанова (10. И), Магдалена Радева (9. А), Ралица Цонева (9. В), Ивета Стефанова (9. В), София Турчелиева (9. Е), Нора Кръстева (9. И), Йоана Тихова (9. И), Мая Стефанова (8. Б), за спечеленото III място на Общински ученически игри 2019/2020 година.
2019-11-20 9:02:01 AM


IV ЕГ поздравява клуб „История и култура” - Дилян Георгиев (9. Б), Рая Николова (9. Б), Йоан Красимиров (9. Б), Ева Илиева (9. Б), Мартин Маринов (9. Б), Вадим Колосов (9. А), Михаела Тачева (10. А), Виктория Илиева (10. А), Ванеса Димитрова (10. Д), Елина Теофилова (10. Б), Деница Данова (11. В), Мария Игнатова (10. Д), с ръководител Нели Геновска, представил Гимназията във „Фестивал на историята” на 13-15 ноември 2019 г.

 


 
2019-11-18 2:56:53 PM


СЪОБЩЕНИЕ


На вниманието на родителите и на учениците

от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри”!


На 19 ноември 2019 г. (вторник) ще се проведе родителска среща по следния график:

18.00 - 18.30 часа – X клас – Актова зала и по класни стаи

18.00 - 18.30 часа – VIII, IX, XI и XII клас - по класни стаи

18.30 – 20.00 часа - VIII, IX, X, XI и XII клас – Консултативна родителска среща – среща с учителите, преподаващи на съответните класове.


На сайта на гимназията е публикувано разпределението на класовете по класни стаи и на учителите за консултативната родителска среща.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор на ІV ЕГ
2019-11-14 11:31:01 AM


IV ЕГ поздравява отбора по баскетбол - юноши 8-10 клас - Христо Ганчев (10. А), Преслав Станчев (10. Б), Стефан Иванов (10. Д), Николай Димитров (10. З), Ростислав Караиванов (10. Ж), Мартин Зафиров (8. Д), Ивелин Иванов (8. Е), Данаил Шенгаров (9. Г), Станимир Сотиров (9. Е), Даниел Натанаил (9. З), за спечеленото I място на Общински ученически игри 2019.
2019-11-11 11:55:44 AM


СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на учениците, които са се записали на курс за подготовка за изпит DELF!

Курсовете за подготовка за изпит DELF ще се провеждат както следва:


Ниво - Ден от седмицата - Начален час - Краен час  - Брой часове - Стая - Ръководител

В1 - петък - 14.30 - 18.00 - 4 - 206 - Екатерина Вутова  

В2 - събота - 09.00 - 12.30 - 4 - 206 - Тинка Найденова

В2 - събота - 09.00 - 12.30 - 4 - 207 - Констанца Каназирска

Курсът В1 започва на 8 ноември 2019 г, а В2 на 9 ноември 2019 г.


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ 
2019-11-10 6:50:51 PM


РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 
ПРИ ІV ЕГ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО - КЮРИ”
Ви уведомява, че на 14.11.2019 г. (четвъртък) от 18.00 часа  в Учителската стая на гимназията ще се състои заседание на управителния съвет и  членовете на УН при следния дневен ред:
1. Запознаване с проект за бюджет за учебната 2019-2020
2. Запознаване с нови кандидат-членове на Училищното настоятелство.  Поканват се  родителите на ученици от 8-ми клас и всички родители на ученици от гимназията, които желаят да вземат участие.
3. Подготовка на Общото събрание на Училищното настоятелство  на 29.01.2020 г.
4. Разни

ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
2019-10-31 8:32:24 AM


СЪОБЩЕНИЕ


1. Съгласно заповед № РД 09-2148/ 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката  есенната ваканция за учениците е  от 01.11.2019 г.  до 03.11.2019 г. вкл.

2. Съгласно горецитираната заповед 04.11.2019 г. /понеделник/ е учебен ден. Учебните занятия  в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” ще се провеждат от 08.00 часа, съгласно утвърдената за учебната 2019/2020 година организация на учебния ден.


На всички Колеги - Будители пожелавам  хубав празник и много вдъхновение в трудната, на благородна мисия на просветител, а на нашите ученици – приятна  и ползотворна ваканция!


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2019-10-30 8:45:38 AM


IV ЕГ поздравява Ева Илиева (9. Б), Ванеса Пърлова (9. Б), Дара Янева (9. Б), Ния Радева (9. Б), Спас Василев (9. Б), Мартин Маринов (9. Б), Емили Тремоил (11. Б), Деляна Обрешкова (11. Г), Синтия Анева (11. Г), Симеон Благоев (11. В) за успешното им участие в Националния конкурс "С добро по Великден".

 
2019-10-25 8:56:02 AM


На основание Затовед № 4470/24.10.2019 г. на Кмета на Община Варна, 28.10.2019 г. (деня след провеждане на избори за местна власт) е неучебен ден за учениците от IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри". За всички ученици денят е неприсъствен.
2019-10-24 10:21:30 AM


28 октомври 2019 - спортен празник в IV ЕГ - програма - можете да прочетете ТУК.
2019-10-23 10:42:16 AM


СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка със спирането на водоснабдяването поради авариен ремонт на магистрален водопровод и очаквано възстановяване на водоснабдяването в 16:00 часа, днес 23.10.2019 г., нареждам графикът на учебните часове да бъде променен след голямото междучасие, както следва:


4-ти час - 10:55 - 11:25

5-ти час - 11:35 - 12:05

6-ти час - 12:15 - 12:45

7-ми час - 12:55 - 13:25


Продължителност на един учебен час – 30 минути, продължителност на междучасията – 10 минути.


Веселина Тотева

Директор на  IV ЕГ
2019-10-16 3:02:53 PM


На вниманието на учениците:

На 19 октомври (събота) от 10 часа в сградата на ГПЧЕ "Йоан Екзарх" ще се проведе Областният кръг на Национално многоезично състезание.

Учениците, заявили участие, да се явят в сградата не по-късно от 9,30 часа. Учениците да носят документ за самоличност.
2019-10-11 12:01:38 PM


IV ЕГ поздравява Йоана Стефанова (11. В), която спечели първо място отборно и трето място индивидуално на провелата се в Молдова Международна олимпиада по френски език от 27-до 30 септември 2019 г.
2019-10-08 3:48:00 PM


НА ВНИМАНИЕТО на учениците и на техните родители


На 08 октомври 2019 г. в сградата на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от X, XI и XII клас, както следва:

- от 18.00 часа:

# XII клас - обща среща в Актова зала

# IX, X и XI клас - среща с класните ръководители по класни стаи

- от 18.30 часа - XII клас - среща с класните ръководители по класни стаи


На 9 октомври 2019 г. в сградата на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас, както следва:

- от 18.00 часа - среща с класните ръководители по класни стаи


Разпределение на класните стаи за 8 и 9 октомври: ТУК


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2019-10-08 2:09:54 PM


Ръководството на IV ЕГ поздравява Диана Димитрова - 12Б клас, за спечелените едно първо, две втори и три трети места от 6 дисциплини в Държавно първенство по скоростно и подводно плуване в басейн - 5-6 октомври 2019 г.
2019-09-26 9:25:14 AM


На вниманието на учениците от IV ЕГ

ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 2019/2020 учебна година


1. Ателие за театър, музика и танци 1 - ръководител Илиана Иванова

2. Ателие за театър, музика и танци 2 - ръководител Ксения Царева

3. Х - експерименти по химия - ръководител Нели Райчева

4. Превенция на рисковото за здравето поведение - ръководител Елизабет Добрева

5. Клуб Изобразително изкуство - ръководител Наташа Неделчева

6. Програмиране на С/С++ - ръководител Елена Дичева

7. Литературна работилница за 10. клас - ръководител Невяна Павлова

8. Клуб "Вокално творчество " - ръководител Галина Райчева

9. Езикови успоредици - ръководител Радка Здравкова

10. Художествена фотография - ръководител Красимир Божинов

11. Народни танци - ръководител Стела Андонакиева

12. Приложна психология. Развиване на емоционалната интелигентност - ръководител Пламен Матеев

13. "Отвъд кориците"- литературен клуб за 10. клас - ръководител Величка Колева

14. Краезнание - ръководител Марияна Ангелова

15. Цветарство - ръководител Марияна Ангелова

16. Театър на испански език - ръководител Камелия Савова

17. Театър на френски език - ръководител Албена Янчева

18. Театър на български език - ръководител Станислав Кондов


Заявления за участие в групите можете да получите от класните ръководители.
2019-09-12 9:02:07 PM


НА ВНИМАНИЕТО

на учениците от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри” и  на техните родители!


Тържественото откриване на учебната 2019/2020 година ще се състои на 16.09.2019 г. от 9.00 часа в двора на гимназията.


И тази учебна година очакваме скъпи гости. И тази учебна година ще посрещнем над 200 нови ученици в VІІІ клас. Ще наградим учениците с най-високи постижения през изминалата учебна година.

Училищното ръководство и педагогическият колектив на гимназията взеха решение да подкрепят благотворителната кампания за лечението на малката Алекс - Александра Александрова Кръстянина. Можете да го направите, като дарите средствата, отделени за букет с цветя за първия учебен ден.

Очакваме Ви на 16.09.2019 г. не по-късно от 8.45 часа в двора на училището,  в официалното униформено облекло. Нека да отбележим заедно началото на новата учебна година!

Нека да е още по-успешна  новата учебна 2019/2020 година!


Веселина Тотева

Директор  на ІV ЕГ


Информация за благотворителната кампания за Алекс - ТУК