BG   FR   ES   EN   
 

2016-09-23 7:23:14 AM


Честит празник на Независимостта!

Нека съхраним патриотизма, независимия дух, нека работим заедно за съхраняване на българските традиции и ценности!

Хубави празнични дни!

Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ - Варна
2016-09-16 6:11:38 PM


СЪОБЩЕНИЕ

На 17 септември (събота) 2016 г. учебните занятия ще се проведат със седмично разписание за петък.
2016-09-14 9:54:12 AM


НА ВНИМАНИЕТО

на учениците от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри” и  на техните родители!


ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 15.09.2016 г. от 9.00 часа.


Участниците в програмата да се явят в гимназията не по-късно от 8.30 часа, а всички  ученици от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас  не по-късно от 8.45 часа. Официалното униформено облекло е задължително.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2016-09-02 2:01:28 PM


Поправителна сесия месец септември ще се проведе на 8.09.2016 г. от 9 часа в стая 206. Учениците да се явят не по-късно от 8.45 часа.
2016-09-01 9:17:51 AM


НА ВНИМАНИЕТО

на учениците, приети в VІІІ клас за учебната 2016/2017 година

и  на техните родители!


На 07.09.2016 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща по следния график:

- от 18.00 до 18.30  часа в Актовата зала на гимназията

- от 18.30 до 19.30 часа по класни стаи:

VIII А – стая 102

VIII Б – стая 103

VIII В – стая 104

VIII Г – стая 105

VIII Д – стая 106

VIII Е – стая 107

VIII Ж – стая 108

VIII З – стая 109

VIII И – стая 111


Поръчаното през месец юли униформено облекло ще се дава срещу бележка за заявка в периода  08.09.2016 г. - 10.09.2016 г.  при касиер-домакина. Работно време: от 9.00 до 15.00 часа.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2016-08-06 3:22:24 PM


Обява за свободни места за ученици за учебната 2016/2017 година:


Обява за свободни места за учители за учебната 2016/2017 година: