BG   FR   ES   EN   
 

2016-07-22 8:01:57 AM


Община Варна търси доброволец за работа с младежи в Страсбург

Община Варна търси доброволец, който да участва в работата на община Страсбург в отдела за връзка с университетите за периода от 1-ви септември 2016 г. до 31-ви май 2017 г. Планира се и реципрочен вариант - доброволец от Страсбург да включи в работата с младежи в Община Варна. Обмяната на опит е по проект за Международна мобилност на младежи по програмата Еразъм+ в рамките на Европейска доброволческа служба.

Предвидените дейности по проекта са свързани с активизиране на комуникацията в социалните медии, участие в организиране на събития, свързани със студентския живот, подпомагане и промотиране на Страсбург като международен университетски и научно-технически град, проучване на добри практики в тази област на други градове. В резултат доброволецът ще придобие умения и знания, свързани с нови средства за комуникация и реклама – традиционни и в социалните медии. Ще има възможност да определи и предложи иновативни концепции за промоция на база проучването на добри практики.

Кандидатите трябва да са на възраст между 18 и 30 г., да имат основни познания по френски език /В1/ и желание да ги усъвършенстват. Участието в проекта е без заплащане, с осигурени настаняване, храна, застраховка и джобни. Предвидена е и възможност за изучаване на чужд език: за френски език съществува безплатен онлайн курс. На място за доброволеца ще отговаря супервайзор – за всичко, свързано със работните задачи и обучението, както и ментор – за всички останали въпроси.

Желаещите могат да изпращат CV и мотивационно писмо до 10-ти август на адрес: vsvelinova@varna.bg. Събеседване с предварително одобрените кандидати ще се проведе на 12-ти август.

 

С уважение,

Елена Кенарова

Главен експерт в дирекция "Образование и младежки дейности", Община Варна

тел.: 052/820 368
2016-07-20 10:21:41 AM


Обява за свободно място след трети етап на класиранев IV ЕГ - Варна.

2016-07-15 11:30:10 AM


До

Директора,

преподавателите и учениците


Уважаема/ Уважаеми  г-жо/ г-н Директор,

Уважаеми преподаватели,

Скъпи ученици,


С удоволствие изпълняваме приятното задължение да Ви поздравим от името на Академичното ръководство на Химикотехнологичния и металургичен университет - София  по повод:

14 юли

Националния  празник на Република Франция

Центърът за френскоезично обучение  в ХТМУ съществува повече от 20 години, а  Езиковите гимназии в страната с изучаване на френски език са  уважавани  и  желани партньори. Ваши възпитаници  са  наши студенти и много от тях имат вече успешна професионална реализация в България и Европа и благодарение на престижната международно призната диплома. Специалността с преподаване на френски език ”Химично и биохимично инженерство” в ХТМУ е акредитирана от Комисията за инженерни звания (CTI – France ).


Очакваме с надежда новите попълнения от езиковите гимназии с преподаване на френски език и Ви пожелаваме най-сърдечно здраве, творчески успехи, приятни летни емоции  и много мъдър оптимизъм за утрешния ден на българското образование !

НА ВСИЧКИ ФРАНКОФОНИ ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


Проф. д-р инж. Митко Георгиев

Ректор на ХТМУ

Доц.д-р инж. Димитър Дончев

Директор на Центъра за френскоезично обучение

София, 14.07.2016 г.
2016-07-05 4:28:24 PM


Поправителни изпити - сесия юли:

06.07.2016 г. - 9.00 часа, зала 206
2016-06-27 12:27:03 PM


ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС


І. Необходими документи при записване:

1. Заявление до директора на ІV ЕГ /получава се на място/

2. Оригинал на удостоверението за завършен VІІ клас

3. Удостоверение за преместване (получава се от училището, в което ученикът се е обучавал до VІІ клас)


ІІ. Работно време на комисията за записване - от 08.30 до 17.30 часа


ІІІ. Място на работа на комисията – ІV ЕГ, стая 101


ІV. Срокове за записване на приетите ученици


Втори етап на класиране

05.07. ÷ 07.07.2016 г.


Трети етап на класиране

18.07. ÷ 19.07.2016 г.


V. График за снемане на размери за униформата на ІV ЕГ

06.07.2016 г. - от 11.00 до 14.00 часа

07.07.2016 г. - от 11.00 до 14.00 часа

ул. „Тодор Икономов“ № 18, Имекс Експорт; тел. 052/ 61 70 20
2016-06-20 6:58:04 PM


Тържественото раздаване на дипломите на 12 клас ще се проведе в 13.30 часа на 21 юни 2016 година (вторник) в Актова зала на 4 ЕГ.
2016-06-17 9:51:46 AM


ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК -  20.06.2016 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІІ КЛАС ПО КЛАСНИ СТАИ


8 А

от №  1 до № 13 - стая 302

от № 14 до № 25 - стая 303


8 Б

от №  1 до № 12 - стая 304

от № 13 до № 24 - стая 305


8 В

от №  1 до № 12 - стая 306

от № 13 до № 24 - стая 308


8 Г

от №  1 до № 12 - стая 206

от № 13 до № 24 - стая 207


8 Д

от №  1 до № 13 - стая 208

от № 14 до № 25 - стая 209


8 Е

от №  1 до № 13 - стая 102

от № 14 до № 25 - стая 103


8 Ж

от №  1 до № 13 - стая 104

от № 14 до № 25 - стая 105


8 З

от №  1 до № 13 - стая 106

от № 14 до № 25 - стая 107


8 И

от №  1 до № 13 - стая 210

от № 14 до № 25 – стая 211


Учениците от VІІІ клас да се явят в сградата на ІV ЕГ не по-късно от 09.30 часа и да заемат местата си в залите, в които са разпределени.
2016-06-17 9:50:43 AM


На Държавни зрелостни изпити учениците от ІV ЕГ постигнаха следните резултати:


- 58 ученици имат отлична оценка и на двата ДЗИ, а други 65 имат отлична оценка на единия ДЗИ

- Джоана Михайлова от 12 и клас има оценка 6.00 и на двете матури, а Анита Кацарска от 12 з е с оценки 6.00 по испански език и 5.99 по БЕЛ, което ги прави и отличниците на випуска с успех от дипломата за средно образование 6.00!


- 13 ученици имат оценка 6.00 на една от матурите / +2-ма с оценка 5.99/


4 оценки 6.00 и 1 оценка 5.99 по Български език и литература

Никол Запрянова 12 б

Петя Георгиева 12 е

Деница Цветкова 12 и

Джоана Михайлова 12 и

Анита Кацарска 12 з

Общо 83 отлични оценки от 198 явили се /42%/, от които 8 над 5.90 и 4 пълни шестици. Среден успех от матурата 5.25

2 оценки над 5.90 по Френски език

Радослава Василева 12 а

Слава Михайлова 12 б

Общо 21 отлични оценки от 38 явили се /55%/.

Среден успех от матурата 5.41

5 оценки 6.00 и 1 оценка 5.99 по Испански език

Калоян Стефанов 12 е

Анита Кацарска 12 з

Берна Хюсеин 12 з

Александра Александрова 12 и

Джоана Михайлова 12 и

Радостина Вълева 12 з

Общо 22 отлични оценки по испански език от 42 явили се /52%/, от които 5 над 5.90 и 5 пълни шестици.

Среден успех от матурата 5.42

 4 оценки 6.00 по Английски език

Манол Калоянов 12 а

Стилияна Пиперкова 12 е

Данаил Койчев 12 ж

Полина Иванова 12 и

Общо 47 отлични оценки от 73 явили се /64%/, от които 4 над 5.90 и 4 пълни шестици. Среден успех от матурата 5.41


- Една оценка над 5.90 по физика и общо успех 5.75 от матурата по Физика


- Четири отлични оценки по Биология и здравно образование и среден успех 5.38 по предмета

- Една отлична оценка по История и цивилизация и една по География и икономика


В заключение 33-ма ученици имат постижения над 5.90 на държавен зрелостен изпит и това е плод на дългогодишните усилия на преподавателите от Четвърта езикова гимназия! Поздравления!

2016-06-13 11:22:55 AM


Писмо от Директора на СОУ за ДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" за благотворителния спектакъл "Рецитал на любовта", организиран от г-жа Ксения Царева и ученици от IV ЕГ.

2016-06-13 11:21:53 AM


На 10 май 2016 г на церемонията „Младите хора и бъдещето“ училищният  превантивен клуб при  IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ и доброволци-ученици, които членуват в него, получиха грамоти и отличия за принос в развитието на общинската политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора.

 

 
2016-06-08 7:42:08 PM


Поздравления за Ивета Ангелова от 11.ж клас, която спечели две престижни награди от литературни конкурси с национално значение!
Първо място в конкурса за есе на тема "Познание, което не си се осмелил да имаш", организиран от Международното дружество "Елиас Канети" и Професионалната гимназия по икономика и управление в гр.Русе
Национална награда за природозащита "Мими Праматарова" за есе на тема "Климатът и аз. Човешкото лице на климатичните промени".
Конкурсът е организиран от Националния доверителен екофонд и фондация "Екологичен форум плюс"

 
2016-05-29 4:15:13 PM


Представяне на изданието "За книжките и хората” по проект  "Успех" за групите на четящите  с  ръководител  Катя Попова:   „Четенето като активна позиция”, „Фентъзи романът като убежище”, „Полемично слово” и „Майстори на разказа”. Автор на корицата - Анджелика Киркорова. Книгата можете да изтеглите от ТУК или от раздел ИЗДАНИЯ в сайта.

 


 
2016-05-21 9:31:02 PM


СЪОБЩЕНИЕ

Неучебни дни през месец май!
Във връзка с 24 май - Ден на славянската писменост, просвета и култура са определени неучебни дни, както следва – 23 и 25 май 2015 година.
Учебните занятия се възстановяват на 26 май 2016 г.

Във връзка с участието на ІV ЕГ в организирано общоградско шествие по повод 24 май – Ден на славянската писменост и култура, учениците от 8, 9, 10 и 11 клас да се явят най-късно в 10.15 ч. пред офиса на Хеброс банк /на ъгъла на бул. “Д-р Пискюлиев” и бул. “Мария Луиза”/ и да заемат места след блока на III ПМГ.

Скъпи колеги и ученици, уважаеми родители,
да ни е честит празника!
Нека в Деня на славянската писменост, просвета и култура да бъдем заедно, за да отдадем почит на делото на Светите братя Кирил и Методий!
Нека да покажем волята си да работим заедно за изграждане на интелигентното училище на 21-ви век!

В. Тотева
Директор на ІV ЕГ

2016-05-17 8:00:34 AM


На вниманието на учениците от XII клас

График на получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ:

12.45 часа (6-ти час) - 17.05.2016 година

ХІІ А - Стая 309

ХІІ Б - Стая 209

ХІІ В - Стая 303

ХІІ Г - Стая 305

ХІІ Д - Стая 01

ХІІ Е - Стая 111

ХІІ Ж - Стая 304

ХІІ З - Стая 112

ХІІ И - Стая 03
2016-05-12 2:05:23 PM


На вниманието на учениците от XII клас


1. Изпращането на зрелостниците ще се състои на 13.05.2016 от 12.00 часа в Актова зала.


2. На 13.05.2016 13.05.2016 от 11.00 часа ще се проведе час на класа за учениците от XII клас. Разпределние на класните стаи:

ХІІ А - Стая 222

ХІІ Б - Стая 223

ХІІ В - Стая 206

ХІІ Г - Стая 207

ХІІ Д - Стая 208

ХІІ Е - Стая 209

ХІІ Ж - Стая 210

ХІІ З - Стая 211

ХІІ И - Стая 212
2016-05-12 2:07:19 PM


Изпити за промяна на оценка:


14.05.2016 г. - 8.30 часа, стая 04

Френски език IX клас

Испански език IX клас

Биология и ЗО X клас

Химия и ООС X клас


16.05.2016 г. - 8.30 часа, стая 04

Френски език X клас
2016-05-10 8:07:16 AM


IV ЕГ поздравява за отлично представяне участниците в Областен конкурс за фотография „Планетата Земя“, посветен на 55 години от полета на човек в космоса:

Джулиана Бялова (11. З) – I място в раздел Макрофотография;


Кати Събева (10. В) - I място в раздел Пейзаж;


Ана-Мария Димитрова (11. Е) - II място в раздел Пейзаж;


Весела Великова (9. Е) - II място в раздел Макрофотография в първа възрастова група;


Мила Павлова (9. Д) - II място в раздел Пейзаж в първа възрастова група.


И поощрителни награди на:

Добромира Матеева (11. З), Ана-Мария Георгиева (11. И), Александра Даскалова (9. Е), Анелия Димитрова (9. З) и Виктория Алексова (9. И)
2016-04-29 10:44:26 AM


Великденската ваканция за учениците е както следва:
29.04.2016 г. – 02.05.2016 г. включително.
Учебните занятия се възстановяват на 03.05.2016 г.
Ръководството на ІV ЕГ ”Фредерик Жолио-Кюри” поздравява всички учители и ученици с настъпващите празници!

В. Тотева
Директор на ІV ЕГ
2016-04-15 6:24:36 PM


НА ВНИМАНИЕТО

на учениците и на техните родители


На 19.04.2016 г. в сградата на IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри", ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII до XII клас, както следва:

->> X клас:

- от 18.00 часа в Актова зала.

- от 18.30 часа - консултативна с учителите

->> VIII, IX, XI, XII:

- от 18.00 часа - по класове

- от 18.30 часа - консултативна с учителите


Разпределение на учителите по стаи за учебната 2015-2016 година можете да видите ТУК.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2016-04-14 3:09:50 PM


IV ЕГ поздравява Александър Кратинов (12. А) за спечеленото I място на Национална олимпиада по физика - Ловеч, 2016 година.

IV ЕГ поздравява отборите по физика на гимназията и техния ръководител г-жа Веселина Ненова, за спечелените I и III място в Космическа викторина "55 години човек в космоса":

I място - Андрея Янева (10. Б), Анет Иванова (10. Д), Берна Гьочгелди (10. Д), Ванина Кузова (10. Д)

III място - Цветомира Краева (10. Г), Неда Атанасова (10. Г), Недина Грозданова (10. Г), Вероника Милева (10. Г)


 
2016-04-04 12:26:56 PM


СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед РД 09-1221/28.08.2015 г. на Министъра на МОН пролетната ваканция за учениците е както следва:


VІІІ-ХI клас - 02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл.

ХII клас - 02.04.2016 г. – 04.04.2016 г. вкл.


В периода 05.04 – 08.04.2016 г. учебните занятия за учениците от ХІІ клас ще се провеждат в класните стаи на втория етаж както следва:

ХІІ А - Стая 222

ХІІ Б - Стая 223

ХІІ В - Стая 206

ХІІ Г - Стая 207

ХІІ Д - Стая 208

ХІІ Е - Стая 209

ХІІ Ж - Стая 210

ХІІ З - Стая 211

ХІІ И - Стая 212


Учебните занятия се възстановяват на 11.04.2016 г. за всички ученици.

Ръководството на ІV ЕГ ”Фредерик Жолио-Кюри” пожелава на всички учители и ученици ползотворна ваканция!


В. Тотева

Директор на ІV ЕГ
2016-04-01 9:28:00 AM


IV ЕГ поздравява отбора по лека атлетика - девойки 8-10 клас за спечеленото 3 място на областно първенство 2015/2016


IV ЕГ поздравява отбора по лека атлетика - девойки 8-10 клас за спечеленото 3 място на общинско първенство 2015/2016


IV ЕГ поздравява отбора по лека атлетика - девойки 11-12 клас за спечеленото 3 място на общинско първенство 2015/2016

2016-03-25 3:19:07 PM


Покана за участие във втора работна среща по темата "Съвместно разрешаване на конфликти и проблеми в училище"

 

Резултати от работната среща на 24.02.2016 г.

 
2016-03-19 5:52:01 PM


IV ЕГ поздравява Елена Динева (10. Б) – френски език и Косара Бакалова (12. Ж) – испански език,  за спечеленото първо място в конкурса за превод "Иван Иванов" 2016 година.


IV ЕГ поздравява Анастасия Ангелова (10. Б), Андрея Янева (10. Б), Екатерина Лалева (10. Д) и Йоанна Томова (10. Б) за спечеленото I място на конкурса "Предизвикателството четене" 2016


IV ЕГ поздравява отбора на Гимназията – Мирела Георгиева (11. Б), Никол Димитрова (11. Б), Елена Христова (11. Б) и Добромир Георгиев (11. Б) за спечеленото II място на Национален кръг на Marathon d’écriture 2016

 

IV ЕГ поздравява Анита Кацарска (12. З) за спечелените две първи места  на на Национален фестивал за късометражни филми 2015/2016 за “Миграция на мислите” – I място – Награда на журито и I място - Награда на публиката за филма “Миграция на мислите”


IV ЕГ поздравява отбора по тенис на маса за спечеленото I място на Областно първенство 2015/2016


IV ЕГ поздравява отбора по отбора по шахмат за спечеленото I място на Областно първенство 2015/2016IV ЕГ поздравява отбора от IX. Б клас, спечелил I награда на кулинарен конкурс между гимназиите с преподаване на френски език във Варна 2015/2016 в категориите:
- оригинална рецепта
- най-добър превод на рецепта
- бързина

 
2016-03-11 5:48:58 PM


ПРОГРАМА

за отбелязване на 58-та годишнина на ІV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри”

1. Ден на отворените врати – 18.03.2016 г., сградата на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” - програмата можете да видите ТУК

2. Вечер на езика – постановки на френските и испанските осми класове – 18.03.2016 г. от 18.00 часа, Актова зала на гимназията

3. Празничен концерт – 19 март 2016 г. от 10.00 часа, Актова зала на гимназията

4. Среща на бившите възпитаници с техните учители и съученици – 19 март 2016 г. от 12.30 часа, р-т „Старата къща”

Бившите випуски могат да направят заявки за ресторанта на тел. 0898 59 51 77
2016-03-09 9:14:17 AM


IV ЕГ поздравява отборите, участвали в 53-та Лекоатлетическа щафетна обиколка на Радио Варна и класирали се на:

- момчета V-VIII клас - първо място


- момичета V-VIII клас - второ място


- девойки IX-XII клас - трето място


- работещи - първо място

 


2016-03-07 6:09:26 PM


IV ЕГ поздравява Ванина Кузова (10. Д) за спечеленото трето място на национален литературен конкурс "Да завладеем цялата вселена!"

 

 
 

 
2016-03-04 11:49:23 AM


IV ЕГ поздравява Александър Кратинов (12. А) за спечеления бронзов медал на Международната олимпиада по Физика Romanian Master of Physics - Букурещ 2016.

 
2016-03-04 11:45:16 AM


Театралния състав при испанските класове откри Националния конкурс за ученически театър на испански език в София на 26.02.2016 г. с постановката "Пещерата на Саламанка" от Мигел де Сервантес. Трупата впечатли публика и жури с отличната си игра и сценография, както и с адаптацията на текста и режисурата, дело на Елена Моренса и Камелия Савова. На награждаването на 27.02.2016 им бе присъдена награда за най-добри костюми, каквато липсва в дългия списък с награди на трупата, печелени през годините, които впрочем тази година стават двадесет от началото, поставено през далечната 1996. Все пак имаше още една изненада на церемонията и тя беше от Първия национален конкурс за късометражни филми, който се проведе по същото време. Жури и публика единодушно присъдиха 1-о място на филма на Анита Кацарска от 12 з клас "Миграция на мислите", като публиката даде своя глас в интернет в рамките на минута и това се следеше от всички зрители в реално време на екрана. Поздравления за Анита Кацарска 12 з  и за актьорите от Ла Компарса в състав: Тодор Апостолов 11 е, Светла Петрова 9 и, Венцислава Касабова 11з, Боряна Димитрова 11 з, Джулиана Бялова 11 з, Маги Арнаудова 12 и, Виктория Костова 12 з, Георги Желязков 9 ж, както и за нашите сценографи, които неуморно в продължение на седмици рисуваха огромните декори на пиесата  - Добромира Матеева 11з (която е нашият главен сценограф), Бианка Колева 9 з и Кирил Иванов 11 з (който освен, че рисува декори, озвучава и пиесата на премиерата във Варна и в София). ІV ЕГ "Фр.Жолио-Кюри ви поздравява и пожелава на всички много вдъхновение за нови творчески успехи!
2016-03-04 10:45:19 AM


Ръководството на Четвърта езикова гимназия поздравява отбора по английски език в състав: Дария Димитров (10. А), Вероника Милева (10. Г), Недина Грозданова (10. Г) и Теодора Младенова (10. Е) клас, представил гимназията на Областния кръг на викторината „Образование на бъдещето”, организирана от фондация „Дарби” на 18.11.2015 година.  Отборът се представи отлично въпреки трудностите, през които мина, и зае второ място на Областния кръг след оспорвана борба с представителите на Първа езикова гимназия и още 4 отбора. Разликата с отбора победител е само една точка.  Пожелаваме нови успехи на смелите състезателки.
Keep winning!

 
2016-03-04 10:32:29 AM


IV ЕГ получи сертификат за активно участие в Move Week 2015, благодарение на усилията на МО Физическа култура и спорт към Гимназията.

2016-03-02 10:26:45 AM


СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно решение на Министерски съвет 04.03.2016 г. /петък/ е определен за почивен ден, а 12.03.2016 г./събота/ за работен ден.

Учебните занятия на 12.03.2016 г. /събота/ ще се проведат със седмично разписание за петък.

По повод 3 март Радио Варна организира традиционната щафетна обиколка, в която ще вземат участие ученици и учители от нашата гимназия. Начало на щафетата – 12.00 часа пред централния вход на Морската градина. Нека да подкрепим нашите участници!

Ръководството на ІV ЕГ ”Фредерик Жолио-Кюри” честити Националния празник на Република България и  пожелава хубави празнични дни на всички учители и ученици! 

В. Тотева

Директор на ІV ЕГ
2016-03-01 9:42:45 AM


На вниманието на учениците от 12 клас: Информация за XXII издание на изложение "Кандидатстудентска борса" на български висши училища и колежи.

 


 
2016-02-24 12:18:08 PM


Подкрепете Жулиян Жеков от 12. З клас във фотоконкурс със снимка от Варна European Youth Event, в който 3-мата събрали най- много like-ове ще бъдат поканени като фоторепортери на младежка конференция в Страсбург.

Линк към снимката: ТУК
2016-02-20 7:05:47 PM


Съгласно решение на трето заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол на борбата с грип и ОРЗ се отменят мерките в заповед №71/15.02.2016 г. на РЗИ и учебният процес в град Варна се възстановява от 22.02.2016 г.

Първият етап на конкурса по превод от френски и от испански език ще се проведе на 22.02.2016 г. от 14.30 часа.
2016-02-18 12:00:52 PM


Информация за провеждането на предстоящите олимпиади можете да видите ТУК.
2016-02-15 5:18:21 PM


СЪОБЩЕНИЕ


На основание Заповед № 71/15.02.2016 г. на директора на РЗИ - Варна се прекратяват учебните занятия в училищата в гр. Варна за периода 16.02.2016 г. до 19.02.2016 г. (включително).

Променя се часът  на насроченият  за 16.02.2016 г. педагогически съвет, който ще се проведе от  09.00 часа в стая 411.

Не се отменят областните кръгове на олимпиадите по френски език, испански  език, български език и литература и история.

Мястото и времето на провеждане на олимпиадите ще бъде публикувано по-късно през седмицата

Веселина Тотева

Директор ІV ЕГ
2016-02-12 6:20:12 PM


Изпитите DELF scolaire ще се проведат в ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” както следва:
1. Общ изпит:
B1 на 13.02.2016 г. от 11.00 часа
B2 на 13.02.2016 г. от 14.30 часа

Допускането в изпитната зала за общия изпит е съответно:
на 13.02.2016 г.
- от 10.30 до 10.50 часа за B1
- от 14.00 до 14.20 часа за B2
При явяването си в изпитната зала, кандидатите трябва да представят документ за самоличност /със снимка/ и индивидуалното уведомление.

2. Индивидуалният изпит се провежда по график на 13.02.2016 г. и на 14.02.2016 г. за В1 и В2.

Кандидатите следва да се явят 15 мин. преди указания в индивидуалните уведомления час пред съответната изпитна зала.
2016-01-29 6:10:20 PM


СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед РД 09-1221/28.08.2015 г. на Министъра на МОН зимната ваканция за учениците е както следва:

30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл.

Учебните занятия се възстановяват на 08.02.2016 г. със седмично разписание за втори  учебен срок. Напомням за задължението на учениците за спазване на чл.82, ал.1, т.4 от Правилника за дейността на IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри” относно носенето на униформането облекло и задължителните отличителни знаци на гимназията по време на учебни занятия и представителни изяви.

Ръководството на ІV ЕГ ”Фредерик Жолио-Кюри” пожелава на всички учители и ученици ползотворна ваканция !  

Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2016-01-27 2:04:23 PM


Олимпиадата по Биология и ЗО ще се проведе на 28.01.2016 година от 14,00 часа. Разпределение на класовете по стаи:

СТАЯ 101 - 9 КЛАС, 11 КЛАС

СТАЯ 102 - 10 КЛАС, 12 КЛАС
2016-01-26 7:15:49 PM


На вниманието на учениците от 12 клас:

Покана на Френски институт в България за провеждане на ателиета, насочени към ученици от 12 клас - подготовка за събеседване, писане на мотивационнно писмо и CV

Приложените файлове можете да изтеглите от ТУК.
2016-01-26 6:00:14 PM


IV ЕГ поздравява отбора по шахмат за спечеленото I място на Общински ученически игри 2015/2016 година.IV ЕГ поздравява отборите по тенис на маса - девойки VIII – X клас за спечеленото I място на Общински ученически игри 2015/2016 година.IV ЕГ поздравява отбора по тенис на маса - девойки XI – XII клас за спечеленото I място на Общински ученически игри 2015/2016 година.IV ЕГ поздравява отбора по волейбол - девойки VIII – X клас за спечеленото I място на Общински ученически игри 2015/2016 година.IV ЕГ поздравява отбора по волейбол - девойки XI – XII клас за спечеленото I място на Общински ученически игри 2015/2016 година.

2016-01-22 8:49:15 AM


Олимпиадата по Химия и ООС ще се проведе на 23.01.2016 година от 09,00 часа. Учениците да се явят не по-късно от 8.30 часа в сградата на 4 ЕГ.
2016-01-13 2:20:23 PM


Олимпиадата по История и цивилизация ще се проведе на 15.01.2016 година от 14,30 часа. Разпределение на класовете по стаи:

Олимпиадата по Български език и литература ще се проведе на 16.01.2016 година. Учениците да се явят не по-късно от 8.30 часа в сградата на 4 ЕГ. Разпределение на класовете по стаи:

Олимпиадата по Физика ще се проведе на 16.01.2016 година в стая 101. Учениците да се явят не по-късно от 14.00 часа в сградата на 4 ЕГ.
2016-01-12 8:43:22 AM


Олимпиадата по Философия ще се проведе на 12.01.2016 година от 13.30 часа в стая 208 на 4 ЕГ.
2016-01-08 11:13:42 AM


Олимпиадата по География и икономика ще се проведе на 08.01.2016 година от 14.30 часа в стая 206 на 4 ЕГ.

Олимпиадите по Френски език и Испански език ще се проведат на 09.01.2016 година. Учениците да се явят не по-късно от 8.30 часа в сградата на 4 ЕГ. Разпределение на класовете по стаи:

 

 

Олимпиадата по Математическа лингвистика ще се проведе на 10.01.2016 г. от 9:00 ч. Учениците да се явят не по-късно от 8.30 часа в сградата на МГ "Д-р Петър Берон" и да носят документ за самоличност.
2015-12-23 11:07:35 AM


СЪОБЩЕНИЕ

Честито Рождество Христово !

Радост и светлина в душите!

Нека за всички учители, ученици Новата 2016 година да бъде мирна и щастлива!

Сърдечни пожелания за здраве, вдъхновение и сили за много начинания!

Коледната ваканция за учениците е както следва:

24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. включително.

Учебните занятия се възстановяват на 04.01.2016 г.

Ръководството на ІV ЕГ ”Фредерик Жолио-Кюри” пожелава на всички учители и ученици ползотворна ваканция !  


В. Тотева

Директор на ІV ЕГ
2015-12-22 2:18:49 PM


Заповядайте на новогодишен базар за набиране на средства в помощ на ученици със здравословни проблеми. Базарът предлага богат избор от керамични предмети - подарък за близък човек. Базарът се намира в главното фоайе - в галерията-читалня!

 
2015-12-22 1:50:45 PM


През седмицата на четенето ученици от 11-а, 11-в, 12-г и 12-и клас се запознаха с откъси от „Една и съща нощ” на Хр. Карастоянов, посветена на връзките на Гео Милев и Георги Шейтанов. Интерес предизвика образът на Гео-Милевата дъщеря - поетесата Леда Милева.
Ученици от 8-г и 8-е клас участваха в експеримент, който регистрира отношение към четене на непознат текст -- избраните да четат се състезават помежду си, а публиката определя кой се е представил най-добре. Експериментът е успешно проведен ,когато и двете страни проявят сериозно отношение. Прочетени бяха стихове от Г. Борисов и разказът на Й. Йовков „Най-вярната стража”.

 
2015-12-08 2:14:01 PM


На Световният ден за борба със СПИН хората от цял свят сплотяват усилията си в отговор на пандемията, наречена СПИН. Всеки от нас притежава нещо уникално с което може да допринесе в борбата срещу СПИН - от противопоставяне на стигмата и дискриминацията до получаването на знания, как да се предпазим от ХИВ.
На този ден носим червената панделка, която е международният символ в борбата със СПИН. Тя е израз на солидарността на хората, живеещи с ХИВ и обединява човешките усилия в общата борба срещу болестта.
Ние от Училищен превантивен клуб “Превенция на рисковото за здравето поведение“ при IV Езикова гимназия ви приканваме „БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ“.

 
2015-11-20 1:43:15 PM


НА ВНИМАНИЕТО

на учениците и на техните родители


На 24.11.2015 г. в сградата на IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри", ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII до XII клас, както следва:

- от 18.00 часа - по класове

- от 18.30 часа - консултативна с учителите


Разпределение на учителите по стаи за учебната 2015-2016 година можете да видите ТУК.

Разпределение на класните стаи за учебната 2015-2016 година можете да видите ТУК.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2015-11-20 8:53:02 AM


Ръководството на IV ЕГ поздравява Георги Костадинчев (10. В) - второ място, Добромира Матеева (11. З) и Венцислава Касабова (11. З) - трето място в конкурс за постери на тема "Медицинска физика - Да!".

 


2015-11-14 6:57:14 PM


Peace and Pray for Paris ♡

 


 
2015-11-11 4:41:34 PM


Информация за промяна движението на автобусите до и от сп. "Почивка" може да намерите тук.
2015-10-29 9:38:52 AM


СЪОБЩЕНИЕ

1. Съгласно заповед РД 09-1221/28.08.2015 г. на Министъра на МОН есенната ваканция за учениците е от 31.10.2015 г. до 02.11.2015 г. вкл.

Учебните занятия се възстановяват на 03.11.2015 г. /вторник/

2. „Пътуващият салон на образованието 2015”, организиран от Френския институт в България, тази година ще се състои на 31.10.2015 г. от 10.00 ч. до 18.00 ч. във Франкофонски център/Алианс Франсез – Варна.


На всичка Колеги - Будители пожелавам хубав празник!


В. Тотева

Директор на ІV ЕГ
2015-10-23 2:25:33 PM


СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с насрочените на 25 октомври 2015 г.  избори на общински съветници и на кметове и за провеждане на национален референдум с въпрос „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на изборите и референдумите“ със заповед на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев 26 октомври 2015 г. /понеделник/ е определен за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на Република България.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2015-10-19 10:40:54 AM


НА ВНИМАНИЕТО

на учениците и на техните родители


На 20.10.2015 г. в сградата на IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри", ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII до XII клас, както следва:

1. IX клас:

- от 18.00 часа в Актова зала

- от 19.00 часа по класни стаи

2. XII клас:

- от 18.00 часа по класни стаи

- от 19.00 часа в Актова зала

3. VIII, X и XI клас

- от 18.00 часа по класни стаи


Разпределение на класните стаи за учебната 2015-2016 година можете да видите ТУК.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2015-10-14 5:03:37 PM


Документи за кандидатстване за стипендията на Американска фондация за България се приемат в срок до понеделник 19 октомври 2015 - 12.00 часа, в канцеларията на IV ЕГ.

Регламента за участие можете да прочетете  ТУК.
2015-10-08 1:22:40 PM


Ръководството на Училищното настоятелство при ІV ЕГ “Фр.Жолио-Кюри” ви уведомява, че на 12.10.2015 г. /понеделник/ от 18.00 часа  в Учителската стая на гимназията ще се състои заседание на управителния съвет и  членовете на УН при следния дневен ред:

1. Отчет за дейностите през учебната 2014/2015 г. и финансов отчет

2. Планиране на дейността за учебната 2015/2016 г.

3. Приемане на нови членове.

4. Разни


Председател на УН

В. Тодоров
2015-09-29 7:01:59 PM


Среща на училищните представители по випуски в 414 при педагогическия съветник за периода от 30.09.2015 г. до 8.10.2015 г. както следва:


30.09.2015 г. (сряда) - представителите на всички девети класове в голямото междучасие

02.10.2015 г. (петък) - представителите на всички десети класове в голямото междучасие

06.10.2015 г. (вторник) - представителите на всички единадесети класове в голямото междучасие

07.10.2015 г. (сряда) - представителите на всички дванадесети класове в голямото междучасие

08.10.2015 г. (четвъртък) - представителите на всички осми класове в голямото междучасие
2015-09-29 10:10:14 AM


СЪОБЩЕНИЕ


Ръководството на Гимназията уведомява всички учители и ученици, че на 01.10.2015 г. в 13.00 ч. в гр. Варна ще бъде проведено учение по противопожарна охрана със звукова сигнализация.


Директор ІV ЕГ

В. Тотева
2015-09-23 8:05:32 PM


Европейски ден на езиците 26 септември
Каним ви на различни събития за да отбележим този ден на 25 септември, петък.
Начало: 12.45 часа 4 ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри”

 
2015-09-21 6:31:50 PM


Честит ден на Независимостта!

Нека да се гордеем, че сме част от Независима България!

Нека да градим бъдещето на нашата страна, като се опираме на знанието за миналите събития!

Честит празник!

Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2015-09-16 6:16:06 PM


Свободни места за ученици за учебната 2015/2016 година към 15.09.2015 г.
2015-09-15 6:28:01 PM


Фестивал УСМИХНИ СЕ Карин Дом е благотворително събитие, организирано с много любов и желание в подкрепа към каузата на Карин дом – децата със специални нужди и техните семейства.
Събитието ще се състои в градината на Карин дом в периода 18,19 и 20 септември и ще предлага много забавления за малки и големи, музика на живо, вкусни храни и напитки от местни производители, фермерски базар, занаятчийски ателиета, уъркшопове, томбола с множество награди и още изненади!


Официална страница на събитието можете да видите ТУК.
2015-09-10 2:16:20 PM


Уважаеми  колеги, ученици, родители,

Нека 15 септември бъде най-вълнуващия ден за нас,

защото всичко започва от знанието.

С настъпването на новата учебна година Ви пожелаваме

здраве и сили за справяне с предизвикателствата и постигане на нови  творчески успехи.

Тържественото откриване на учебната 2015/2016 година ще се състои на 15.09.2015 г.от 9.00 ч.

в двора на училището.

И понеже е празник, официалното униформено облекло е задължително за всички ученици.

Честит първи учебен ден!

На добър час скъпи ученици и колеги!
2015-08-28 3:06:54 PM


НА ВНИМАНИЕТО

на учениците, приети в VІІІ клас за учебната 2015/2016 година

и на техните родители!


На 03.09.2015 г. от 18.00 часа в Актовата зала на гимназията ще се проведе родителска среща.

Списък на учениците можете на видите ТУК.

Поръчаното през месец юли униформено облекло е получено в гимназията и ще се дава срещу бележка за заявка в периода 31.08.2015 г. - 03.09.2015 г. при касиер-домакина. Работно време: от 9.00 до 15.00 часа.

    

ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2015-08-27 5:02:33 PM


Сесия септември

Учебна 2014/2015 година


Поправителни изпити

03.09.2015 г. – Информационни технологии – 8 клас

07.09.2015 г. – Информатика – 9 клас

                      – Френски език – 8 клас

                      – Френски език – 10 клас

                      – Френски език – 11 клас

                      – Английски език – 10 клас


08.09.2015 г. – Математика – 8 клас

                      – Математика – 10 клас


09.09.2015 г. – БЕЛ – 8 клас

                      – Химия и ООС – 10 клас


10.09.2015 г. – Изобразително изкуство – 8 клас

                      – Биология и ЗО – 10 клас


Изпит за промяна на профилиращ предмет

08.09.2015 г. – История и цивилизация – 11 клас


Изпити самостоятелна форма

07.09.2015 г. – Френски език – 9 клас

08.09.2015 г. – История и цивилизация – 9 клас

09.09.2015 г. – География и икономика – 9 клас


Всички изпити се провеждат в зала 206 от 9 часа. Учениците трябва да заемат местата си не по–късно от 8.45 часа.
2015-08-25 9:51:14 AM


Педагогическия съвет ще се проведе на 26 август 2015 г. от 9.00 часа в Актова зала на IV ЕГ.
2015-08-19 9:39:09 AM


Йоана Проданова Костадинова и Преслава Емил Енева са асистенти на училищното знаме, което през май тази година те предадоха в ръцете на бъдещите абитуриенти. През целия курс на обучение тези момичета се целят високо – участват активно в състезания, олимпиади, проекти, в цялостния живот на Гимназията. Не са били загрижени да дават „добър пример” на другите. Те са добрият пример за задълбоченост и системност, но без толкова последователи, колкото заслужават да имат. Отличното им представяне на матурата по БЕЛ и ФЕ (за Преслава) и по БЕЛ, ИЕ и АЕ (за Йоана) е логичен резултат, но не е най-високото им постижение.


Три поредни години Преслава печели престижни места на олимпиада по френски език. През 2013 г. – III място, през 2014 г. – I място, през 2015 г. – II място в България. Във Франкофонското състезание по зададени 10 думи през 2013 г. тя се класира на II място в страната.

В гимназията Йоана изучава като еднакво важни за нея ИЕ и АЕ. През 2014 г. тя се класира на I място в България в Многоезичното състезание (категория ИЕ/АЕ). На родния си език пише разкази, които превежда, за да участват в състезание по превод. През 2015 г. Националната комисия оценява отлично (5.50) участието й в олимпиадата по испански език.


Отново на национално ниво тази година и двете зрелостнички печелят II място на конкурса за превод, организиран от Посолството на кралство Испания и издателство Колибри (съответно с ФЕ и ИЕ).
Активно четяща, Йоана защитава „Четенето като активна позиция” (2012 г.) и споделя „Фентъзи романът като убежище” (2014 г.) по проект УСПЕХ. Преслава чете и разнообразява с любов и познания за четириногите „Кинология” (2013 г.) по проект УСПЕХ, а Йоана с „Театър и испански танци” (2014/2015 г.).
И двете ученички на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” радват своите учители и правят видими техните усилия: Тинка Найденова, Радка Здравкова и Величка Илиева (преподаватели по ФЕ) и Камелия Савова, Станислав Великов (ИЕ), Ива Узунска (АЕ) и Катя Попова (БЕЛ).
На сбогуване с тях им пожелаваме да продължат разгръщането на своите таланти и успешното си самоизграждане в среда, за чието подобряване ще имат значим принос.
Благодарим им!
2015-08-03 9:02:55 PM


Ръководството и учителите поздравява Вероника Фукита (9. Д) за спечеленото първо място на Национален ученически конкурс "Не се гаси туй, що не гасне".
2015-08-03 9:01:42 PM


Ръководството на IV ЕГ поздравява Ренета Георгиева (10. И), за спечеленото второ място в конкурса за есе „Единствени в Европа, единствени в света”.


 
2015-08-03 8:58:34 PM


Ръководството на IV ЕГ поздравява Преслава Енева (12. Г), за спечелената втора награда в конкурса за превод на проза от френски език, организиран от Сдружение на преводачите.

 


 
2015-08-03 8:55:16 PM


Ръководството на IV ЕГ поздравява участниците в общинския конкурс “Светлината и светлинно базираните технологии”, организиран в международната година на светлината (2015 г.):
Ана – Мария Сотирова (12. Ж) - първо място в категория “Образователна игра“, Вероника Милева (9. Г) - второ място в категория “Рисунка“ и Неда Петрова (9. Г) - трето място в категория “Рисунка“, с ръководител – Добринка Ницова, учител по Физика и астрономия.

 
2015-08-03 8:45:15 PM


Ръководството на IV ЕГ поздравява участниците в състезанието "Герои на бъдещето" за спечеленото трето място в научното състезание за тийнейджъри. Награден беше отбор „ХелиоАтоми“, с ръководител Нели Райчева, учител по Химия и ООС, за проект „Слънчева инсталация за топла вода в училище”. Екип: Йоана Атанасова (10. В), Магдалена Иванова (10. В), Недина Грозданова (9. Г), Нора Филипова (10. В), Пламен Иванов (10. В).

 


 

Думи на представител на журито на церемонията по награждаването на победителите в състезанието "Герои на бъдещето", която се състоя на 24 юни 2015 г. в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски".

Доц. Богданов поздрави децата от всички отбори, но специално поздрави и техните учители за усилията, които са положили. Той сподели пред присъстващите в Аулата защо журито е било впечатлено от проекта: „ Слънцето е един безкраен източник на енергия. Всички знаем, че в световен мащаб има тенденция да се използват възобновяеми източници за създаване на енергия и използването им. Самият проект от „ХелиоАтоми“ беше изготвен изключително професионално. Те бяха осъществили контакти с научни колективи, бяха провели проучване на възможностите на българския пазар, какво може да бъде закупено, бяха изработени и макети“.
2015-07-24 2:35:34 PM


Незаети места след трети етап на класиране, след положени изпити за приемане на ученици след завършен VII клас:

 


 
2015-07-24 1:04:43 PM


IV Езикова гимназия обявява следните свободни места за ученици за учебната 2015/2016 година, към 23.07.2015 г.