BG   FR   ES   EN   
 

2021-07-23 4:49:17 PM


За учениците от IV ЕГ, които все още не са замерени за униформи - нека заповядат на 26.07.2021 г. (понеделник) между 12:00 ч. и 15:00 ч. в офиса на ул."Шипка" №18, ет.1, офис 104.
2021-07-12 2:53:03 PM

2021-07-12 1:56:26 PM


НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10 КЛАС!


Уважаеми ученици,

Връчването на удостоверенията за завършен първи гимназиален етап на средно образование ще се осъществи на 13.07.2021 година, както следва:


08,30 - 09,00 часа - 10 З клас

09,00 - 09,30 часа - 10 А клас

09,30 - 10,00 часа - 10 В клас

10,00 - 10,30 часа - 10 Г клас

10,30 - 11,00 часа - 10 Д клас

11,00 - 11,30 часа - 10 Е клас

11,30 - 12,00 часа - 10 Ж клас

12,00 - 12,30 часа - 10 И клас


Място: Зелена класна стая в двора на IV ЕГ
2021-07-06 8:34:58 PM


Уважаеми ученици и родители,


Съгласно решение на Педагогическия съвет в IV ЕГ се набират заявления за участие на учениците в групите за 6 дневно пътуване до Рибарица от 06.09. до 11.09.2021 г. по национална програма „ОТНОВО ЗАЕДНО“.


Приложение:

НП „Отново заедно“ – файл

Критерии за класиране на учениците от IV ЕГ, приети от Педагогическия съвет  – файл

Заявление-декларация – файл


Заявления ще се приемат до 12.07.2021 г. по един от следните два начина:

1. попълнено, подписано от ученик и родител и сканирано заявление, изпратено на имейла на училището (оригиналът ще бъде представен допълнително при сформирането на групата)

2. попълнено и подписано от ученик и родител оригинално заявление, предадено на портиера в училище.
2021-07-06 7:44:28 AM


IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ участва в Дейност 1 по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Целта на проекта е да не се допуска прекъсване на образователния процес в условията на кризи като тази, предизвикана от пандемията от Ковид-19. Чрез осигуряването на устройства за учители и ученици ще бъдат подобрени условията за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.  

Повече за проекта Info_site_MON_React-EU-v2.pdf

2021-07-06 7:34:29 AM


Поздравления за Полина Жекова (9. Г), която спечели втора награда за индивидуални изпълнители на Четиринадесетия национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен "Морско конче"


2021-06-30 9:49:40 AM


Ръководството на IV Eзикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”, гр. Варна и Ученическия съвет при гимназията кани седмокласници и техните родители на 30 юни 2021 г. за консултация по приема на ученици в VIII клас. Консултациите ще се проведат в електронна среда в платформата Zoom.us в две сесии, съответно от:


- 17.30 часа на следния линк: https://zoom.us/j/91291892907?pwd=YmQ4QTNVaFdSaEJrMHM1aWFQOHJOUT09

- 18.30 часа на следния линк: https://zoom.us/j/93426658548?pwd=dlJJTldodmpYYVpNQnU3ZWZqSXhvUT09

 

Ще представим:

- план-приема за учебната 2021/2022 година по профили и учебните планове;

- интересни събития, в които участва учениците и учителите от гимназията;

- проектите, по които работим;

- дейността на ученическия съвет;

 

Ще усетите неповторимия дух на IV Езикова гимназия!


ОЧАКВАМЕ ВИ!
2021-06-29 1:01:01 PM


25 години испански театър "Черно море" във Варна


Интервюта пред Радио Варна

https://bnr.bg/varna/post/101490594/25-godini-ispanski-teatar-cherno-more-vav-varna


25 години La Comparsa

https://www.youtube.com/watch?v=XjwK7EE-HpU

 


 
2021-06-15 6:02:57 PM


СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно заповед РД 09-2118/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката  и във връзка с провеждане на НВО  по БЕЛ и по математика в края на 10 клас, дните 16 юни 2021 г. и 18 юни 2021 г. са определени за неучебни.
Денят, 17 юни 2021 г., е учебен за учениците от 8, 9, 10 и 11 клас. Във връзка с провеждане на НВО по чужд език по желание на учениците, учебните занятия ще започнат в 11.00 часа, съгласно утвърден дневен режим  за деня. Продължителност на един учебен час – 30 минути.
 
Веселина Тотева
Директор на ІV ЕГ
2021-06-08 3:05:40 PM


На вниманието на зрелостниците!

Достъп до изпитните работи от ДЗИ2021:

1. Период – от 9 до 11 юни 2021

2. Време – от 11,30 до 15,00 часа

3. Място – кабинет на директора в IV ЕГ

4. Достъпът се осъществява в присъствието на преподавателя по съответния учебен предмет, член на зрелостната комисия. Уговорката с преподавателя е задължение на зрелостниците.

 

Връчване на дипломите на випуск 2021:

22 юни 2021 година, както следва:

15,30 часа - 12 А, Б, В клас

16,30 часа – 12 Г, Д, Е клас

17,30 часа – 12 Ж, З, И клас
2021-06-04 2:41:00 PM


На вниманието на учениците, допуснати до национален кръг на олимпиадата по испански език.


Уважаеми ученици,

Националният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 05.06.2021 г.  от 14.00 часа.

Необходимо е участниците да носят документ за самоличност (лична карта).

Олимпиадата се организира и провежда при спазване на всички мерки за ограничаване на риска от  разпространение на COVID-19 при засилени противоепидемични мерки в стаите, санитарните помещения и в коридорите.

При влизането в учебното заведение ще бъде направен контрол на телесната температура и няма да бъдат допускани ученици с грипоподобни симптоми и повишена температура, както и контактни лица.

Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маски, ръкавици).

Участниците да заемат местата си в стая 206 не по-късно от 13.30 часа.


Веселина Тотева

Директор на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“
2021-06-03 10:28:33 AM


ДНЕВЕН РЕЖИМ
на IV ЕГ "Фредерик Жолио – Кюри"
учебна 2020/2021 година
за 04.06.2021 г.
Учебните занятия са организирани на едносменен режим – втора смяна.
Графикът на учебните занятия е както следва:
 
1 час - 13.30 - 14.10 - 14.15
2 час - 14.20 - 15.00 - 15.05
3 час - 15.10 - 15.50 - 16.05
4 час - 16.10 - 16.50 - 16.55
5 час - 17.00 - 17.40 - 17.45
6 час - 17.50 - 18.30 - 18.35
7 час - 18.40 - 19.20
1 час – 40 минути
Междучасие – 10 минути
Голямо междучасие – 20 минути 
                  
Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ
2021-05-28 9:47:17 AM


ЗАПОВЕД


№ РД-08-1449/26.05.2021 г.


На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Работния план за организация на IV ЕГ в условията на Covid-19 през учебната 2020-2021 година, Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. за изменение на  Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-285/05.05.2021 г. на министъра на здравеопазването за отмяна на някои от въведените временни противоепидемични мерки за  ограничаване на вирус COVID-19 на територията на цялата страна считано от 31.05.2021 г. и писмо с изх. № 0200-448/26.05.2021 г. на министъра на образованието и науката


НАРЕЖДАМ:


1. Да се възобнови присъствения учебен процес за учениците от VIII, IX, X и XI клас от IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ считано от 31.05.2021 г.

2. Учебните занятия  да се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание и приложен към настоящата заповед дневен режим. Продължителност на един учебен час – 45 минути. Начало на учебните занятия – 8:00 часа.

3. Да се възстановят груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда.

4. Да не се организират екскурзии и групови посещения на туристически обекти и културни институции от ученици.

5. При предоставяне на услуги в канцелариите на училището да не се допуска повече от един човек на 8 кв.м.

6. Присъственият учебен процес да се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки определени в изготвените от Министреството на здравеопазването и Министерството на науката и образованието „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19“, публикувана на интернет страницата на МОН и Работния план за организация на IV ЕГ в условията на Covid-19 през учебната 2020-2021 година.


Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнява директорът на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители, ученици, родители на ученици и служители.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“

2021-05-25 12:29:44 PM


Ръководството на ІV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри”

с гордост поздравява


ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА,


старши учител по френски език в гимназията, за удостояването й с две престижни награди:


НАГРАДА ВАРНА


в системата на предучилищното и училищното възпитание в категорията „Учител на годината” в областта на средното образование


и


ГРАМОТА „НЕОФИТ РИЛСКИ“


на Министерството на образованието и науката


Величка Илиева има сериозни постижения в областта на обучението по френския език и литература и в билингвалното обучение. Тя е достоен иновативен учител, който вдъхновява и възпитава с любов своите ученици.


ЧЕСТИТО!


Веселина Тотева


Директор

 
2021-05-24 9:14:26 AM


Честит празник!

Всяка година на 24 май в България се почита най-светлият празник – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, с което отдаваме почит на делото на светите братя Кирил и Методий.

Ази, Буки, Веди - свещените букви, направили ни народ, устоял през обратите на времето. Омраза и любов съпътстват величавата битка - азбуката да ни даде силата и България да пребъде “през векове за векове”.

https://www.youtube.com/watch?v=EkONB3DeRt8

https://youtu.be/P24VAUdvEcg


Честит празник!

Веселина Тотева

Директор на IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри"
2021-05-18 7:39:58 PM


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,


Съгласно заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. на МОН за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година дните 19.05.2012 г. /сряда/ и 21.05.2021 г. /петък/ са обявени за неучебни във връзка с провеждане на Държавни зрелостни изпити.

На 20.05.2021 г. /четвъртък/ ще се провеждат учебни занятия както следва:

1. 8,10 и 11 клас - присъствено съгласно разпределението на класовете по стаи за периода 17.05 – 28.05.2021 г.

2. 9 клас – в електронна среда


На всички зрелостници пожелавам УСПЕХ!


Веселина Тотева

Директор на IV ЕГ
2021-05-18 3:21:54 PM


РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРИ ІV ЕГ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО - КЮРИ”


Ви уведомява, че на 22.06.2021 г. (вторник) от 18.00 часа в Учителската стая на гимназията ще се проведе годишно отчетно-изборно общо събрание на училищното настоятелство при следния дневен ред:

1. Констатиране автоматичното отпадане на членове на УН. Освобождаване и приемане на членове на УН.

2. Отчет за дейността на УН  от 06.2019 до 31.12.2019 г., включително и финансов отчет. Отчет за дейността на УН за 01.2020 г. до 12.2020 г., включително и финансов отчет. Отчет за дейността на УН за 01.2021г. до 06.2021г.

3. Доклад на Контролния съвет на УН за периодите 06.2019 г. до 31.12.2019 г., за 01.2020 г.до 12.2020 г. и за 01.2021 г. до 06.2021 г.

4. Приемане на бюджета за 2019-2020, както и на бюджета за 2020-2021 г.

5. Освобождаване на членовете на УС, КС и Председателя на УН и освобождаването им от отговорност.

6. Промени в устава.

7. Избор на нов управителен съвет, контролен съвет и председател на УС на УН.

8. Разни.


ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРИ ІV ЕГ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО - КЮРИ”
2021-05-17 5:32:31 PM


На вниманието на зрелостниците!

График за получаване на служебни бележки за ДЗИ

18 май 2021

11,30 часа
стая 206 - 12 Б
стая 207 - 12 В
стая 208 - 12 Д

12,10 часа
стая 206 - 12 А
стая 207 - 12 З

13,00 часа
стая 206 - 12 Г
стая 207 - 12 Е
стая 208 - 12 Ж
стая 210 - 12 И
2021-05-10 9:08:02 AM


На вниманието на зрелостниците!

Изпити за промяна на оценка - сесия май - учебна 2020/2021:


14 май 2021 – 9,30 часа

Английски език 9 клас

Химия и ООС 10 клас


17 май 2021 – 9,30 часа

БЕЛ 11 клас

Английски език 10 клас

Математика 9 клас

ИТ 9 клас


Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маски, ръкавици).

Учениците да заемат местата си не по-късно от 9.00 часа.

2021-05-07 1:10:04 PM


Адмирации за групата от IV ЕГ, която се включи в благотворителната кауза на Асоциация "Да съхраним жената", насочена към развитието и интегрирането на децата от ЦСРИДУ "Живот под дъгата"

Поздравления!
2021-04-29 8:07:42 PM


УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Приемете най-сърдечните ми пожелания по случай настъпващите Великденски празници! Нека традициите на най-светлия християнски празник донесат в домовете ни мир, здраве и надежда за по-добри дни!

Моля да се запознаете със заповед № РД-08-1279/29.04.2021 г. на директора на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ относно организацията на учебния процес за периода 01.05.2021 г.- 31.05.2021 г.
Бъдете здрави!
Светли празници и приятна ваканция!
Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ
2021-04-20 10:42:02 AM


Поздравления за Виктория Митева (11. А), за постигнати отлични резултати при изработка на постер и презентация на тема "На 18 години съм, какво правя?"
2021-04-16 6:15:54 PM


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10 КЛАС:


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с организация на учебния процес за учебната 2021/2022 година и подаване на заявления за обучение по ИУЧ, ФУЧ и за допълнителен час по Спортни дейности ще проведем родителска среща за всички 10-ти класове в електронна среда на 21.04.2021 г. от 18.00 часа.

В деня на срещата ще получите в Школо линк за включване в платформата Google Meet.

ВАЖНО: Моля да използвате училищните профили на децата си за включване в срещата.


Веселина Тотева

Директор на IV EГ
2021-04-15 7:11:05 PM


Поздравления за добро представяне на ученици в конкурса "60 години от полета на Юрий Гагарин", организиран от РУО - Варна, Община - Варна и НАОП "Н. Коперник". Конкурсът се проведе в 4 направления: рисунка, кратко литературно произведение, макет и презентация или видео.
Класиране:
Елица Станиславова (9. З) - 1 място за рисунка
Ирена Димитрова (12. Ж) - 2 място за презентация
Виктория Маринова (9. З) и Габриела Иванова (9. З) - поощрителни награди за рисунка
Десислава Петрова (9. З) - поощрение за стихотворение
Жанет Вълчева (9. З) и Борис Декер (9. И) - поощрителна награда за общ макет.
2021-04-12 1:15:20 PM


Указания за изпитите за промяна на оценка за учениците от XII клас
1. Учениците от XII клас имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три.
Пример: математика 9 клас, математика 10 клас, математика 11 клас/ математика 9 клас, информационни технологии 10 клас, физика и астрономия 10 клас /окончателна оценка по БЕЛ (т. е. оценката, която се вписва в дипломата като средноаритметична от годишните оценки в 9, 10, 11 и 12 клас), история и цивилизация 10 клас, етика и право 10 клас.
2. Изпитите за промяна на годишна оценка и изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХII клас.
3. Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.
4. Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.
5. Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит.
6. Подаването на заявления за изпити за промяна на оценка ще стане онлайн по следния начин: - изтегляте заявлението в pdf или docx вариант - принтирате го - попълвате - сканирате/заснемате – изпращате
7. Изпращането на попълненото и подписано заявление става на e-mail адреса на Гимназията 4egvarna@4egvarna.com  до 16 април 2021 година, 16.00 часа.
8. В прикачените файлове ще намерите бланка за заявление в двата варианта pdf или docx.

бланка за заявление - DOCX формат

бланка за заявление - PDF формат


Директор: Веселина Тотева
2021-04-09 12:44:33 PM


УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,


За периода 12.04.2021 г. 30.04.2021 г. организацията на учебния процес ще бъде както следва:

1. За периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. /включително/ - VIII и X клас учат присъствено. Останалите класове IX, XI и XII работят в електронна среда.

2. За периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. /включително/  IX и XII клас учат присъствено. Останалите класове VIII, X е XI работят в електронна среда.

3. Учебните занятия  ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание. Продължителност на един учебен час – 40 минути. Начало на учебните занятия – 8:00 часа.


Веселина Тотева

Директор на IV ЕГ
2021-04-02 7:21:43 PM


УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,


Пролетната  ваканция за учениците от VIII до XI клас е от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г. включително.

Учениците от XII клас провеждат учебни занятия в електронна среда в периода 05 – 07 април.2021 г. Ваканцията на учениците от XII клас е  от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г. включително.

Учебните занятия се възстановяват на 12.04.2021 г. Допълнително ще публикуваме информация за начина на провеждане на учебните занятия за учениците от VIII до XII клас – присъствено или в електронна среда.


Приятна ваканция!


Веселина Тотева

Директор на IV ЕГ
2021-03-26 4:29:20 PM

2021-03-19 7:33:03 AM

2021-03-18 5:08:23 PM

2021-03-18 10:50:24 AM


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,


Във връзка с отбелязването на 63-та годишнина на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри“ сме планирали поредица от събития в дните 18. и 19. март 2021 г. Линковете за достъп до тях ще бъдат публикувани на сайта на гимназията и ще бъдат активни, както следва:

За виртуалната Вечер на езиците – в 18.00 на 18. март 2021 г.

За събитията на 19. март 2021 г. – в часовете, посочени в програмата, публикувана на сайта.

За всички настоящи ученици 19.03.2021 г. (петък) ще бъде неучебен, но присъствен ден в електронна среда.

Очакваме Ви да споделите с нас  вълнението на празника!


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2021-03-15 3:17:06 PM

2021-03-12 4:45:38 PM


На вниманието на учениците,  допуснати до национален кръг на олимпиадата по френски език.

Уважаеми ученици,

Националният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 14.03.2021 г.  от 9.00 часа.

Необходимо е участниците да носят документ за самоличност (лична карта).

Олимпиадата се организира и провежда при спазване на всички мерки за ограничаване на риска от  разпространение на COVID-19 при засилени противоепидемични мерки в стаите, санитарните помещения  и в коридорите.

При влизането в учебното заведение ще бъде направен контрол на телесната температура и няма да бъдат допускани ученици с грипоподобни симптоми и повишена температура, както и контактни лица.

Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маски, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 8.30 часа.

Разпределението по зали можете да видите ТУК.
2021-03-04 1:19:57 PM


На вниманието на учениците, участвали в областен кръг на олимпиадата по френски език 2021 г.!

Уважаеми ученици,

Поздравявам Ви с отличното представяне на областния кръг на олимпиадата по френски език – националната комисия допусна 15 ученици до национален кръг.

1. Резултатите от олимпиадата по френски език – областен кръг може да видите тук

2. Учениците, чиито резултати от областен кръг не са публикувани, са допуснати от националната комисия до участие в националния кръг.

3. Имената на учениците, допуснати до национален кръг и техните резултати са  публикувани на сайта на МОН в рубриката Олимпиади и състезания » Класиране.

4. Националният кръг ще се проведе на 14.03.2021 г. от 9.00 часа в сградата на IVЕГ „Фредерик Жолио- Кюри“ при спазване на всички противоепидемични мерки.


Веселина Тотева

Директор на IV EГ
2021-03-03 4:14:30 PM


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители

В навечерието на 3 март, Денят на Освобождението на България от османско иго, пожелавам да се заредим с много сили и енергия, за да преодоляваме препятствията на днешния ден! Нека следваме заветите на смелите българи, отдали живота си, за да я има България! Нека помним и съхраним тяхната вяра в светлото бъдеще на родината ни!

Честит национален празник!


Напомням, че съгласно заповед № РД-01-52/26.01.2020 г. на министъра на здравеопазването, учебните занятия за периода 04.03.2021 г. -17.03.2021 г. ще се провеждат, както следва:

Присъствено се обучават учениците от IX и  XII клас.

Разпределение на класовете по стаи за периода 04.03.2021 г. – 17.03.2021 г.

Разпределение на ЗИП по стаи за периода 18.02.2021 г. - 03.03.2021 г.

Учениците от VIII, X и XI клас се обучават от разстояние в електронна среда.

Присъствените учебни занятия ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки – носене на предпазни средства (маски) от учители и ученици, дезинфекция, спазване на дистанция.

Обръщам внимание на спазване на изискванията на Правилника за дейността на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ относно носенето на униформено облекло по време на присъствени учебни занятия.

Разчитам на отговорно отношение от всички участници в учебния процес.

Бъдете здрави!


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2021-03-01 6:55:24 PM


На вниманието на учениците, участвали в областен кръг на олимпиадата по испански език 2021 г.!

Уважаеми ученици,

1. Резултатите на учениците от олимпиадата по испански език – областен кръг може да видите ТУК

2. Учениците, чиито резултати от областен кръг не са публикувани, са предложени и допуснати от националната комисия до участие в националния кръг. Имената на учениците, допуснати до национален кръг и техните резултати ще бъдат публикувани на сайта на МОН в рубриката Олимпиади и състезания » Класиране.

3. Националният кръг ще се проведе на 28.03.2021 г. от 9.00 часа в сградата на IVЕГ „Фредерик Жолио- Кюри“ при спазване на всички противоепидемични мерки.


Веселина Тотева

Директор на IV EГ
2021-02-19 5:56:09 PM


Изпитите DELF scolaire ще се проведат в  ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” както следва:

1. Общ изпит:

A2 на 19.02.2021 г. от 14.30 часа  

B1 на 20.02.2021 г. от 11.00 часа  

B2 на 20.02.2021 г.  от 14.30 часа

Допускането в изпитната зала за общия изпит е  съответно:

на 19.02.2021 г.

- от 14.00 до 14.20 часа за А2

на 20.02.2021 г. 

- от 10.30 до 10.50 часа за B1

- от 14.00 до 14.20 часа за B2

При явяването си в изпитната зала, кандидатите трябва да представят документ за самоличност /със снимка/ и индивидуалното уведомление.

Индивидуалният изпит се провежда по график на 20.02.2021 г.  за А2 и B2 и на 20.02.2021 г.  и 21.02.2021 г. за В1. 

Кандидатите следва да се явят 15 мин. преди указания в индивидуалните уведомления час пред съответната  изпитна зала.


Успех на всички кандидати!
2021-02-17 5:03:41 PM


За учениците от VIII, IX и XII  клас за периода 18.02.2021 г. - 03.03.2021 г. учебните занятия ще се провеждат в електронна среда.

За учениците от X  и  от XI клас  за периода 18.02.2021 г. - 03.03.2021 г., учебните занятия ще се провеждат присъствено в класни стаи, съгласно разпределение, както следва:

Разпределение на класовете по стаи за периода 18.02.2021 г. - 03.03.2021 г.

IV ПП за XI клас за периода 18.02.2021 г. - 03.03.2021 г.   ще се провеждат в класни стаи, съгласно разпределение, както следва:

Разпределение на ПП по стаи за периода 18.02.2021 г. - 03.03.2021 г.

Напомням, че присъствените учебни занятия ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки – носене на предпазни средства (маски) от учители и ученици, дезинфекция, спазване на дистанция.

Разчитам на отговорно отношение от всички участници в учебния процес.

Бъдете здрави!


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2021-02-17 1:12:17 PM


Олимпиадата по български език и литература  - общински кръг, ще се проведе на 18.02.2021 г. (четвъртък) от 15.00 часа при спазване на всички противоепидемични  мерки.

Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 14,45.

Разпределение по зали можете да видите ТУК
2021-02-17 9:01:34 AM


IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” поздравява Габриела Нейчева (11. Б) и Любомир Янчев (12. З) за първите им места в двете възрастови групи (11. и 12. клас от цялата страна) на Националното състезание по английски език „Creative writing”, което се проведе на 25 ноември 2020 г. Двамата участници са удостоени със заслужени отличия заради оригиналните си творби, които ще бъдат публикувани в тазгодишното издание на сп. „Устрем”.

Националното състезание по творческо писане на английски език, което се провежда за единадесета година, цели да насърчи креативното мислене на учениците, предизвиквайки ги да сътворят разкази и стихотворения. Участниците от всяка възрастова група имат право да избират между три зададени теми, отличаващи се с необичайност, от които да черпят вдъхновение. След внимателно разглеждане на всички творби от страна на квалифицираното жури, съставено от учители, писатели и професори от България, Великобритания и САЩ, биват излъчени по трима победители от седемте възрастови групи.

Пожелаваме на Габриела и Любомир още много престижни отличия! Техните постижения са гордост за гимназията!
2021-02-15 8:32:08 PM


Уважаеми родители,

На 16.02.2021 г., ще се проведе родителска среща с дневен ред:

- Запознаване  с  графика, с дейностите за организацията и провеждането на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в Х клас през учебната 2020 – 2021 година.

Родителската среща ще се проведе в електронна среда, с видеовръзка в Zoom, както следва:  

- 10 а, б, в – 18.00 часа

- 10 г, д, е – 18.30 часа

- 10 ж, з, и – 19.00 часа

В деня ще получите  линка за връзката.

Директор: Веселина Тотева
2021-02-12 2:03:43 PM


Важно за участниците в олимпиадите по история и цивилизации, испански  език, френски език


Олимпиадата по история и цивилизации  - общински кръг, ще се проведе на 12.02.2021 г. (петък) от 15.00 часа при спазване на всички противоепидемични  мерки.

Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 14,45.


Олимпиадата по  испански език – областен  кръг, ще се проведе на 14.02.2021 г. (неделя) от 9.00 часа при спазване на всички противоепидемични  мерки.

Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, ръкавици).

 Учениците трябва да бъдат в сградата на училището не по-късно от  8,30 и  заемат местата си до 8,45.

Разпределение на класовете по зали можете да видите ТУК


Олимпиадата по  френски език – областен  кръг, ще се проведе на 14.02.2021 г. (неделя) от 14.00 часа при спазване на всички противоепидемични  мерки.

Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, ръкавици).

 Учениците трябва да бъдат в сградата на училището не по-късно от  13,30 и  заемат местата си до 13,45.

Разпределение на класовете по зали можете да видите ТУК


Важно! За всички олимпиади е необходимо учениците да носят лични документи – лична  или ученическа карта.

Успех на всички участници!
2021-02-03 2:21:12 PM


СЪОБЩЕНИЕ

 

От 04.02.2021 г. /четвъртък/ учебните занятия ще се провеждат със седмично разписание за втори  учебен срок.


За учениците от IX, X и XI  клас за периода 04.02.2021 г. -17.02.2021 г.   учебните занятия ще се провеждат в електронна среда.

Заповед за частично възстановяване на присъствен процес 03.02.2021


За учениците от VIII  и  от XII клас  за периода 04.02.2021 г. - 17.02.2021 г., учебните занятия ще се провеждат присъствено в класни стаи, съгласно разпределение, както следва:

Разпределение на класовете по стаи за периода 04.02.-17.02.2021 г.


ЗИП 1 и ЗИП 2 за XII клас за периода 04.02.2021 г. -17.02.2021 г.   ще се провеждат в класни стаи, съгласно разпределение, както следва:

Разпределение на ЗИП 1 и ЗИП 2 по стаи за периода 04.02.-17.02.2021 г.


Продължителността на учебните часове, присъствено и в електронна среда, ще е 40 минути. Присъствените учебни занятия ще бъдат организирани съгласно дневния режим за обучение в електронна среда, публикуван на сайта.

Дневен режим


Напомням, че присъствените учебни занятия ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки – носене на предпазни средства (маски) от учители и ученици, дезинфекция, спазване на дистанция.


Разчитам на отговорно отношение от всички участници в учебния процес.

Бъдете здрави!


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2021-02-03 11:56:11 AM


Олимпиадата по физика - общински кръг, ще се проведе на 04.02.2021 г. (четвъртък) от 15.00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки. Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 14,45 часа.


Олимпиадата по биология и здравно образование - общински кръг, ще се проведе на 05.02.2021 г. (петък) от 15.00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки. Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 14,45 часа.


Внимание!

В сградата на гимназията е задължително е носенето на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. Няма да се допускат до участие ученици с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или контактни лица.
2021-01-29 2:16:01 PM


Олимпиадите по френски език и испански език - общински кръг, ще се проведат на 30.01.2021 г. (събота) от 9.00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки. Необходимо е учениците  да се явят не по-късно от 8,30 часа в сградата на гимназията и да носят лични предпазни средства (маска, ръкавици).

Участниците да заемат местата си в залите не по-късно от 8.45 часа.


Внимание!

В сградата на гимназията е задължително е носенето на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. Няма да се допускат до участие ученици с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или контактни лица.
2021-01-29 2:13:42 PM


СЪОБЩЕНИЕ


Съгласно заповед РД 09-3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за промяна  на негова  заповед № РД09-2118 от 28.08.2020 г.:

01.02.2021 г. и 02.02.2021 г. ще бъдат учебни за учениците от VIII до XII клас със седмично разписание за първи учебен срок.

Междусрочната ваканция за учениците  от VIII до XII клас е на 03.02.2021 г.

Начало на втория учебен срок  - 04.02.2021 г./четвъртък/ със седмично разписание за втори  учебен срок.

Съгласно заповед № РД-01-52/26.01.2020 г. на министъра на здравеопазването, учебните занятия за учениците от VIII до XII клас  за периода 04.02.2021 г. -17.03.2021 г., ще се провеждат присъствено по следния график:

От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. присъствено се обучават учениците от VIII и XII клас.

От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от X и XI клас.

От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от IX и XII клас.

Присъствените учебни занятия ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки – носене на предпазни средства (маски) от учители и ученици, дезинфекция, спазване на дистанция.

Разчитам на отговорно отношение от всички участници в учебния процес.

Бъдете здрави!


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2021-01-28 10:57:30 AM


Олимпиадата по Химия и ООС - общински кръг, ще се проведе на 29.01.2021 г. (петък) от 15.00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки. Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 14,45 часа.


Внимание!

В сградата на гимназията е задължително е носенето на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. Няма да се допускат до участие ученици с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или контактни лица.
2021-01-22 9:31:35 AM


Олимпиадата по Английски език - общински кръг, ще се проведе на 22.01.2021 г. (петък) от 15.00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки. Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 14,45 часа.


Внимание!

В сградата на гимназията е задължително е носенето на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. Няма да се допускат до участие ученици с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или контактни лица.
2021-01-19 5:02:21 PM


IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” поздравява участниците в Младежкия ораторски форум „Св. Климент Охридски”, проведен за шести път в гр. Варна онлайн в края на 2020 г. Ораторските си умения проявиха ученици от 10. и 12. клас - Рада Колева (10. Д), Вадим Колосов (10. А), Дамян Йорданов (10. А), Деница Маринова (12. Б) и Мила Влайкова (12. Б). До последния кръг достигнаха Рада Колева, Мила Влайкова и Деница Маринова. В съревнование с другите училища от гр. Варна участниците от гимназията се представиха отлично, а компетентното жури отсъди първите места за:

 • Деница Маринова (12. Б) - I място;

 • Рада Колева (10. Д) – II място.

Пожелаваме им още много бъдещи успехи и се гордеем с техните постижения!
2021-01-15 5:47:13 PM


Олимпиадата по Математика - общински кръг, ще се проведе на 16.01.2021 г. (събота) от 9 часа в стая 110 при спазване на всички противоепидемични мерки. Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 8,45 часа.


Внимание!

В сградата на гимназията е задължително е носенето на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и няма да се допускат до участие ученици с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или контактни лица.
2021-01-14 8:15:07 AM2020-12-24 10:37:59 AM

2020-12-23 2:07:35 PM

2020-12-18 4:12:50 PM


УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,


В навечерието на предстоящите светли празници, ръководството на Гимназията Ви пожелава вълшебна Коледа и щастливи новогодишни празници!


Нека Новата 2021 година да донесе повече здраве и благоденствие!

Бъдете живи, здрави и много щастливи!

Да се множат успехите и шестиците!

Да се сбъдват мечтите!

Късметът да не Ви напуска!


Коледната  ваканция е от 22.12.2020 г. до 03.01.2021 г. включително.

Учебните занятия се възстановяват на 04.01.2021 г.


Честита Коледа!

Весела и незабравима Нова година!


Веселина Тотева

Директор на IV ЕГ
2020-12-17 4:49:31 PM


Уважаеми ученици,


По сметките Ви са преведени стипендиите за месеците септември, октомври и ноември 2020 г.

Стипендиите за месец декември 2020 г. ще бъдат преведени през месец януари 2021 г.

Учениците, които не са представили банкови сметки, могат да получат стипендиите си в брой от домакина на училището от 18.12. до 23.12.2020 г. включително от 9:00 до 15:00 часа в стая 101.


Веселина Тотева

Директор на IV ЕГ
2020-12-10 5:04:48 PM


Отново отлично представяне за IVЕГ „Фредерик Жолио-Кюри”!

IVЕГ поздравява Калоян Димитров (11. Д) и Дарена Атанасова (11. И) за отличното представяне на Националното многоезично състезание, чийто финален кръг се проведе на 21.11.2020 г. Надпреварата се състои от няколко части и е изключително трудна – участниците работят върху компонентите слушане и четене с разбиране на първия изучаван от тях чужд език, а след това създават текст на втория си чужд език. Дарена (ИЕ – АЕ) и Калоян (ФЕ – АЕ) се класират на второ място в съответните области с по 76 точки.   

Пожелаваме им още много участия в престижни състезания и достойно завоювани призови места!
2020-11-30 3:47:49 PM


Двойна награда за IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри”, гр. Варна!
В началото на тази учебна година част от осмокласниците на Гимназията бяха посрещнати в обновени класни стаи. Приветливостта и уютът на стаите стана и повод за гордост. Г-н Петър Петров, учител по испански език в IV ЕГ, успя да улови всичко това в една снимка, която спечели второ място на фотоконкурса „Нашата учебна стая“, организиран от фирма „Мебели Б&Б“ ЕООД, носител на търговската марка „Мебел Фактор“.
Целта на конкурса е да покаже творческото виждане на преподавателите в създаването на красива учебна стая за целите на съвременното образование.  Работа, за която е трудно да се разкаже, без да се покаже.
Дизайнът на класните стаи е направен от арх. Десислава Христова, преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър" и нейният екип от студенти, част от които са бивши ученици на гимназията.
IV ЕГ поздравява г-н Петров за уникалния кадър и за спечелената награда!
2020-11-26 5:03:42 PM


IV ЕГ поздравява Рада Колева (10. Д), която взе участие в XV Международен фестивал за изкуства “Заедно в XXI век”, организиран от фондация “Устойчиво развитие за България”, в който над 5000 участници от 39 страни, представиха своите държави чрез различни творчески изяви. Рада пребори всички участници с текста си “С дъх на къпини”, включващ нейни авторски снимки на различни кътчета от България, в съчетание с авторската музика на Денис Иванов от СУ за ХНИ “Константин Преславски”. Техният уникален проект беше оценен най-високо и получиха званието Лауреати I степен.
Пожелаваме им още много успешни бъдещи проекти!
2020-11-24 3:47:32 PM


Дебют на ученик от IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри”!

В началото на месец ноември се състоя премиерата на първата поетична книга на Сияна Бенчева (10. Б). Сборникът “съЗвездие” включва 44 стихотворения и авторски илюстрации, условно разпределен в два цикъла: “СЛОВОсъчетА/Ения” и “думи”, където младата авторка умело играе с думите и по този начин заразява читателите с любовта си към словото.

Срещата на Сияна с поезията започва преди година. През 2019 г. печели награда за илюстрация в конкурс за превод на поезия от френски език, организиран от Сдружението на преводачите и Българската секция на журналистите франкофони.

Ето и едно от посланията на Сияна:

ЗаЕДНО

Представяш ли си

Да отидем в библиотека

Да вземем случайна книга

Да отворим случайна страница

Погледът ни случайно да попадне

На думата

“Едно”

А ние да добавим

“За”

За-едно


Защото заедно можем повече!

 

 
2020-11-20 7:50:56 AM


За поредна година ученици от IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" взеха участие във фестивала на историята, организиран от I ЕГ – гр. Варна с участието на РИМ Варна и с подкрепата на Община Варна – Фонд “Култура” – октомври-декември 2020 г., като акцентът тази година е върху облика на европейска Варна от времето на кмета Михаил Колони.
На 14.11.2020 г., в Музея за история на Варна, Мирослав Станчев, Алис Каддур и Кристияна Иванова от 11. Г клас представиха своя увлекателен и интересен разказ за началото на женското движение във Варна и неговото място в общия процес на модернизация на града след Освобождението. Блестящото представяне на нашите ученици впечатли както останалите участници, така и гостите на фестивала, сред които беше и проф. Пламен Павлов, преподавател във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Очакваме и други техни вълнуващи участия!
2020-11-19 6:00:49 PM


Заповед продължаване на ОРЕС от 23.11.2020 до 30.11.2020


ЗАПОВЕД


№ РД-08-403/19.11.2020 г.


На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Работния план за организация на IV ЕГ в условията на Covid-19 през учебната 2020-2021 година, Заповед №РД 09-3171/12.11.2020 г.на Министъра на образованието и науката,  Заповед №РД 06-1528/19.11.2020 г.на РУО – Варна, Заповед №РД 06-1529/19.11.2020 г.на РУО – Варна и протокол от заседание на областен кризисен щаб- Варна


НАРЕЖДАМ, СЧИТАНО ОТ 23.11.2020 Г. ДО 30.11.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО:


1. Да не се провеждат присъствени учебни занятия за учениците от VIII до XII клас от IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“.

2. Учебните занятия  да се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание и приложен към настоящата заповед дневен режим. Продължителност на един учебен час – 40 минути. Начало на учебните занятия – 8:00 часа.

3. Учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние в платформата G Suite за образованието.

4. При отчитане на спецификата на конкретен учебен предмет, всички учители, преподаващи този учебен предмет в училището, може да използват единна платформа, която да бъде различна от определената в т. 3.

5. При организирането на обучението на учениците от разстояние в електронна среда да се прилагат приетите и утвърдени Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда през учебната 2020-2021 г. в IV ЕГ.

6. Да не се провеждат груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда.

7. Дейностите на групите за занимания по интереси, чиято специфика го позволява да се провеждат в електронна среда, след съгласуване с директора на IV ЕГ съгласно утвърдения график и при задължително изпращаме на линк за онлайн сесията.

8. Да не се организират екскурзии и групови посещения на туристически обекти и културни институции от ученици.

9. При наложително провеждане на изпити в присъствена среда да се спазват стриктно правилата за разстояние между учениците в класните стаи не по-малко от 1,5 м, постоянна дезинфекция, постоянно носене на маски от учениците и от учителите, използване на защитни екрани пред членовете на изпитните комисии.

10. В срок до 26.11.2020 г. заместник-директорите по учебна дейност да изготвят график за редуване на присъствено обучение и такова в електронна среда с цел създаване на безопасна среда на учене в условията на COVID-19.


Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнява директорът на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители, ученици, родители на ученици и служители.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“.


ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА
Съгласно Заповед № РД 08-377/11.11.2020 г.
2020-11-19 1:46:22 PM


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми учители, ученици и родители,
Днес, 19.11.2020 г. се очаква на заседание на Областния кризисен щаб да бъде взето решение относно организацията на учебния процес след 22.11.2020 г. в област Варна.
Ще бъдете своевременно информирани.
2020-11-17 9:03:19 AM


IV ЕГ поздравява Виктория Маринова (9. З), която спречели III място в категория "Визуални изкуства" на Ежегодния Национален Конкурс организиран от Португалския Културен Институт Камойш София. Тази година конкурсът беше посветен на стогодишнината от рождението на  Амалия Родригеш и беше на тема "Ако чайката можеше да ми донесе небето на Лисабон".

 


 
2020-11-16 9:09:22 AM


Днес светът отбелязва Международния ден на толерантността. Този ден води началото си от 1996 г., когато Общото събрание на ООН решава да утвърди тази дата (16 ноември) след приетата от ЮНЕСКО Декларация за принципите на толерантността. Първият член на декларацията дава и определението за толерантност, което гласи, че „Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят, на нашите форми на изразяване и начини на човешкото битие. Тя е синоним на знания, отвореност, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията”.

За да отбележим този ден, учениците от клуб ЮНЕСКО към IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ са ви подготвили кратко видео, с което Ви отправят предизвикателство. Представете си всички хора, които споделят целия свят. Представете си свят, в който всички са просто хора…

https://youtu.be/Lc9LtmSQnVk
2020-11-03 3:07:03 PM


IV ЕГ поздравява Перита Бояджиева с наградата на Кмета на Община Варна "Млад учител" 2020 г.
2020-11-01 2:13:38 PM


Днес е 1 ноември, ден , в който отдаваме заслужена почит към личностите, работили самоотвержено за пробуждането на българския народ, за възраждане на славното ни минало и за събуждане на духовността, която ни е опазила през вековете.
Уважаеми ученици,
Помнете  имената на тези велики личности и им отдайте заслужена почит! Нека днес си спомним за Светите братя  Кирил и Методий, за Паисий Хилендарски, за  д-р Петър Берон, за братя Миладинови, за Петко Славейков, за  Захари Стоянов,  за Васил Левски,  за Христо Ботев, за Иван Вазов и за още  много достойни български просветители! Не забравяйте да благодарите на Вашите учители – съвременни будители, които ежедневно, с душа и сърце, Ви предават знания, опит и духовни ценности!

Уважаеми колеги,
Честит празник!
Поздравявам Ви за безкрайната отдаденост, с която ежедневно преодолявате предизвикателства, събуждате  любознателност, изграждате доверие  и водите към високи постижения вашите ученици! Бъдете здрави!

 Клип по повод 1-ноември - Ден на народните будители можете да видите ТУК

Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“
2020-10-26 9:13:11 AM


Поредно отличие за IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри”!

На 17.10.2020 г. се проведе областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език под мотото "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere." – Albert Einstein. Първо място спечели Милана Багдасарян (11. И), за която английският е втори чужд език. Под напътствията на нейните преподаватели Ива Узунска и Мартин Стоянов се класира за националния кръг. Той ще се проведе в Златоград на 6 и 7.11.2020 г.

Пожелаваме й успех!
2020-10-04 6:35:57 PM


IV Езикова гимназия започва обучение с Chromebook по модел „1:1“


IV Езикова гимназия „ Фредерик Жолио-Кюри“ е едно от деветте варненски училища, които през настоящата учебна година ще организират учебно-възпитателен процес по модела “1:1” чрез използване на персонални образователни устройства Chromebook. Моделът на обучение е нов за България и предоставя възможност за надграждане на технологичната грамотност на участниците. Устройствата могат да се управляват от разстояние и са подходящи за развиване на ключовите компетентности на ученици и учители.  Повече информация може да намерите тук.
2020-09-30 12:21:17 PM


Покана за заседание на Училищното настоятелство при IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“


15.10.2020 г.

18:00

В електронен формат


Дневен ред:


1. Обсъждане на финансовото състояние на училищното настоятелство към момента

2. Избор на застраховател и покритие за учениците

3. Решение как настоятелството да подходи към дарението на средства


Председател на УН:

Мария Димитрова
2020-09-24 11:34:44 AM


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с неосъществените екскурзии през лятото на 2020 г. поради COVID-19, туристически агенции „Даная- Турс” ЕООД и „Делфи турс- 2002” ЕООД, организират следните родителски срещи:


28.09.2020 г. – 18.00 ч. – Актова зала – екскурзия до Испания

28.09.2020 г. – 18.30 ч. – Актова зала – екскурзия до Италия

29.09.2020 г. – 18.00 ч. – Актова зала – екскурзия до Париж – IX В и Г

29.09.2020 г. – 18.30 ч. – Актова зала – екскурзия до Париж– IX А, Б и Д

29.09.2020 г. – 19.00 ч. – Актова зала – екскурзия до Белгия и Холандия
2020-09-21 6:31:33 PM


СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на родителите  и на учениците

от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри”!


На 23 септември   2020  (сряда)  ще се проведе родителски срещи в електронна среда  по следния график:

 • 18.00 часа – IX клас –  Обща родителска среща – родителите ще получат чрез Школо линк за срещата

 • 18.30 часа - IX клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа

 • 18.30 часа – X клас –  Обща родителска среща – родителите ще получат чрез Школо линк за срещата

 • 19.00 часа - X клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа


На 24 септември 2020  (четвъртък)  ще се проведе родителски срещи в електронна среда  по следния график:

 • 18.00 часа – VIII клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа

 • 18.00 часа – XI клас –  Обща родителска среща – родителите ще получат чрез Школо линк за срещата

 • 18.30 часа - XI клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа

 • 18.30 часа – XII клас –  Обща родителска среща – родителите ще получат чрез Школо линк за срещата

 • 19.00 часа – XII клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа


Дневен ред на родителските срещи:

 • За VIII,  IX  и XI клас:

1. Запознаване с Правилника за дейността на гимназията за учебната 2020/2021

2. Запознаване с Работен план за организацията на  IV ЕГ в условията на Covid-19

 • За X клас:

1. Запознаване с Правилника за дейността на гимназията за учебната 2020/2021

2. Запознаване с Работен план за организацията на  IV ЕГ в условията на Covid-19

3. Завършване на първи гимназиален етап, национално външно оценяване  в  X клас и съдържание на удостоверението за  завършен първи гимназиален етап на средно образование

 • За XII клас:

1. Запознаване с Правилника за дейността на гимназията за учебната 2020/2021

2. Запознаване с Работен план за организацията на  IV ЕГ в условията на Covid-19

3. Завършване на средно образование, формиране на средния успех в дипломата за средно образование, изпити за промяна на оценката, държавни зрелостни изпити


На всички учители, ученици и родители, свързани с ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри”, пожелавам да отбележат  утрешния празник - 112 години от обявяването на Независимостта на България. Нека съхраним и днес значението на този исторически акт,  благодарение на който България става суверенна държава, самостоятелен и равноправен субект в международните отношения.


Честит празник!


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор  на ІV ЕГ
2020-09-17 6:49:26 PM


Уважаеми ученици и родители,

В следващите дни ще получите от класните си ръководители анкетна карта за Вашите интереси  и дейностите в групите за занимания по интереси, в които сте участвали през учебната 2019-2020 г. Необходимо е да ги попълнете, и да ги предадете на класните ръководители до 25.09.2020 г. Моля, обърнете внимание, че анкетните карти трябва да бъдат подписани от ученик и от родител.


И през настоящата учебна 2020-2021 година в IV ЕГ ще работят групи за занимания по интереси. Можете да видите групите ТУК.
Моля, да се запознаете с предложенията и да направите своя отговорен избор.


Заявление за записване можете да изтеглите от ТУК или да получите от ръководителя на групата.

В срок до 01.10.2020 г. е необходимо да представите на ръководителя на групата Вашите заявления, подписани от ученик и родител..
 
Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ
2020-09-10 6:40:14 PM


ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Уважаеми ученици,
Тържественото откриване на учебната година за VIII и XII клас ще се състои на 15.09.2020г. в двора на IV ЕГ от 9:00 часа
Учениците следва да дойдат в 8:45 часа
За учениците от IX, X и XI клас е предвидено провеждане на час на класа по следния график:

 • IX клас – 10:30 часа

 • X Клас – 11:00 часа

 • XI Клас – 11:30

Моля, графикът да се спазва стриктно, при прилагане на общите валидни противоепидемични правила. Носенето на маски в общите части на училището е задължително.
Сърдечно пожелавам на всички ученици успешен старт на новата 2020-2021 учебна година!

 Разпределение на класните стаи за 15 септември 2020 можете да видите ТУК