BG   FR   ES   EN   
 


Дневен режим за електронно обучение

1. 08:00 - 08:40
2. 08:50 - 09:30
3. 09:40 - 10:20
4. 10:40 - 11:20
5. 11:30 - 12:10
6. 12:20 - 13:00
7. 13:10 - 13:50
8. 14:00 - 14:40


Сигнали за нередности, измама и корупция: signali@4egvarna.com
2021-04-09 12:44:33 PM


УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,


За периода 12.04.2021 г. 30.04.2021 г. организацията на учебния процес ще бъде както следва:

1. За периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. /включително/ - VIII и X клас учат присъствено. Останалите класове IX, XI и XII работят в електронна среда.

2. За периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. /включително/  IX и XII клас учат присъствено. Останалите класове VIII, X е XI работят в електронна среда.

3. Учебните занятия  ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание. Продължителност на един учебен час – 40 минути. Начало на учебните занятия – 8:00 часа.


Веселина Тотева

Директор на IV ЕГ
2021-04-02 7:21:43 PM


УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,


Пролетната  ваканция за учениците от VIII до XI клас е от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г. включително.

Учениците от XII клас провеждат учебни занятия в електронна среда в периода 05 – 07 април.2021 г. Ваканцията на учениците от XII клас е  от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г. включително.

Учебните занятия се възстановяват на 12.04.2021 г. Допълнително ще публикуваме информация за начина на провеждане на учебните занятия за учениците от VIII до XII клас – присъствено или в електронна среда.


Приятна ваканция!


Веселина Тотева

Директор на IV ЕГ
2021-03-26 4:29:20 PM

2021-03-19 7:33:03 AM

2021-03-18 5:08:23 PM

2021-03-18 10:50:24 AM


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,


Във връзка с отбелязването на 63-та годишнина на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри“ сме планирали поредица от събития в дните 18. и 19. март 2021 г. Линковете за достъп до тях ще бъдат публикувани на сайта на гимназията и ще бъдат активни, както следва:

За виртуалната Вечер на езиците – в 18.00 на 18. март 2021 г.

За събитията на 19. март 2021 г. – в часовете, посочени в програмата, публикувана на сайта.

За всички настоящи ученици 19.03.2021 г. (петък) ще бъде неучебен, но присъствен ден в електронна среда.

Очакваме Ви да споделите с нас  вълнението на празника!


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2021-03-15 3:17:06 PM

2021-03-12 4:45:38 PM


На вниманието на учениците,  допуснати до национален кръг на олимпиадата по френски език.

Уважаеми ученици,

Националният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 14.03.2021 г.  от 9.00 часа.

Необходимо е участниците да носят документ за самоличност (лична карта).

Олимпиадата се организира и провежда при спазване на всички мерки за ограничаване на риска от  разпространение на COVID-19 при засилени противоепидемични мерки в стаите, санитарните помещения  и в коридорите.

При влизането в учебното заведение ще бъде направен контрол на телесната температура и няма да бъдат допускани ученици с грипоподобни симптоми и повишена температура, както и контактни лица.

Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маски, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 8.30 часа.

Разпределението по зали можете да видите ТУК.
2021-03-04 1:19:57 PM


На вниманието на учениците, участвали в областен кръг на олимпиадата по френски език 2021 г.!

Уважаеми ученици,

Поздравявам Ви с отличното представяне на областния кръг на олимпиадата по френски език – националната комисия допусна 15 ученици до национален кръг.

1. Резултатите от олимпиадата по френски език – областен кръг може да видите тук

2. Учениците, чиито резултати от областен кръг не са публикувани, са допуснати от националната комисия до участие в националния кръг.

3. Имената на учениците, допуснати до национален кръг и техните резултати са  публикувани на сайта на МОН в рубриката Олимпиади и състезания » Класиране.

4. Националният кръг ще се проведе на 14.03.2021 г. от 9.00 часа в сградата на IVЕГ „Фредерик Жолио- Кюри“ при спазване на всички противоепидемични мерки.


Веселина Тотева

Директор на IV EГ
2021-03-03 4:14:30 PM


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители

В навечерието на 3 март, Денят на Освобождението на България от османско иго, пожелавам да се заредим с много сили и енергия, за да преодоляваме препятствията на днешния ден! Нека следваме заветите на смелите българи, отдали живота си, за да я има България! Нека помним и съхраним тяхната вяра в светлото бъдеще на родината ни!

Честит национален празник!


Напомням, че съгласно заповед № РД-01-52/26.01.2020 г. на министъра на здравеопазването, учебните занятия за периода 04.03.2021 г. -17.03.2021 г. ще се провеждат, както следва:

Присъствено се обучават учениците от IX и  XII клас.

Разпределение на класовете по стаи за периода 04.03.2021 г. – 17.03.2021 г.

Разпределение на ЗИП по стаи за периода 18.02.2021 г. - 03.03.2021 г.

Учениците от VIII, X и XI клас се обучават от разстояние в електронна среда.

Присъствените учебни занятия ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки – носене на предпазни средства (маски) от учители и ученици, дезинфекция, спазване на дистанция.

Обръщам внимание на спазване на изискванията на Правилника за дейността на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ относно носенето на униформено облекло по време на присъствени учебни занятия.

Разчитам на отговорно отношение от всички участници в учебния процес.

Бъдете здрави!


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2021-03-01 6:55:24 PM


На вниманието на учениците, участвали в областен кръг на олимпиадата по испански език 2021 г.!

Уважаеми ученици,

1. Резултатите на учениците от олимпиадата по испански език – областен кръг може да видите ТУК

2. Учениците, чиито резултати от областен кръг не са публикувани, са предложени и допуснати от националната комисия до участие в националния кръг. Имената на учениците, допуснати до национален кръг и техните резултати ще бъдат публикувани на сайта на МОН в рубриката Олимпиади и състезания » Класиране.

3. Националният кръг ще се проведе на 28.03.2021 г. от 9.00 часа в сградата на IVЕГ „Фредерик Жолио- Кюри“ при спазване на всички противоепидемични мерки.


Веселина Тотева

Директор на IV EГ
2021-02-19 5:56:09 PM


Изпитите DELF scolaire ще се проведат в  ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” както следва:

1. Общ изпит:

A2 на 19.02.2021 г. от 14.30 часа  

B1 на 20.02.2021 г. от 11.00 часа  

B2 на 20.02.2021 г.  от 14.30 часа

Допускането в изпитната зала за общия изпит е  съответно:

на 19.02.2021 г.

- от 14.00 до 14.20 часа за А2

на 20.02.2021 г. 

- от 10.30 до 10.50 часа за B1

- от 14.00 до 14.20 часа за B2

При явяването си в изпитната зала, кандидатите трябва да представят документ за самоличност /със снимка/ и индивидуалното уведомление.

Индивидуалният изпит се провежда по график на 20.02.2021 г.  за А2 и B2 и на 20.02.2021 г.  и 21.02.2021 г. за В1. 

Кандидатите следва да се явят 15 мин. преди указания в индивидуалните уведомления час пред съответната  изпитна зала.


Успех на всички кандидати!
2021-02-17 5:03:41 PM


За учениците от VIII, IX и XII  клас за периода 18.02.2021 г. - 03.03.2021 г. учебните занятия ще се провеждат в електронна среда.

За учениците от X  и  от XI клас  за периода 18.02.2021 г. - 03.03.2021 г., учебните занятия ще се провеждат присъствено в класни стаи, съгласно разпределение, както следва:

Разпределение на класовете по стаи за периода 18.02.2021 г. - 03.03.2021 г.

IV ПП за XI клас за периода 18.02.2021 г. - 03.03.2021 г.   ще се провеждат в класни стаи, съгласно разпределение, както следва:

Разпределение на ПП по стаи за периода 18.02.2021 г. - 03.03.2021 г.

Напомням, че присъствените учебни занятия ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки – носене на предпазни средства (маски) от учители и ученици, дезинфекция, спазване на дистанция.

Разчитам на отговорно отношение от всички участници в учебния процес.

Бъдете здрави!


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2021-02-17 1:12:17 PM


Олимпиадата по български език и литература  - общински кръг, ще се проведе на 18.02.2021 г. (четвъртък) от 15.00 часа при спазване на всички противоепидемични  мерки.

Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 14,45.

Разпределение по зали можете да видите ТУК
2021-02-17 9:01:34 AM


IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” поздравява Габриела Нейчева (11. Б) и Любомир Янчев (12. З) за първите им места в двете възрастови групи (11. и 12. клас от цялата страна) на Националното състезание по английски език „Creative writing”, което се проведе на 25 ноември 2020 г. Двамата участници са удостоени със заслужени отличия заради оригиналните си творби, които ще бъдат публикувани в тазгодишното издание на сп. „Устрем”.

Националното състезание по творческо писане на английски език, което се провежда за единадесета година, цели да насърчи креативното мислене на учениците, предизвиквайки ги да сътворят разкази и стихотворения. Участниците от всяка възрастова група имат право да избират между три зададени теми, отличаващи се с необичайност, от които да черпят вдъхновение. След внимателно разглеждане на всички творби от страна на квалифицираното жури, съставено от учители, писатели и професори от България, Великобритания и САЩ, биват излъчени по трима победители от седемте възрастови групи.

Пожелаваме на Габриела и Любомир още много престижни отличия! Техните постижения са гордост за гимназията!
2021-02-15 8:32:08 PM


Уважаеми родители,

На 16.02.2021 г., ще се проведе родителска среща с дневен ред:

- Запознаване  с  графика, с дейностите за организацията и провеждането на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в Х клас през учебната 2020 – 2021 година.

Родителската среща ще се проведе в електронна среда, с видеовръзка в Zoom, както следва:  

- 10 а, б, в – 18.00 часа

- 10 г, д, е – 18.30 часа

- 10 ж, з, и – 19.00 часа

В деня ще получите  линка за връзката.

Директор: Веселина Тотева
2021-02-12 2:03:43 PM


Важно за участниците в олимпиадите по история и цивилизации, испански  език, френски език


Олимпиадата по история и цивилизации  - общински кръг, ще се проведе на 12.02.2021 г. (петък) от 15.00 часа при спазване на всички противоепидемични  мерки.

Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 14,45.


Олимпиадата по  испански език – областен  кръг, ще се проведе на 14.02.2021 г. (неделя) от 9.00 часа при спазване на всички противоепидемични  мерки.

Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, ръкавици).

 Учениците трябва да бъдат в сградата на училището не по-късно от  8,30 и  заемат местата си до 8,45.

Разпределение на класовете по зали можете да видите ТУК


Олимпиадата по  френски език – областен  кръг, ще се проведе на 14.02.2021 г. (неделя) от 14.00 часа при спазване на всички противоепидемични  мерки.

Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, ръкавици).

 Учениците трябва да бъдат в сградата на училището не по-късно от  13,30 и  заемат местата си до 13,45.

Разпределение на класовете по зали можете да видите ТУК


Важно! За всички олимпиади е необходимо учениците да носят лични документи – лична  или ученическа карта.

Успех на всички участници!
2021-02-03 2:21:12 PM


СЪОБЩЕНИЕ

 

От 04.02.2021 г. /четвъртък/ учебните занятия ще се провеждат със седмично разписание за втори  учебен срок.


За учениците от IX, X и XI  клас за периода 04.02.2021 г. -17.02.2021 г.   учебните занятия ще се провеждат в електронна среда.

Заповед за частично възстановяване на присъствен процес 03.02.2021


За учениците от VIII  и  от XII клас  за периода 04.02.2021 г. - 17.02.2021 г., учебните занятия ще се провеждат присъствено в класни стаи, съгласно разпределение, както следва:

Разпределение на класовете по стаи за периода 04.02.-17.02.2021 г.


ЗИП 1 и ЗИП 2 за XII клас за периода 04.02.2021 г. -17.02.2021 г.   ще се провеждат в класни стаи, съгласно разпределение, както следва:

Разпределение на ЗИП 1 и ЗИП 2 по стаи за периода 04.02.-17.02.2021 г.


Продължителността на учебните часове, присъствено и в електронна среда, ще е 40 минути. Присъствените учебни занятия ще бъдат организирани съгласно дневния режим за обучение в електронна среда, публикуван на сайта.

Дневен режим


Напомням, че присъствените учебни занятия ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки – носене на предпазни средства (маски) от учители и ученици, дезинфекция, спазване на дистанция.


Разчитам на отговорно отношение от всички участници в учебния процес.

Бъдете здрави!


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2021-02-03 11:56:11 AM


Олимпиадата по физика - общински кръг, ще се проведе на 04.02.2021 г. (четвъртък) от 15.00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки. Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 14,45 часа.


Олимпиадата по биология и здравно образование - общински кръг, ще се проведе на 05.02.2021 г. (петък) от 15.00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки. Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 14,45 часа.


Внимание!

В сградата на гимназията е задължително е носенето на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. Няма да се допускат до участие ученици с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или контактни лица.
2021-01-29 2:16:01 PM


Олимпиадите по френски език и испански език - общински кръг, ще се проведат на 30.01.2021 г. (събота) от 9.00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки. Необходимо е учениците  да се явят не по-късно от 8,30 часа в сградата на гимназията и да носят лични предпазни средства (маска, ръкавици).

Участниците да заемат местата си в залите не по-късно от 8.45 часа.


Внимание!

В сградата на гимназията е задължително е носенето на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. Няма да се допускат до участие ученици с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или контактни лица.
2021-01-29 2:13:42 PM


СЪОБЩЕНИЕ


Съгласно заповед РД 09-3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за промяна  на негова  заповед № РД09-2118 от 28.08.2020 г.:

01.02.2021 г. и 02.02.2021 г. ще бъдат учебни за учениците от VIII до XII клас със седмично разписание за първи учебен срок.

Междусрочната ваканция за учениците  от VIII до XII клас е на 03.02.2021 г.

Начало на втория учебен срок  - 04.02.2021 г./четвъртък/ със седмично разписание за втори  учебен срок.

Съгласно заповед № РД-01-52/26.01.2020 г. на министъра на здравеопазването, учебните занятия за учениците от VIII до XII клас  за периода 04.02.2021 г. -17.03.2021 г., ще се провеждат присъствено по следния график:

От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. присъствено се обучават учениците от VIII и XII клас.

От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от X и XI клас.

От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от IX и XII клас.

Присъствените учебни занятия ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки – носене на предпазни средства (маски) от учители и ученици, дезинфекция, спазване на дистанция.

Разчитам на отговорно отношение от всички участници в учебния процес.

Бъдете здрави!


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2021-01-28 10:57:30 AM


Олимпиадата по Химия и ООС - общински кръг, ще се проведе на 29.01.2021 г. (петък) от 15.00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки. Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 14,45 часа.


Внимание!

В сградата на гимназията е задължително е носенето на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. Няма да се допускат до участие ученици с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или контактни лица.
2021-01-22 9:31:35 AM


Олимпиадата по Английски език - общински кръг, ще се проведе на 22.01.2021 г. (петък) от 15.00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки. Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 14,45 часа.


Внимание!

В сградата на гимназията е задължително е носенето на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. Няма да се допускат до участие ученици с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или контактни лица.
2021-01-19 5:02:21 PM


IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” поздравява участниците в Младежкия ораторски форум „Св. Климент Охридски”, проведен за шести път в гр. Варна онлайн в края на 2020 г. Ораторските си умения проявиха ученици от 10. и 12. клас - Рада Колева (10. Д), Вадим Колосов (10. А), Дамян Йорданов (10. А), Деница Маринова (12. Б) и Мила Влайкова (12. Б). До последния кръг достигнаха Рада Колева, Мила Влайкова и Деница Маринова. В съревнование с другите училища от гр. Варна участниците от гимназията се представиха отлично, а компетентното жури отсъди първите места за:

 • Деница Маринова (12. Б) - I място;

 • Рада Колева (10. Д) – II място.

Пожелаваме им още много бъдещи успехи и се гордеем с техните постижения!
2021-01-15 5:47:13 PM


Олимпиадата по Математика - общински кръг, ще се проведе на 16.01.2021 г. (събота) от 9 часа в стая 110 при спазване на всички противоепидемични мерки. Необходимо е учениците да носят лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици).

Участниците да заемат местата си не по-късно от 8,45 часа.


Внимание!

В сградата на гимназията е задължително е носенето на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и няма да се допускат до участие ученици с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или контактни лица.
2021-01-14 8:15:07 AM2020-12-24 10:37:59 AM

2020-12-23 2:07:35 PM

2020-12-18 4:12:50 PM


УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,


В навечерието на предстоящите светли празници, ръководството на Гимназията Ви пожелава вълшебна Коледа и щастливи новогодишни празници!


Нека Новата 2021 година да донесе повече здраве и благоденствие!

Бъдете живи, здрави и много щастливи!

Да се множат успехите и шестиците!

Да се сбъдват мечтите!

Късметът да не Ви напуска!


Коледната  ваканция е от 22.12.2020 г. до 03.01.2021 г. включително.

Учебните занятия се възстановяват на 04.01.2021 г.


Честита Коледа!

Весела и незабравима Нова година!


Веселина Тотева

Директор на IV ЕГ
2020-12-17 4:49:31 PM


Уважаеми ученици,


По сметките Ви са преведени стипендиите за месеците септември, октомври и ноември 2020 г.

Стипендиите за месец декември 2020 г. ще бъдат преведени през месец януари 2021 г.

Учениците, които не са представили банкови сметки, могат да получат стипендиите си в брой от домакина на училището от 18.12. до 23.12.2020 г. включително от 9:00 до 15:00 часа в стая 101.


Веселина Тотева

Директор на IV ЕГ
2020-12-10 5:04:48 PM


Отново отлично представяне за IVЕГ „Фредерик Жолио-Кюри”!

IVЕГ поздравява Калоян Димитров (11. Д) и Дарена Атанасова (11. И) за отличното представяне на Националното многоезично състезание, чийто финален кръг се проведе на 21.11.2020 г. Надпреварата се състои от няколко части и е изключително трудна – участниците работят върху компонентите слушане и четене с разбиране на първия изучаван от тях чужд език, а след това създават текст на втория си чужд език. Дарена (ИЕ – АЕ) и Калоян (ФЕ – АЕ) се класират на второ място в съответните области с по 76 точки.   

Пожелаваме им още много участия в престижни състезания и достойно завоювани призови места!
2020-11-30 3:47:49 PM


Двойна награда за IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри”, гр. Варна!
В началото на тази учебна година част от осмокласниците на Гимназията бяха посрещнати в обновени класни стаи. Приветливостта и уютът на стаите стана и повод за гордост. Г-н Петър Петров, учител по испански език в IV ЕГ, успя да улови всичко това в една снимка, която спечели второ място на фотоконкурса „Нашата учебна стая“, организиран от фирма „Мебели Б&Б“ ЕООД, носител на търговската марка „Мебел Фактор“.
Целта на конкурса е да покаже творческото виждане на преподавателите в създаването на красива учебна стая за целите на съвременното образование.  Работа, за която е трудно да се разкаже, без да се покаже.
Дизайнът на класните стаи е направен от арх. Десислава Христова, преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър" и нейният екип от студенти, част от които са бивши ученици на гимназията.
IV ЕГ поздравява г-н Петров за уникалния кадър и за спечелената награда!
2020-11-26 5:03:42 PM


IV ЕГ поздравява Рада Колева (10. Д), която взе участие в XV Международен фестивал за изкуства “Заедно в XXI век”, организиран от фондация “Устойчиво развитие за България”, в който над 5000 участници от 39 страни, представиха своите държави чрез различни творчески изяви. Рада пребори всички участници с текста си “С дъх на къпини”, включващ нейни авторски снимки на различни кътчета от България, в съчетание с авторската музика на Денис Иванов от СУ за ХНИ “Константин Преславски”. Техният уникален проект беше оценен най-високо и получиха званието Лауреати I степен.
Пожелаваме им още много успешни бъдещи проекти!
2020-11-24 3:47:32 PM


Дебют на ученик от IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри”!

В началото на месец ноември се състоя премиерата на първата поетична книга на Сияна Бенчева (10. Б). Сборникът “съЗвездие” включва 44 стихотворения и авторски илюстрации, условно разпределен в два цикъла: “СЛОВОсъчетА/Ения” и “думи”, където младата авторка умело играе с думите и по този начин заразява читателите с любовта си към словото.

Срещата на Сияна с поезията започва преди година. През 2019 г. печели награда за илюстрация в конкурс за превод на поезия от френски език, организиран от Сдружението на преводачите и Българската секция на журналистите франкофони.

Ето и едно от посланията на Сияна:

ЗаЕДНО

Представяш ли си

Да отидем в библиотека

Да вземем случайна книга

Да отворим случайна страница

Погледът ни случайно да попадне

На думата

“Едно”

А ние да добавим

“За”

За-едно


Защото заедно можем повече!

 

 
2020-11-20 7:50:56 AM


За поредна година ученици от IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" взеха участие във фестивала на историята, организиран от I ЕГ – гр. Варна с участието на РИМ Варна и с подкрепата на Община Варна – Фонд “Култура” – октомври-декември 2020 г., като акцентът тази година е върху облика на европейска Варна от времето на кмета Михаил Колони.
На 14.11.2020 г., в Музея за история на Варна, Мирослав Станчев, Алис Каддур и Кристияна Иванова от 11. Г клас представиха своя увлекателен и интересен разказ за началото на женското движение във Варна и неговото място в общия процес на модернизация на града след Освобождението. Блестящото представяне на нашите ученици впечатли както останалите участници, така и гостите на фестивала, сред които беше и проф. Пламен Павлов, преподавател във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Очакваме и други техни вълнуващи участия!
2020-11-19 6:00:49 PM


Заповед продължаване на ОРЕС от 23.11.2020 до 30.11.2020


ЗАПОВЕД


№ РД-08-403/19.11.2020 г.


На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Работния план за организация на IV ЕГ в условията на Covid-19 през учебната 2020-2021 година, Заповед №РД 09-3171/12.11.2020 г.на Министъра на образованието и науката,  Заповед №РД 06-1528/19.11.2020 г.на РУО – Варна, Заповед №РД 06-1529/19.11.2020 г.на РУО – Варна и протокол от заседание на областен кризисен щаб- Варна


НАРЕЖДАМ, СЧИТАНО ОТ 23.11.2020 Г. ДО 30.11.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО:


1. Да не се провеждат присъствени учебни занятия за учениците от VIII до XII клас от IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“.

2. Учебните занятия  да се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание и приложен към настоящата заповед дневен режим. Продължителност на един учебен час – 40 минути. Начало на учебните занятия – 8:00 часа.

3. Учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние в платформата G Suite за образованието.

4. При отчитане на спецификата на конкретен учебен предмет, всички учители, преподаващи този учебен предмет в училището, може да използват единна платформа, която да бъде различна от определената в т. 3.

5. При организирането на обучението на учениците от разстояние в електронна среда да се прилагат приетите и утвърдени Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда през учебната 2020-2021 г. в IV ЕГ.

6. Да не се провеждат груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда.

7. Дейностите на групите за занимания по интереси, чиято специфика го позволява да се провеждат в електронна среда, след съгласуване с директора на IV ЕГ съгласно утвърдения график и при задължително изпращаме на линк за онлайн сесията.

8. Да не се организират екскурзии и групови посещения на туристически обекти и културни институции от ученици.

9. При наложително провеждане на изпити в присъствена среда да се спазват стриктно правилата за разстояние между учениците в класните стаи не по-малко от 1,5 м, постоянна дезинфекция, постоянно носене на маски от учениците и от учителите, използване на защитни екрани пред членовете на изпитните комисии.

10. В срок до 26.11.2020 г. заместник-директорите по учебна дейност да изготвят график за редуване на присъствено обучение и такова в електронна среда с цел създаване на безопасна среда на учене в условията на COVID-19.


Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнява директорът на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители, ученици, родители на ученици и служители.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“.


ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА
Съгласно Заповед № РД 08-377/11.11.2020 г.
2020-11-19 1:46:22 PM


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми учители, ученици и родители,
Днес, 19.11.2020 г. се очаква на заседание на Областния кризисен щаб да бъде взето решение относно организацията на учебния процес след 22.11.2020 г. в област Варна.
Ще бъдете своевременно информирани.
2020-11-17 9:03:19 AM


IV ЕГ поздравява Виктория Маринова (9. З), която спречели III място в категория "Визуални изкуства" на Ежегодния Национален Конкурс организиран от Португалския Културен Институт Камойш София. Тази година конкурсът беше посветен на стогодишнината от рождението на  Амалия Родригеш и беше на тема "Ако чайката можеше да ми донесе небето на Лисабон".

 


 
2020-11-16 9:09:22 AM


Днес светът отбелязва Международния ден на толерантността. Този ден води началото си от 1996 г., когато Общото събрание на ООН решава да утвърди тази дата (16 ноември) след приетата от ЮНЕСКО Декларация за принципите на толерантността. Първият член на декларацията дава и определението за толерантност, което гласи, че „Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят, на нашите форми на изразяване и начини на човешкото битие. Тя е синоним на знания, отвореност, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията”.

За да отбележим този ден, учениците от клуб ЮНЕСКО към IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ са ви подготвили кратко видео, с което Ви отправят предизвикателство. Представете си всички хора, които споделят целия свят. Представете си свят, в който всички са просто хора…

https://youtu.be/Lc9LtmSQnVk
2020-11-03 3:07:03 PM


IV ЕГ поздравява Перита Бояджиева с наградата на Кмета на Община Варна "Млад учител" 2020 г.
2020-11-01 2:13:38 PM


Днес е 1 ноември, ден , в който отдаваме заслужена почит към личностите, работили самоотвержено за пробуждането на българския народ, за възраждане на славното ни минало и за събуждане на духовността, която ни е опазила през вековете.
Уважаеми ученици,
Помнете  имената на тези велики личности и им отдайте заслужена почит! Нека днес си спомним за Светите братя  Кирил и Методий, за Паисий Хилендарски, за  д-р Петър Берон, за братя Миладинови, за Петко Славейков, за  Захари Стоянов,  за Васил Левски,  за Христо Ботев, за Иван Вазов и за още  много достойни български просветители! Не забравяйте да благодарите на Вашите учители – съвременни будители, които ежедневно, с душа и сърце, Ви предават знания, опит и духовни ценности!

Уважаеми колеги,
Честит празник!
Поздравявам Ви за безкрайната отдаденост, с която ежедневно преодолявате предизвикателства, събуждате  любознателност, изграждате доверие  и водите към високи постижения вашите ученици! Бъдете здрави!

 Клип по повод 1-ноември - Ден на народните будители можете да видите ТУК

Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“
2020-10-26 9:13:11 AM


Поредно отличие за IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри”!

На 17.10.2020 г. се проведе областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език под мотото "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere." – Albert Einstein. Първо място спечели Милана Багдасарян (11. И), за която английският е втори чужд език. Под напътствията на нейните преподаватели Ива Узунска и Мартин Стоянов се класира за националния кръг. Той ще се проведе в Златоград на 6 и 7.11.2020 г.

Пожелаваме й успех!
2020-10-04 6:35:57 PM


IV Езикова гимназия започва обучение с Chromebook по модел „1:1“


IV Езикова гимназия „ Фредерик Жолио-Кюри“ е едно от деветте варненски училища, които през настоящата учебна година ще организират учебно-възпитателен процес по модела “1:1” чрез използване на персонални образователни устройства Chromebook. Моделът на обучение е нов за България и предоставя възможност за надграждане на технологичната грамотност на участниците. Устройствата могат да се управляват от разстояние и са подходящи за развиване на ключовите компетентности на ученици и учители.  Повече информация може да намерите тук.
2020-09-30 12:21:17 PM


Покана за заседание на Училищното настоятелство при IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“


15.10.2020 г.

18:00

В електронен формат


Дневен ред:


1. Обсъждане на финансовото състояние на училищното настоятелство към момента

2. Избор на застраховател и покритие за учениците

3. Решение как настоятелството да подходи към дарението на средства


Председател на УН:

Мария Димитрова
2020-09-24 11:34:44 AM


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с неосъществените екскурзии през лятото на 2020 г. поради COVID-19, туристически агенции „Даная- Турс” ЕООД и „Делфи турс- 2002” ЕООД, организират следните родителски срещи:


28.09.2020 г. – 18.00 ч. – Актова зала – екскурзия до Испания

28.09.2020 г. – 18.30 ч. – Актова зала – екскурзия до Италия

29.09.2020 г. – 18.00 ч. – Актова зала – екскурзия до Париж – IX В и Г

29.09.2020 г. – 18.30 ч. – Актова зала – екскурзия до Париж– IX А, Б и Д

29.09.2020 г. – 19.00 ч. – Актова зала – екскурзия до Белгия и Холандия
2020-09-21 6:31:33 PM


СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на родителите  и на учениците

от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри”!


На 23 септември   2020  (сряда)  ще се проведе родителски срещи в електронна среда  по следния график:

 • 18.00 часа – IX клас –  Обща родителска среща – родителите ще получат чрез Школо линк за срещата

 • 18.30 часа - IX клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа

 • 18.30 часа – X клас –  Обща родителска среща – родителите ще получат чрез Школо линк за срещата

 • 19.00 часа - X клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа


На 24 септември 2020  (четвъртък)  ще се проведе родителски срещи в електронна среда  по следния график:

 • 18.00 часа – VIII клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа

 • 18.00 часа – XI клас –  Обща родителска среща – родителите ще получат чрез Школо линк за срещата

 • 18.30 часа - XI клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа

 • 18.30 часа – XII клас –  Обща родителска среща – родителите ще получат чрез Школо линк за срещата

 • 19.00 часа – XII клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа


Дневен ред на родителските срещи:

 • За VIII,  IX  и XI клас:

1. Запознаване с Правилника за дейността на гимназията за учебната 2020/2021

2. Запознаване с Работен план за организацията на  IV ЕГ в условията на Covid-19

 • За X клас:

1. Запознаване с Правилника за дейността на гимназията за учебната 2020/2021

2. Запознаване с Работен план за организацията на  IV ЕГ в условията на Covid-19

3. Завършване на първи гимназиален етап, национално външно оценяване  в  X клас и съдържание на удостоверението за  завършен първи гимназиален етап на средно образование

 • За XII клас:

1. Запознаване с Правилника за дейността на гимназията за учебната 2020/2021

2. Запознаване с Работен план за организацията на  IV ЕГ в условията на Covid-19

3. Завършване на средно образование, формиране на средния успех в дипломата за средно образование, изпити за промяна на оценката, държавни зрелостни изпити


На всички учители, ученици и родители, свързани с ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри”, пожелавам да отбележат  утрешния празник - 112 години от обявяването на Независимостта на България. Нека съхраним и днес значението на този исторически акт,  благодарение на който България става суверенна държава, самостоятелен и равноправен субект в международните отношения.


Честит празник!


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор  на ІV ЕГ
2020-09-17 6:49:26 PM


Уважаеми ученици и родители,

В следващите дни ще получите от класните си ръководители анкетна карта за Вашите интереси  и дейностите в групите за занимания по интереси, в които сте участвали през учебната 2019-2020 г. Необходимо е да ги попълнете, и да ги предадете на класните ръководители до 25.09.2020 г. Моля, обърнете внимание, че анкетните карти трябва да бъдат подписани от ученик и от родител.


И през настоящата учебна 2020-2021 година в IV ЕГ ще работят групи за занимания по интереси. Можете да видите групите ТУК.
Моля, да се запознаете с предложенията и да направите своя отговорен избор.


Заявление за записване можете да изтеглите от ТУК или да получите от ръководителя на групата.

В срок до 01.10.2020 г. е необходимо да представите на ръководителя на групата Вашите заявления, подписани от ученик и родител..
 
Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ
2020-09-10 6:40:14 PM


ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Уважаеми ученици,
Тържественото откриване на учебната година за VIII и XII клас ще се състои на 15.09.2020г. в двора на IV ЕГ от 9:00 часа
Учениците следва да дойдат в 8:45 часа
За учениците от IX, X и XI клас е предвидено провеждане на час на класа по следния график:

 • IX клас – 10:30 часа

 • X Клас – 11:00 часа

 • XI Клас – 11:30

Моля, графикът да се спазва стриктно, при прилагане на общите валидни противоепидемични правила. Носенето на маски в общите части на училището е задължително.
Сърдечно пожелавам на всички ученици успешен старт на новата 2020-2021 учебна година!

 Разпределение на класните стаи за 15 септември 2020 можете да видите ТУК
2018-07-19 9:14:15 AM


Поздравления за Магдалена Дякова (11. Ж), удостоена с I-ва награда на V Конкурс за поезия на испански език за ученици, изучаващи езика. Наградата е връчена от Отдел „Образование“ на Испанско посолство Сесар Аха Мариньо, Съветник по образователните въпроси.
2018-07-19 9:10:31 AM


Поздравления за:

 • Таня Орлинова Ненова (9. Б), удостоена с I-ва награда за илюстрация към стихотворението "Свобода" на Морис Карем в консурса по превод на проза от френски език от Сдружение на преводачите, съвместно с Международната организация на Франкофонията.

 • Михаела Георгиева Михова (12. З), удостоена с I-ва награда за илюстрация към стихотворението "Свобода" на Морис Карем в консурса по превод на проза от френски език от Сдружение на преводачите, съвместно с Международната организация на Франкофонията.

 • Елена Диянова Динева (12. Б), удостоена с III-та награда в консурса по превод на проза от френски език от Сдружение на преводачите, съвместно с Международната организация на Франкофонията.

 • Поздравления за г-жа Наташа Неделчева, удостоена с грамота за подготовка на ученици, взели участие в Конкурса по превод през учебната 2017/2018 година.
2018-06-12 9:39:52 AM


Поздравления за Диана Димитрова (10. Б) за спечеления бронзов медал на  300 метра "Дайвинг комбинирано" за жени на Републиканско състезание по подводни спортове "Златния Делфин" в гр. Бургас.
2018-06-08 10:20:07 AM


Поздравления за Николета Господинова (12. Д) за спечеленото II-ро място - Класически шахмат, II-ро място - Блиц и III-то място - Ускорен шахмат на Държавните индивидуални първенства - Пловдив' 2018 - девойки до 20 години.

 


 
2018-06-04 6:50:19 PM


Поздравления за Александра Даскалова (11. Е) за спечеленото I-во място за фотография във фотоконкурса "Нашата обсерватория през вашия обектив", посветен на 50 годишнината от откриването на НАОП "Николай Коперник" Варна.

 


 
2018-05-31 9:45:21 AM


IV ЕГ поздравява Георги Бориславов Милачков (8. З) за спечеленото I място – гръб и II място – бътерфлай и Ива Георгиева Георгиева (9. Г) за спечеленото III място – гръб на Общински ученически турнир по плуване.

 
2018-05-30 9:03:59 AM


На провелото се национално първенство по лека атлетика за юноши до 18 години на 26-27 май 2018 г. в София Михаил Гаргов спечели 3 сребърни медала в дисциплините – 200 м, 4х100 м и 4х200 м. С постижението си на 200 м покри международен норматив за участие в Европейски турнир за младежи, който ще се проведе на 9-ти юли в Унгария.
На 9-ти юни му предстои участие на Балканско първенство в Истанбул, а на 16-17 юни участие на Националния шампионат в София за юноши до 20 години.

 
2018-05-28 10:27:40 AM


Поздравления за Михаил Гаргов (10. Г) спечелил 2 златни медала на спринтовете на 100 м и 400 м на Международния турнир „Младост“ за юноши и девойки под 18 години в Русе на 12 май. Михаил спечели 2 златни медала и на състезанието в Руен на 13 май и покри норматив за Балканско първенство в Истанбул на 9 юни 2018 г.

 

 
2018-05-17 10:37:05 AM


Поздравления за Боил Дечев (8. Д), който беше отличен и награден от кмета на Община Варна, Г-н Иван Портних, като най-младия участник успешно финиширал в провелият се на 13 Май "Маратон Варна". Боил финишира успешно в дистанцията 21 км. Маратонът се провежда за трети път, като в дистанцията 21 км. - полумаратон са стартирали 152-ма участници.
2018-05-11 5:02:42 PM


IV ЕГ се включи в инициативата „Розите на България“ съвместно с българските общности зад граница с участието на организации, към които функционират български неделни училища в чужбина. Тя е посветена на 11 май - Ден на Светите братя Кирил и Методий.

Видео от инициативата можете да видите ТУК.

 
2018-05-11 7:10:30 AM


За трета поредна година нашата гимназия бе сред отличените училища, които получиха награда на церемонията „Младите хора и бъдещето“ за активното им участие и принос в развитието за превенция на рисковото поведение.

33 ученици-доброволци от клуб „Превенция на рисковото за здравето поведение“ при IV ЕГ „Фрдерик Жолио-Кюри“ получиха своите удостоверения.

От 10 години IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ работи съвместно с дирекция „Превенции“, Община Варна за развиване на  системата на училищните превантивни клубове. Целта е организиране на активните членове от училищната общност за намаляване разпространението на рискови поведения и промотиране на здравословен начин на живот в училище. Основната цел на клубовете е да предоставя достоверна и ясна информация на младите хора за съществуващите рискове, свързани с употреба на психоактивни вещества, трафика на хора, рисково сексуално поведение и опасности в интернет средата.

 

 
2018-05-11 7:01:40 AM


Поздравления за Йоана Емилова Стефанова (9. В) и Николета Енчева Пиперкова (9. Б) за спечелените II и III място на Национален кръг на олимпиадата по френски език 2017/2018.

 
2018-04-30 9:30:21 AM


От 26 до 29.04 в Стара Загора се проведе 25ти Международен училищен фестивал на франкофонския театър. Сребърна маска за трупата за френски театър при IV ЕГ! Благодарение на Ксения Царева, Полина Милчева и актрисите Дариа Димитрова (12. А), Анастасия Ангелова, Андрея Гандева, Елица Кирчева (12. Б), София Дарелова (10. Д) и Йоанна Христова (9. Б)! Неоценима бе помощта на Дея Кунева (12. Е) от испанските класове, която осигури техническата подкрепа! Бяха чудесни!
2018-04-27 8:39:41 AM


Поздравления за Анджелика Казакова (8. е), която се представи успешно на традиционният 13-ти турнир по художествена гимнастика “Фея под липите”, провеждащ се в гр. Стара Загора на 20-21.04.2018 г., където участие взеха над 500 състезателки от всички възрасти индивидуално и ансамбли в България.
Спортистката от Четвърта езикова гимназия се състезава във възрастова група девойки старша възраст, категория А и се класира на 1 място с обръч, 2 място лента, 2 място бухалки и 4 място с топка.
2018-04-12 5:34:40 PM


Поздравления за Кристина Тодорова (11. Г) за номинацията й в V Национален литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”.

Повече за конкурса и номинациите можете да прочетете ТУК

 


 
2018-03-08 11:34:26 AM


Поздравления за Иван Борисов, (10. Б) за спечеленото III място в "Ученическа купа - Варна' 2018" в спорта Тенис на маса.

 
2018-03-02 6:49:19 PM


Приключи конкурсът «Изкуството и науката в Космоса», проведен във връзка с 50-годишнината от откриването на НАОП «Н. Коперник» — Варна. Състезанието протече с три направления: есе, рисунка и стихотворение с над 200 участника в 2 възрастови групи.
Поздравления за заето I място на Велина Иванова (11. З) клас за есе на тема «Без гравитация — без закони?».
Поздравления за II място на Мариела Христова (11. Е) за рисунка «Всички сме направени от звезди» и III място на Теодора Трифонова (11. Е) за рисунка «Необятната вселена».
В същото направление поощрения получават Габриела Генадиева (11. А) и Йоанна Венелинова (11. Б).
В направление стихотворение поощрителна награда получават Адриан Стефанов (11. А) и Дамян Драганов (11. Г).


  
2018-02-28 2:56:25 PM


Трупата на ІV ЕГ се представи на Националния конкурс за училищен театър на испански език с пиесата "Страховитата къща" от Игнаси Барба Гарсия. Фестивалът се състоя на 23 и 24 февруари в Учебен театър на НАТФИЗ. Представиха се общо 20 училища от страната, а постановката, дело на Амелия Хестосо Перес и Камелия Савова, получи награда за най-добра сценография. Декорите бяха изработени от Михаела Райкова от 10 и клас, за звук и осветление отговаряха Никола Методиев от 10 и и Натали Вълова от 9 з, а актьорите, които представиха гимназията са Християна Иванова (12. Ж), Георги Желязков (11. Ж), Бианка Колева (11. З), Андрея Драганова (11. И), Ангел Лазаров (10. Е), Рада Жечева (10. Ж), Алекс Трифонов (10. И), Кристофър Шахуд (10. И).

 
2018-02-23 7:13:52 PM


Поздравления за Стефан Станков (10. Ж) спечелил медал от Държавното първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие.

2018-02-19 9:29:11 AM


Анджелика Казакова (8. Е) се представи успешно на силния международен турнир "Young Talents Cup" във Виена, Австрия на 27.01.2018 г., където участие взеха над 25 отбора от Русия, Германия, Австрия, Гърция, Турция, Македония, Унгария, Азербайджан, Хърватия, България и др. Спортистката от IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" се състезава във възрастова група девойки старша възраст, категория А и се класира на 3 място многобой, 2 място лента и  3 място обръч.

Анджелика е номинирана за спортист на Варна за месец Януари,2018 г. на sportistnavarna.com, където една от номинациите ще бъде избрана чрез онлайн гласуване на самият сайт до края на месеца. Успех на Анджелика и все повече бъдещи завоевания в учението и спорта!

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АНДЖЕЛИКА НА SPORTISTNAVARNA.COM!

2018-01-22 8:14:25 AM


Ръководството на IV ЕГ поздравява Кристина Серафимова Тодорова (11. Г) за спечеленото I място в Националния ученически конкурс за есе, посветен на 155 годишнината от рождението на Алеко Константинов.

 


 
2018-01-04 10:28:42 AM


Поздравления за Теодора Трифонова  (11. Е), заела второ място в конкурса за фантастични рисунки по случай 100 години от раждането на английския писател - фантаст и популяризатор на науката Артър Кларк.

Поздравления и за поощрителната награда в същия конкурс на Габриела Генадиева (11. А)

 


 
2017-12-19 12:50:50 PM


Ръководството на IV ЕГ поздравява отбора по тенис на маса девойки VIII-Xза спечеленото I място на Общински ученически игри 2017/2018 година.
Десислава Димитрова Христова (8. З), Йоанна Станиславова Ковачева (9. Б), Ема Михайлова Михайлова (10. Б).
Поздравяваме също Иван Светославов Борисов (10. Б) за спечеленото III място на индивидуалния турнир при юношите.

2017-12-12 11:40:14 AM


Поздравления за Магдалена Христова (11. З), заела първо място в общинския конкурс за есе на тема "Мария Кюри - живот, посветен на науката".  Добре представили се в същия конкурс за презентация са:  Бианка Колева (11. З),  Магдалена Христова (11. З) и Евгения Бояджиева (11. Д), Петра Харизанова (11. Д).

 


 
2017-12-05 3:59:44 PM


Ръководството на IV ЕГ поздравява Деян Деянов Колев (9. Ж) за спечеленото първо място на европейско първенство по Карате Киокушин.

 
2017-11-28 9:46:43 AM


Ръководството на IV ЕГ поздравява отбора по футбол за спечеленото II място на Общински ученически игри 2017/2018 година.
Николай Веселинов Йорданов (9. И), Стелиян Стоянов Иванов (9. И), Георги Ивайлов Иванов (10. Г), Балю Христов Балев (10. Е), Стивън Светлинов Димитров (10. Ж), Филип Николаев Иванов (10. З), Явор Маринов Каравелски (11. Д), Никола Димитров Маринов (11. Ж), Явор Николаев Бербенков (11. Ж), Венцислав Димитров Вълев (11. И), Георги Дианов Стоянов (11. И), Радослав Станиславов Вълчанов (11. И), Антон Веселинов Йорданов (12. Б), Стефан Георгиев Калинков (12. Е), Веселин Костадинов Костадинов (12. Ж), Денислав Веселинов Драганов (12. Ж), Димитър Драгомиров Николов (12. И)
2017-10-27 12:45:02 PM


Александра Даскалова от 11-е клас спечели трето място на конкурс по фотография на тема "Съвременна Испания" , организиран от почетното консулство на Испания във Варна в рамките на Дните на испанската култура и изкуство, който се състоя на 20 и 21 октомври във ФКЦ-Варна

 


 
2017-10-11 1:43:30 PM


Анджелика Казакова (8. Е) се представи отлично на 25-ия Юбилеен международен турнир по художествена гимнастика „Царица Маргарита Българска". На 7-8 октомври 2017 г. в Двореца на културата и спорта в гр. Варна спортистката от Четвърта езикова гимназия се състезава във възрастова категория девойки старша възраст и се класира на първо място в многобой (първа на обръч, на второ място на топка и първа на бухалки).

 
2017-10-09 10:00:40 AM


IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” поздравява Диана Димитрова (10. Б) за спечелените един златен, два сребърни и два бронзови медала на Държавно първенство по подводно плуване в басейн.