BG   FR   ES   EN   
 

2015-07-24 2:35:34 PM


Незаети места след трети етап на класиране, след положени изпити за приемане на ученици след завършен VII клас:

 


 
2015-07-24 1:04:43 PM


IV Езикова гимназия обявява следните свободни места за ученици за учебната 2015/2016 година, към 23.07.2015 г.