BG   FR   ES   EN   
 

2020-10-26 9:13:11 AM


Поредно отличие за IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри”!

На 17.10.2020 г. се проведе областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език под мотото "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere." – Albert Einstein. Първо място спечели Милана Багдасарян (11. И), за която английският е втори чужд език. Под напътствията на нейните преподаватели Ива Узунска и Мартин Стоянов се класира за националния кръг. Той ще се проведе в Златоград на 6 и 7.11.2020 г.

Пожелаваме й успех!
2020-10-04 6:35:57 PM


IV Езикова гимназия започва обучение с Chromebook по модел „1:1“


IV Езикова гимназия „ Фредерик Жолио-Кюри“ е едно от деветте варненски училища, които през настоящата учебна година ще организират учебно-възпитателен процес по модела “1:1” чрез използване на персонални образователни устройства Chromebook. Моделът на обучение е нов за България и предоставя възможност за надграждане на технологичната грамотност на участниците. Устройствата могат да се управляват от разстояние и са подходящи за развиване на ключовите компетентности на ученици и учители.  Повече информация може да намерите тук.
2020-09-30 12:21:17 PM


Покана за заседание на Училищното настоятелство при IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“


15.10.2020 г.

18:00

В електронен формат


Дневен ред:


1. Обсъждане на финансовото състояние на училищното настоятелство към момента

2. Избор на застраховател и покритие за учениците

3. Решение как настоятелството да подходи към дарението на средства


Председател на УН:

Мария Димитрова
2020-09-24 11:34:44 AM


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с неосъществените екскурзии през лятото на 2020 г. поради COVID-19, туристически агенции „Даная- Турс” ЕООД и „Делфи турс- 2002” ЕООД, организират следните родителски срещи:


28.09.2020 г. – 18.00 ч. – Актова зала – екскурзия до Испания

28.09.2020 г. – 18.30 ч. – Актова зала – екскурзия до Италия

29.09.2020 г. – 18.00 ч. – Актова зала – екскурзия до Париж – IX В и Г

29.09.2020 г. – 18.30 ч. – Актова зала – екскурзия до Париж– IX А, Б и Д

29.09.2020 г. – 19.00 ч. – Актова зала – екскурзия до Белгия и Холандия
2020-09-21 6:31:33 PM


СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на родителите  и на учениците

от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри”!


На 23 септември   2020  (сряда)  ще се проведе родителски срещи в електронна среда  по следния график:

 • 18.00 часа – IX клас –  Обща родителска среща – родителите ще получат чрез Школо линк за срещата

 • 18.30 часа - IX клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа

 • 18.30 часа – X клас –  Обща родителска среща – родителите ще получат чрез Школо линк за срещата

 • 19.00 часа - X клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа


На 24 септември 2020  (четвъртък)  ще се проведе родителски срещи в електронна среда  по следния график:

 • 18.00 часа – VIII клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа

 • 18.00 часа – XI клас –  Обща родителска среща – родителите ще получат чрез Школо линк за срещата

 • 18.30 часа - XI клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа

 • 18.30 часа – XII клас –  Обща родителска среща – родителите ще получат чрез Школо линк за срещата

 • 19.00 часа – XII клас - по класове – класните ръководители ще изпратят линка за срещата на класа


Дневен ред на родителските срещи:

 • За VIII,  IX  и XI клас:

1. Запознаване с Правилника за дейността на гимназията за учебната 2020/2021

2. Запознаване с Работен план за организацията на  IV ЕГ в условията на Covid-19

 • За X клас:

1. Запознаване с Правилника за дейността на гимназията за учебната 2020/2021

2. Запознаване с Работен план за организацията на  IV ЕГ в условията на Covid-19

3. Завършване на първи гимназиален етап, национално външно оценяване  в  X клас и съдържание на удостоверението за  завършен първи гимназиален етап на средно образование

 • За XII клас:

1. Запознаване с Правилника за дейността на гимназията за учебната 2020/2021

2. Запознаване с Работен план за организацията на  IV ЕГ в условията на Covid-19

3. Завършване на средно образование, формиране на средния успех в дипломата за средно образование, изпити за промяна на оценката, държавни зрелостни изпити


На всички учители, ученици и родители, свързани с ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри”, пожелавам да отбележат  утрешния празник - 112 години от обявяването на Независимостта на България. Нека съхраним и днес значението на този исторически акт,  благодарение на който България става суверенна държава, самостоятелен и равноправен субект в международните отношения.


Честит празник!


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор  на ІV ЕГ
2020-09-17 6:49:26 PM


Уважаеми ученици и родители,

В следващите дни ще получите от класните си ръководители анкетна карта за Вашите интереси  и дейностите в групите за занимания по интереси, в които сте участвали през учебната 2019-2020 г. Необходимо е да ги попълнете, и да ги предадете на класните ръководители до 25.09.2020 г. Моля, обърнете внимание, че анкетните карти трябва да бъдат подписани от ученик и от родител.


И през настоящата учебна 2020-2021 година в IV ЕГ ще работят групи за занимания по интереси. Можете да видите групите ТУК.
Моля, да се запознаете с предложенията и да направите своя отговорен избор.


Заявление за записване можете да изтеглите от ТУК или да получите от ръководителя на групата.

В срок до 01.10.2020 г. е необходимо да представите на ръководителя на групата Вашите заявления, подписани от ученик и родител..
 
Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ
2020-09-10 6:40:14 PM


ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Уважаеми ученици,
Тържественото откриване на учебната година за VIII и XII клас ще се състои на 15.09.2020г. в двора на IV ЕГ от 9:00 часа
Учениците следва да дойдат в 8:45 часа
За учениците от IX, X и XI клас е предвидено провеждане на час на класа по следния график:

 • IX клас – 10:30 часа

 • X Клас – 11:00 часа

 • XI Клас – 11:30

Моля, графикът да се спазва стриктно, при прилагане на общите валидни противоепидемични правила. Носенето на маски в общите части на училището е задължително.
Сърдечно пожелавам на всички ученици успешен старт на новата 2020-2021 учебна година!

 Разпределение на класните стаи за 15 септември 2020 можете да видите ТУК