BG   FR   ES   EN   
 
НОВИ КОНКУРСИСигнали за нередности, измама и корупция: signali@4egvarna.com


2019-12-09 1:43:27 PM


НОВО ЗАРЕЖДАНЕ ЗА УНИФОРМИ НА СВОБОДНА ПРОДАЖБА!
ФЛАНЕЛКИ 👕 - ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ✅
Възползвайте се само сега от пълната наличност на фланелки тип "Лакоста" от униформата на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” в магазин "Виктория Уникат" на ул."Фредерик Шопен" 14!
2019-11-29 1:16:03 PM


Благодарствен адрес от Районен център по трансфузионна хематология - Варна

 
2019-11-28 8:48:35 AM


IV ЕГ поздравява за отлично представяне в Общински фестивал "Вълшебна разходка из 150-годишната Периодична таблица на Менделеев" учениците:
За стихотворение: Ан-Натали Данова (9. З)
За макет: Кристина Стоянова (9. Е) и Михаела Димитрова (9. Е), Валерия Кула (10. В), Гергана Илиева (10. В) и Елеонора Керанова (10. В), Мирослав Янакиев (10. З), Георги Милачков (10. З)
За рисунка: Роня Каменова (9. И), Симона Иванова (9. З), Димана Петричева (9. З)

2019-11-21 8:59:54 AM


IV ЕГ поздравява отбора по баскетбол – юноши 8-10 клас - Христо Ганчев (10. А), Преслав Станчев (10. Б), Стефан Иванов (10. Д), Николай Димитров (10. З), Ростислав Караиванов (10. Ж), Мартин Зафиров (8. Д), Ивелин Иванов (8. Е), Данаил Шенгаров (9. Г), Станимир Сотиров (9. Е), Даниел Натанаил (9. З), за спечеленото I място на Общински ученически игри 2019/2020 година.

IV ЕГ поздравява отбора по баскетбол – девойки 8-12 клас - Янислава Маринова (11. А), Корина Митковска (11. Ж), Габриела Чобанова (10. И), Магдалена Радева (9. А), Ралица Цонева (9. В), Ивета Стефанова (9. В), София Турчелиева (9. Е), Нора Кръстева (9. И), Йоана Тихова (9. И), Мая Стефанова (8. Б), за спечеленото III място на Общински ученически игри 2019/2020 година.
2019-11-20 9:02:01 AM


IV ЕГ поздравява клуб „История и култура” - Дилян Георгиев (9. Б), Рая Николова (9. Б), Йоан Красимиров (9. Б), Ева Илиева (9. Б), Мартин Маринов (9. Б), Вадим Колосов (9. А), Михаела Тачева (10. А), Виктория Илиева (10. А), Ванеса Димитрова (10. Д), Елина Теофилова (10. Б), Деница Данова (11. В), Мария Игнатова (10. Д), с ръководител Нели Геновска, представил Гимназията във „Фестивал на историята” на 13-15 ноември 2019 г.

 


 
2019-11-18 2:56:53 PM


СЪОБЩЕНИЕ


На вниманието на родителите и на учениците

от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри”!


На 19 ноември 2019 г. (вторник) ще се проведе родителска среща по следния график:

18.00 - 18.30 часа – X клас – Актова зала и по класни стаи

18.00 - 18.30 часа – VIII, IX, XI и XII клас - по класни стаи

18.30 – 20.00 часа - VIII, IX, X, XI и XII клас – Консултативна родителска среща – среща с учителите, преподаващи на съответните класове.


На сайта на гимназията е публикувано разпределението на класовете по класни стаи и на учителите за консултативната родителска среща.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор на ІV ЕГ
2019-11-14 11:31:01 AM


IV ЕГ поздравява отбора по баскетбол - юноши 8-10 клас - Христо Ганчев (10. А), Преслав Станчев (10. Б), Стефан Иванов (10. Д), Николай Димитров (10. З), Ростислав Караиванов (10. Ж), Мартин Зафиров (8. Д), Ивелин Иванов (8. Е), Данаил Шенгаров (9. Г), Станимир Сотиров (9. Е), Даниел Натанаил (9. З), за спечеленото I място на Общински ученически игри 2019.
2019-11-11 11:55:44 AM


СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на учениците, които са се записали на курс за подготовка за изпит DELF!

Курсовете за подготовка за изпит DELF ще се провеждат както следва:


Ниво - Ден от седмицата - Начален час - Краен час  - Брой часове - Стая - Ръководител

В1 - петък - 14.30 - 18.00 - 4 - 206 - Екатерина Вутова  

В2 - събота - 09.00 - 12.30 - 4 - 206 - Тинка Найденова

В2 - събота - 09.00 - 12.30 - 4 - 207 - Констанца Каназирска

Курсът В1 започва на 8 ноември 2019 г, а В2 на 9 ноември 2019 г.


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ 
2019-11-10 6:50:51 PM


РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 
ПРИ ІV ЕГ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО - КЮРИ”
Ви уведомява, че на 14.11.2019 г. (четвъртък) от 18.00 часа  в Учителската стая на гимназията ще се състои заседание на управителния съвет и  членовете на УН при следния дневен ред:
1. Запознаване с проект за бюджет за учебната 2019-2020
2. Запознаване с нови кандидат-членове на Училищното настоятелство.  Поканват се  родителите на ученици от 8-ми клас и всички родители на ученици от гимназията, които желаят да вземат участие.
3. Подготовка на Общото събрание на Училищното настоятелство  на 29.01.2020 г.
4. Разни

ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
2019-10-31 8:32:24 AM


СЪОБЩЕНИЕ


1. Съгласно заповед № РД 09-2148/ 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката  есенната ваканция за учениците е  от 01.11.2019 г.  до 03.11.2019 г. вкл.

2. Съгласно горецитираната заповед 04.11.2019 г. /понеделник/ е учебен ден. Учебните занятия  в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” ще се провеждат от 08.00 часа, съгласно утвърдената за учебната 2019/2020 година организация на учебния ден.


На всички Колеги - Будители пожелавам  хубав празник и много вдъхновение в трудната, на благородна мисия на просветител, а на нашите ученици – приятна  и ползотворна ваканция!


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2019-10-30 8:45:38 AM


IV ЕГ поздравява Ева Илиева (9. Б), Ванеса Пърлова (9. Б), Дара Янева (9. Б), Ния Радева (9. Б), Спас Василев (9. Б), Мартин Маринов (9. Б), Емили Тремоил (11. Б), Деляна Обрешкова (11. Г), Синтия Анева (11. Г), Симеон Благоев (11. В) за успешното им участие в Националния конкурс "С добро по Великден".

 
2019-10-25 8:56:02 AM


На основание Затовед № 4470/24.10.2019 г. на Кмета на Община Варна, 28.10.2019 г. (деня след провеждане на избори за местна власт) е неучебен ден за учениците от IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри". За всички ученици денят е неприсъствен.
2019-10-24 10:21:30 AM


28 октомври 2019 - спортен празник в IV ЕГ - програма - можете да прочетете ТУК.
2019-10-23 10:42:16 AM


СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка със спирането на водоснабдяването поради авариен ремонт на магистрален водопровод и очаквано възстановяване на водоснабдяването в 16:00 часа, днес 23.10.2019 г., нареждам графикът на учебните часове да бъде променен след голямото междучасие, както следва:


4-ти час - 10:55 - 11:25

5-ти час - 11:35 - 12:05

6-ти час - 12:15 - 12:45

7-ми час - 12:55 - 13:25


Продължителност на един учебен час – 30 минути, продължителност на междучасията – 10 минути.


Веселина Тотева

Директор на  IV ЕГ
2019-10-16 3:02:53 PM


На вниманието на учениците:

На 19 октомври (събота) от 10 часа в сградата на ГПЧЕ "Йоан Екзарх" ще се проведе Областният кръг на Национално многоезично състезание.

Учениците, заявили участие, да се явят в сградата не по-късно от 9,30 часа. Учениците да носят документ за самоличност.
2019-10-11 12:01:38 PM


IV ЕГ поздравява Йоана Стефанова (11. В), която спечели първо място отборно и трето място индивидуално на провелата се в Молдова Международна олимпиада по френски език от 27-до 30 септември 2019 г.
2019-10-08 3:48:00 PM


НА ВНИМАНИЕТО на учениците и на техните родители


На 08 октомври 2019 г. в сградата на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от X, XI и XII клас, както следва:

- от 18.00 часа:

# XII клас - обща среща в Актова зала

# IX, X и XI клас - среща с класните ръководители по класни стаи

- от 18.30 часа - XII клас - среща с класните ръководители по класни стаи


На 9 октомври 2019 г. в сградата на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас, както следва:

- от 18.00 часа - среща с класните ръководители по класни стаи


Разпределение на класните стаи за 8 и 9 октомври: ТУК


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2019-10-08 2:09:54 PM


Ръководството на IV ЕГ поздравява Диана Димитрова - 12Б клас, за спечелените едно първо, две втори и три трети места от 6 дисциплини в Държавно първенство по скоростно и подводно плуване в басейн - 5-6 октомври 2019 г.
2019-09-26 9:25:14 AM


На вниманието на учениците от IV ЕГ

ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 2019/2020 учебна година


1. Ателие за театър, музика и танци 1 - ръководител Илиана Иванова

2. Ателие за театър, музика и танци 2 - ръководител Ксения Царева

3. Х - експерименти по химия - ръководител Нели Райчева

4. Превенция на рисковото за здравето поведение - ръководител Елизабет Добрева

5. Клуб Изобразително изкуство - ръководител Наташа Неделчева

6. Програмиране на С/С++ - ръководител Елена Дичева

7. Литературна работилница за 10. клас - ръководител Невяна Павлова

8. Клуб "Вокално творчество " - ръководител Галина Райчева

9. Езикови успоредици - ръководител Радка Здравкова

10. Художествена фотография - ръководител Красимир Божинов

11. Народни танци - ръководител Стела Андонакиева

12. Приложна психология. Развиване на емоционалната интелигентност - ръководител Пламен Матеев

13. "Отвъд кориците"- литературен клуб за 10. клас - ръководител Величка Колева

14. Краезнание - ръководител Марияна Ангелова

15. Цветарство - ръководител Марияна Ангелова

16. Театър на испански език - ръководител Камелия Савова

17. Театър на френски език - ръководител Албена Янчева

18. Театър на български език - ръководител Станислав Кондов


Заявления за участие в групите можете да получите от класните ръководители.
2019-09-12 9:02:07 PM


НА ВНИМАНИЕТО

на учениците от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри” и  на техните родители!


Тържественото откриване на учебната 2019/2020 година ще се състои на 16.09.2019 г. от 9.00 часа в двора на гимназията.


И тази учебна година очакваме скъпи гости. И тази учебна година ще посрещнем над 200 нови ученици в VІІІ клас. Ще наградим учениците с най-високи постижения през изминалата учебна година.

Училищното ръководство и педагогическият колектив на гимназията взеха решение да подкрепят благотворителната кампания за лечението на малката Алекс - Александра Александрова Кръстянина. Можете да го направите, като дарите средствата, отделени за букет с цветя за първия учебен ден.

Очакваме Ви на 16.09.2019 г. не по-късно от 8.45 часа в двора на училището,  в официалното униформено облекло. Нека да отбележим заедно началото на новата учебна година!

Нека да е още по-успешна  новата учебна 2019/2020 година!


Веселина Тотева

Директор  на ІV ЕГ


Информация за благотворителната кампания за Алекс - ТУК