BG   FR   ES   EN   
 


Дневен режим
2021/2022 учебна година
21.10.2021 – 3.11.2021

1. 08:00 - 08:40
2. 08:50 - 09:30
3. 09:40 - 10:20
4. 10:40 - 11:20
5. 11:30 - 12:10
6. 12:20 - 13:00
7. 13:10 - 13:50
8. 14:00 - 14:40
Сигнали за нередности, измама и корупция: signali@4egvarna.com
2021-11-30 1:02:30 PM


Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,


Във връзка с подготовка за преминаване към присъствен образователен процес е необходимо да попълните декларация за съгласие по образец.

Приложено ще намерите два варианта на декларацията:

- за ученици до 14-годишна възраст – Приложение №1

- за ученици над 14 годишна възраст – Приложение № 2

Декларацията за ученици до 14-годишна възраст  (Приложение № 1) се попълва и подписва от родител, а декларацията за ученици над 14 годишна възраст (Приложение №2) се подписва от родител и ученик. За ученик на 18 години не се изисква съгласие на родител – декларацията (Приложение №2) се попълва и подписва само от ученика.


Моля в срок до 03.12.2021 г. да изпратите подписаните и сканирани декларации на класния ръководител, който ще ги провери и предаде на ръководството. Ако ученикът има валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, следва да се приложи към декларацията.

(Настоящето събиране на декларации-заявления е съгласно изискванията определени в чл. 4. Изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19 от Актуализираните насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със заповед № на МОН РД09-4614 от 24.11.2021 г. и №на МЗ: РД-01-963 от 24.11.2021 г.)
2021-11-24 3:06:26 PM


СЪОБЩЕНИЕ ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ


Уважаеми ученици,

Стипендиите за месеците септември, октомври и ноември са преведени по дебитните карти.

Учениците, които не са предоставили данни за банкова сметка могат да получат стипендиите си в брой от домакина на училището на 24, 25 и 26 ноември 2021 г. от 09:00 до 17:00 часа срещу лична карта.
2021-11-08 4:59:52 PM


IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” поздравява Габриела Нейчева (12. Б) за наградата от „Ротари-Евксиноград” в областта на обществените и хуманитарните науки. Отличието се присъжда на ученичката за изключителните ѝ постижения през учебната 2020/2021 г. - I място на националния кръг на Олимпиадата по френски език за 11. клас, както и I място на Националното състезание по английски език „Creative writing”.   
Тържествената церемония по награждаването се проведе на 04.11.2021 г. в  Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ в присъствието на множество изтъкнати личности от варненската културна общественост.
Благодарим на Габриела за това, че с таланта и всеотдайната си работа за пореден път доказва способностите си и прославя името на гимназията. Пожелаваме й още много вдъхновение и смелост по пътя на знанието и очакваме бъдещите й престижни отличия!

 
2021-11-03 2:23:48 PM


СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на родителите на учениците от 10 клас!


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждане на национално външно оценяване на учениците в 10 клас през учебната 2021-2022 година организираме родителска среща на 04.11.2021 г. от 18.00 часа в платформата Google Meet.

Ще Ви запознаем с графика  на дейностите, свързани с организацията на изпитите,  с формата на изпитите и с удостоверението за завършен първи гимназиален етап, което се издава след успешно завършен 10 клас.

За вход в срещата следва да използвате служебните имейли на учениците или да влезете в срещата през гугъл календар.

Връзка към срещата е изпратена през електронна поща, в календара и в Школо.


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2021-10-29 6:30:48 PM


На 1 ноември  отдаваме заслужена почит към личностите, работили самоотвержено за пробуждането на българския народ, за възраждане на славното ни минало,  за събуждане на духовността, която ни е опазила през вековете.

Уважаеми ученици,
Нека днес си спомним за Светите братя  Кирил и Методий, за Паисий Хилендарски, за  д-р Петър Берон, за братя Миладинови, за Петко Славейков, за  Захари Стоянов,  за Васил Левски,  за Христо Ботев, за Иван Вазов и за още  много достойни български просветители!
Нека да отделим време да  изразим своята признателност, например като поднесем цветя на Алеята на възрожденците  или като прочетем откъс  от безсмъртните им  творби.
Не забравяйте да изразите своята благодарност към  Вашите учители – новите будители, които ежедневно, с душа и сърце, Ви предават знания, опит и духовни ценности!

Уважаеми колеги,
Честит празник!
Поздравявам Ви за безкрайната отдаденост, с която ежедневно преодолявате предизвикателства на днешното време, вдъхновявате учениците,  водите ги по пътя на знанието и духовността!

Бъдете здрави!

Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри"
2021-10-29 6:19:37 PM


Уважаеми училищни ръководства и преподаватели,


Отправяме покана за учениците в гимазиален етап, които на 5 ноември от 16.00 ч. ще имат възможност да чуят четирима изтъкнати професионалисти по темата за генериране на идея и превръщането й в устойчив бизнес.

Обучението е част от обученията на участниците в програмата на JA Bulgaria - "Учебна компания", и е отворено за всички, които имат интерес към предприемачеството и стартирането на собствен бизнес.

 


 
2021-10-24 6:38:19 PM


Уважаеми колеги,

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

На основание получена  информация от РУО- Варна и Община- Варна Ви уведомявам, че от понеделник, 25.10.2021 г. всички ученици от VIII до XII  клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда.  Това се налага във връзка с повишаване на броя на заболелите  по данни, получени  от РЗИ Варна.

Веселина Тотева

Директор на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“
2021-10-20 7:25:45 PM


ЗАПОВЕД


№ РД-08-257/20.10.2021 г.


На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Заповед № РД-09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката и Работния план за организация на IV ЕГ в условията на Covid-19 през учебната 2021-2022 година


НАРЕЖДАМ

СЧИТАНО ОТ 21.10.2021 г. ДО 03.11.2021 г.

УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС В IV ЕГ „ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ“

ДА СЕ ОРГАНИЗИРА, КАКТО СЛЕДВА:


1. От 21.10.2021 г. до 27.10.2021 г. /включително/ да се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от IX и XI клас чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

2. За периода 21.10.2021 г до 27.10.2021 г. /включително/ присъствено да се обучават VIII, X и XII клас.

3. От 28.10.2021 г. до 3.11.2021 г. /включително/ да се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от X и XII клас чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

4. За периода 28.10.2021 г. до 3.11.2021 г. /включително/ присъствено да се обучават VIII, IX и XI клас.

5. Учебните занятия да се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание и приложен към настоящата заповед дневен режим. Продължителност на един учебен час – 40 минути. Начало на учебните занятия – 8:00 часа.

6. Учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние в платформата G Suite за образованието.

7. При отчитане на спецификата на конкретен учебен предмет, всички учители, преподаващи този учебен предмет в училището, може да използват единна платформа, която да бъде различна от определената в т. 6.

8. При организирането на обучението на учениците от разстояние в електронна среда да се прилагат приетите и утвърдени Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда през учебната 2021-2022 г. в IV ЕГ.

9. При провеждане на присъствени учебни занятия да се спазват противоепидемичните мерки съгласно заповед № РД-08-250/20.10.2021 г. на директора на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“

10. Организацията на занятията на групите за занимания по интереси да бъде съгласно заповед № РД-08-250/20.10.2021 г. на директора на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“

11. Отменя се т.6 от заповед № РД-08-250/20.10.2021 г. на директора на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“


Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнява директорът на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители, ученици, родители на ученици и служители.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТАИ ЗА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ - 21.10.2021 г. до 27.10.2021 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТАИ ЗА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ - 28.10.2021 г. до 3.11.2021 г.

 
2021-10-07 8:40:58 AM


По случай "Европейския ден на езиците", на 27 септември 2021 г. Франкофонски център – Варна организира литературен маратон под надслов "Езикът е море" в който участваха Ивет Жекова и Цветелина Колева (9. Б) на IV ЕГ  Фредерик Жолио-Кюри, които прочетоха на френски език откъси от произведения на Жул Верн и Фредерик Бегбеде. Благодарим на Франкофонски център – Варна за чудесната възможност!
2021-10-05 11:24:10 AM


Уважаеми родители,

На 5 октомври, вторник,  ще се  проведат онлайн  родителски срещи  за учениците от X, XI,XII, с изключение на XI В и XII Е клас.

На 6 октомври, сряда,  ще се  проведат онлайн  родителски срещи  за учениците от VIII и  IX клас.

Родителската среща за:

- XI В клас ще се проведе на 06.10.2021 г. от 18.00 часа.

- XII Е клас родителската среща ще се проведе  на 08.10.2021 г. от 18.00 часа.

Дневен ред на родителските срещи:

1.Запознаване с Правилника за дейността на IV ЕГ- Варна за учебната 2021/2022.

2. Запознаване с Работния план за организация на работата в IV ЕГ в условията на COVID -19.

3. Избиране на представител от родителите  за училищното настоятелство.

Линковете за родителските срещи ще бъдат изпратени от класните ръководители на 05.10.2021 г.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор на ІV ЕГ
2021-09-21 9:40:02 PM


СЪОБЩЕНИЕ


Ръководството на Гимназията честити 22 септември - Деня на Независимостта на България на всички учители и ученици, както и на техните родители.

Каним ви да се включите в инициативите по отбелязването на този светъл празник, на който честваме годишнината от обявяването на суверенитета на Българската държава.

Нека бъдем горди и обединени българи!

Честит празник!


Веселина Тотева

Директор на ІVЕГ


Програма


7:00 ч. - Паркингът на УМБАЛ „Св. Марина“ (сборен пункт)

42-километров спортно-туристическа поход с маршрут: Варна - природен парк „Златни пясъци“ - Кранево- Албена - Балчик

Организатори: Дирекция „Спорт“, Община Варна, и Туристическо дружество „Владислав Варненчик“


9:30 ч. - пл. „Независимост“

Тържествено честване на 113-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България

Организатори: Община Варна, Военноморските сили на Република България, Варненската и Великопреславска митрополия


17:00 ч. - Градинката пред Регионалния исторически музей - Варна

Тържествено откриване на скулптурна композиция, посветена на Васил Левски – дарение от Съюза на арменците в България


18:30 ч. - Арт галерия „Ларго“

Откриване на Международен екслибрис конкурс

Проектът е подкрепен от фонд „Култура“ на Община Варна


19:00 ч. - Фестивален и конгресен център

Европейски музикален фестивал

Концерт на саксофонен квартет SIGNUM и Кай Шумахер -пиано

Проектът е подкрепен от фонд „Култура“ на Община Варна


19:00 ч. - Входът на Морската градина

Фотоизложба „100 години Варна курортен град“

Проектът е подкрепен от фонд „Култура“ на Община Варна
2021-09-17 1:44:06 PMПредложения за групи за занимания по интереси

 

1. Подготовка за изпит DELF ниво В2 - Снежана Славчева - 11-12 клас само онлайн
2. Предизвикателството превод - Радка Здравкова - 11 и 12 клас
3. Езикови успоредици - подготовка за матура по френски език - Радка Здравкова - 12 клас
4. Превенция на рисковото за здравето поведение - Елизабет Добрева - 9-12 клас
5. Дебати и ораторско майсторство - Мартин Стоянов - 9-12 клас
6. Курс по Медиация - разрешаване на спорове - Мартин Стоянов - 9-12 клас
7. Курс по Психология - Мартин Стоянов - 9-12 клас
8. Фотография - Красимир Божинов - 8-12 клас
9. Група за вокално и народно пеене - Галина Райчева - 8-12 клас
10. Мюзикъл - вокална подготовка - Галина Райчева - 8-12 клас
11. Училище за инструменталисти - Галина Райчева - 8-12 клас
12 клас. Подготовка за изпит DELE ниво В2 - Галина Николова - 11 клас
13. Мюзикъл, мюзикъл 1 - Ксения Царева - 8-12 клас
14. Мюзикъл, мюзикъл 2 - Илиана Иванова - 8-12 клас
15. Подготовка за НВО по БЕЛ 10. клас - Мария Стаматова - 10 клас
16. Подготовка за НВО по БЕЛ 10. клас - Теодора Градева - 10 клас
17. Подготовка за НВО по БЕЛ 10. клас - Валентина Демирева - 10 клас
18. Подготовка за НВО по математика 10. кл - Диана Веселинова - 10 клас
19. Подготовка за НВО по математика 10. кл - Павлинка Бахнева - 10 клас
20. Театър на испански език - Камелия Савова - 9-12 клас
21. Първи стъпки в театъра на испански език - Камелия Савова - 8 клас
22. Кино в училище - Филка Апостолова - 8-12 клас
23. Моето семейство, училище, град, страна в градината на историята - Нели Геновска - 10-12 клас
24. Медийно студио - Петър Петров - 8-12 клас
25. Клуб "ЮНЕСКО" - Нели Геновска - 8-12 клас
26. Клуб по Английски език -English Debates Team - Бони Бонев - 9-11 клас
27. Клуб по Физическо възпитание и спорт - Футболна Академия - Бони Бонев - 9-11 клас 

 
2021-09-14 3:47:04 PM


ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,
Тържественото откриване на учебната година ще се проведе присъствено на 15.09.2021 г. за отделните випуски в определено време, както следва:
- VIII и XII клас ще бъдат посрещнати в двора на училището. Очакваме учениците да заемат местата си не по-късно от 8:50 часа.
- За IX, X и XI клас първият звънец ще бие в 10:30 часа. Класните ръководите ще ги очакват в класните стаи, за да им дадат първи напътствия за новата учебна година.

Разпределение на класните стаи за 15 септември можете да видите ТУК.

Пожелавам учебната година да бъде изпълнена с много здраве, нови знания, приятелства и усмивки!

Веселина Тотева
Директор IV EГ