BG   FR   ES   EN   
 
Предложения за групи по проект „Твоят час“ 2017 – 2018 г. - занимания по интереси и обучителни затруднения

Бланка за заявление

Попълнените заявления се подават в заместник дирекция учебна дейност на г-жа Илияна Иванова.
Краен срок - 25 септември


Седмична програма за 2017/2018 учебна година - I учебен срокРазпределение на класовете
по класни стаи

Списъци ЗИП - 11 клас със стаи

Списъци ЗИП - 12 клас със стаи

Списъци IV Профилиращ предмет - 12 клас със стаи

Списъци СИП със стаиУчебници за учебната 2017-2018 година
2017-09-23 1:19:15 PM

2017-09-21 9:48:18 PM


На 22 септември 2017 г.  отбелязваме 109 години от обявяването на Независимостта на България. Денят се чества като официален празник на страната от 1990 г.

На 22 септември (5 октомври, стар стил) през 1908 г. във Велико Търново с манифест на княз Фердинанд I се обявява Независимостта на България. Тя е призната от Османската империя и Великите сили през пролетта на 1909 г.

На този ден през 1908 г. в черквата "Св. Четиридесет мъченици" е обявена независимостта на България. Мястото е избрано специално, за да се подчертае приемствеността със средновековната българска държава. България е обявена за царство, а княз Фердинанд I приема титлата "цар на българите".

С един замах на 22 септември 1908 г. България се откъсва от орбитата на Османската империя и се провъзгласява за независима. С оглед историческата традиция тя се връща към ранга на българската държава от епохата преди падането под османска власт, обявявайки се за царство, а на главата на нейния владетел княз Фердинанд е сложена царска корона.

Смелият акт от 22 септември се посреща с огромно щастие в цялата страна и се организират масови тържества.

Независимостта на България  е не само голям успех за българската дипломация, но и важен акт, защото от васално княжество страната започва да се нарича царство, а българският владетел вече се титулува - цар.

С този акт е показано на света, че нито унизителните клаузи на Берлинския договор, нито чуждите интереси са в състояние да подтиснат стремежа на един народ към независимост. Всеки българин с чувство на гордост трябва да запечата в съзнанието си тази дата, защото както Съединението, така и провъзгласяването на независимото Царство България, според думите на тогавашния министър-председател Александър Малинов, е "дело, чисто българско, продиктувано само от български чувства и български интереси".

Честит ден на Незамисимостта!


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2017-09-20 12:32:26 PM

2017-09-19 8:36:09 AM


НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ:

 "Национална кампания за профилактика на детското зрение"

В рамките на кампанията от 1.09. до 31.10.2017г. ще се извършва БЕЗПЛАТЕН ОЧЕН СКРИНИНГ на деца и младежи от 6 до 18 години.
Подробна информация за оптиките и медицинските центрове, където ще се извършва скринингът, можете да намерите на www.kwiat.bg.

 
2017-09-14 10:36:34 AM


НА ВНИМАНИЕТО

на учениците от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри” и  на техните родители!


ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 15.09.2017 г. от 9.00 часа.

Участниците в програмата да се явят в гимназията не по-късно от 8.30 часа, а всички  ученици от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас  не по-късно от 8.45 часа. Официалното униформено облекло е задължително.

 

ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2017-09-01 2:29:52 PM


НА ВНИМАНИЕТО

на учениците, приети в VІІІ клас за учебната 2017/2018 година

и на техните родители!


На 04.09.2017 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща по следния график:

- от 18.00 до 18.30 часа в Актовата зала на гимназията

- от 18.30 до 19.30 часа по класни стаи:

VIII А – ФЕ-АЕ-БЕЛ-М – стая 102

VIII Б  – ФЕ-ИЕ-БЕЛ-АЕ – стая 103

VIII В  – ФЕ-АЕ-БЕЛ-И – стая 104

VIII Г  – ФЕ-АЕ-БЕЛ-Г – стая 105

VIII Д  – ФЕ-АЕ-БЕЛ-Б – стая 106

VIII Е  – ИЕ-АЕ-БЕЛ-М – стая 111

VIII Ж – ИЕ-АЕ-БЕЛ-И – стая 108

VIII З – ИЕ-АЕ-БЕЛ-Г – стая 109

VIII И – ИЕ-АЕ-БЕЛ-Б – стая 107


Поръчаното през месец юли униформено облекло ще се дава срещу бележка за заявка в периода 01.09.2017 г. - 05.09.2017 г. при касиер-домакина. Работно време: от 9.00 до 15.00 часа.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2017-08-25 12:44:33 PM


ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

сесия септември 2016/2017 г.


стая 206

01.09.2017 г. – 9.00 ч.

Математика – 8, 9, 11 клас


стая 206

04.09.2017 г. – 9.00 ч.

Френски език – 8, 9 клас


ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

сесия септември 2016/2017 г

стая 206

31.08.2017 г. – 9.00 ч.

Български език и литература - 11 клас

01.09.2017 г. – 9.00 ч.

Български език и литература - 10 клас

04.09.2017 г. – 9.00 ч.

Френски език - 9 клас

Испански език - 8 клас

Английски език - 9 клас


Необходимо е учениците да заемат местата си не по-късно от 8.45 часа