BG   FR   ES   EN   
 

Стипендии 2017-2018 учебна годинаКласиране на учениците за получаване на еднократни стипендии за постигнати високи резултати в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта

Кандидатстване за еднократни стипендии за постигнати високи резултати в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта

Класиране на учениците за получаване на месечни стипендии за постигнати образователни резултати II срок на учебната 2017/2018 година
КРАЕН СРОК за подаване на документи - 9 март 2018 г.