BG   FR   ES   EN   
 
СТИПЕНДИИ 2016-2017


Стипендия "Екофос"

Класиране на учениците за получаване на месечна стипендия по чл.4, ал.1, т.1 за постигнати образователни резултати - II срок

1000 стипендии на Фондация "Комунитас"

Заповед за изплащане на месечни ученически стипендии за I срок на учебната 2016/2017 година

Класиране на учениците за получаване на месечна стипендия по чл.4, ал.1, т.1 за постигнати образователни резултатиАмериканска фондация за България - стипендии в средното образование

На вниманието на всички ученици от 10, 11 и 12 клас!
Срокът за кандидатстване за месечни ученически стипендии за I учебен срок на 2016/2017 г. е до 14 октомври 2016 г. /петък/
За информация се обръщайте към класните ръководители и към Милена Иванова, Завеждащ „Административно-техническа служба”.

Веселина Тотева
Директор IV ЕГ: