BG   FR   ES   EN   
 
Изпитите DELF scolaire ще се проведат в ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” както следва:
1. Общ изпит:
A2 на 09.02.2018 г. от 14.00 часа
B1 на 10.02.2018 г. от 11.00 часа
B2 на 10.02.2018 г. от 14.30 часа

Допускането в изпитната зала за общия изпит е съответно:
на 09.02.2018 г.
- от 13.30 до 13.50 часа за А2
на 10.02.2018 г.
- от 10.30 до 10.50 часа за B1
- от 14.00 до 14.20 часа за B2
При явяването си в изпитната зала, кандидатите трябва да представят документ за самоличност /със снимка/ и индивидуалното уведомление.

Индивидуалният изпит се провежда по график на 10.02.2018 г. за В1 и В2 и на 11.02.2018 г. за A2, В1 и В2. Кандидатите следва да се явят 15 мин. преди указания в индивидуалните уведомления час пред съответната изпитна зала.

Указание за подаване на документи за явяване на изпит DELF scolaire – 2018 година

Изпитите DELF scolaire ще се проведат в ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” както следва:
1. Общ изпит:

А2 на 09.02.2018 г. /петък/
B1 на 10.02.2018 г. /събота/
B2 на 10.02.2018 г. /събота/

2. Всеки ученик, желаещ да се яви на изпит DELF – ниво A2, B1 или B2, подготвя три документа:

- Fiche d’inscription au DELF scolaire – попълва се лично от ученика.
Изтеглете в PDF или DOC формат.

Внимание: изписването на имената на латиница трябва да отговаря на това в личната карта

- Fiche conseil pour l’Inscription au DELF scolaire /препоръчително/ – попълва се от учител по френски език, преподаващ в съответния клас.
Изтеглете в PDF или DOC формат.

- Копие на лична карта.

2. Списъкът “Iscriptions au DELF scolaire” e общ за всички ученици от съотвeтния клас/училище, желаещи да се явят на изпит DELF. Имената се попълват четливо, с главни печатни букви.
Изтеглете в PDF или DOC формат.

3. Документите по т.1 и т.2, заедно с таксата от 90 лв. за всеки ученик се предава при домакина на на ІV ЕГ или по банков път в срок до 19.01.2018 г.

Данни на банковата сметка:
Име на банката: Общинска банка АД
Банков клон: Финансов център Варна
Град: Варна
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG29 SOMB 9130 1023 0373 01
Титуляр на сметката: Училищно настоятелство при ІV ЕГ ”Фредерик Жолио-Кюри”
При превеждане на таксата по банков път в „Основание” да се посочи нивото, трите имена на кандидата, училище и клас.