BG   FR   ES   EN   
 

Изпитите DELF scolaire ще се проведат в ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” както следва:
1. Общ изпит:
A2 на 19.02.2021 г. от 14.30 часа
B1 на 20.02.2021 г. от 11.00 часа
B2 на 20.02.2021 г. от 14.30 часа

Допускането в изпитната зала за общия изпит е съответно:
на 19.02.2021 г.
- от 14.00 до 14.20 часа за А2
на 20.02.2021 г.
- от 10.30 до 10.50 часа за B1
- от 14.00 до 14.20 часа за B2
При явяването си в изпитната зала, кандидатите трябва да представят документ за самоличност /със снимка/ и индивидуалното уведомление.

Индивидуалният изпит се провежда по график на 20.02.2021 г. за А2 и B2 и на 20.02.2021 г. и 21.02.2021 г. за В1.
Кандидатите следва да се явят 15 мин. преди указания в индивидуалните уведомления час пред съответната изпитна зала.

Успех на всички кандидати!Указание за подаване на документи за явяване на изпит DELF scolaire – 2021 година


Изпитите DELF scolaire ще се проведат в ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” както следва:
1. Общ изпит:
А2 на 19.02.2021 г. /петък/
B1 на 20.02.2021 г. /събота/
B2 на 20.02.2021 г. /събота/


2. Всеки ученик, желаещ да се яви на изпит DELF – ниво A2 , B1 или B2, подготвя следните документи:

- Fiche d’inscription au DELF scolaire – попълва се лично от ученика.
Изтеглете в PDF или DOC формат.

Внимание: изписването на имената на латиница трябва да отговаря на това в личната карта!

- Копие на лична карта /препоръчително, за сверяване на данните/

2. Списъкът „Iscriptions au DELF scolaire” e общ за всички ученици от съотвeтния клас/училище, желаещи да се явят на изпит DELF. Имената се попълват четливо, с главни печатни букви.
Изтеглете в PDF или DOC формат.

3. Документите по т.1 и т.2, заедно с таксата от 90 лв. за всеки ученик се предава при домакина на ІV ЕГ или по банков път в срок до 29.01.2021 г.

Данни на банковата сметка:
Име на банката: Общинска банка АД
Банков клон: Финансов център Варна
Град: Варна
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG29 SOMB 9130 1023 0373 01
Титуляр на сметката: Училищно настоятелство при ІV ЕГ ”Фредерик Жолио-Кюри”
При превеждане на таксата по банков път в „Основание” да се посочи нивото, трите имена на кандидата, училище и клас.