BG   FR   ES   EN   
 

Конкурси и състезания 2017-2018 учебна година

Национален конкурс за детска рисунка "Св.Трифон Зарезан"

Конкурс “Прованс” за млади български поети 2018

Състезание "Най-добра иновативна идея"

Националното състезание AUBGMultiTalent Quest

Национален ученически конкурс за есе "Душата ми е пленница..."

Национален исторически конкурс "По пътя на Бедреддин"

Национален литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!"

Конкурс за участие в програма "Обучение на ученици в САЩ и Великобритания" за учебната 2018/2019 година”

Общински конкурс “Мария Кюри – живот, посветен на науката”

VI Национален поетичен конкурс "Непознати улици"

Конкурс за стипендии "Opportunity Funds - Bulgaria 2018"

Национална университетска олимпиада

18 ученическа конференция по математика, информатика и ИТ

Национален ученически конкурс "Национален парк "Рила" - познат и непознат"

Конкурс "Млад Благотворител"

Национален исторически конкурс "180 години от рождението на Васил Левски"

Национално състезание "Градове на бъдещето"

V Национален литературен конкурс "Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена"

Национален ученически конкурс "Посланици на здравето"

Национален конкурс за детска рисунка, есе и стихотворение "Моята среща със Земята от Космоса"

Трети национален конкурс за кратък разказ „Атанас Липчев”

Трети национален конкурс за детска рисунка "Носията"

Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев `2017”

Национален конкурс за млади поети

Национален ученически конкурс 150 години от рождението на Петко Рачов Славейков