BG   FR   ES   EN   
 
Олимпиади 2015-2016 учебна година
ГРАФИК
за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2015-2016 година
ОБЩИНСКИ КРЪГОВЕ


Български език и литература
до 17.01.2016 г.

Френски език
до 31.01.2016 г.

Испански език
до 31.01.2016 г.

Английски език
до 10.01.2016 г.

Математика
до 02.01.2016 г.

Информатика
до 08.01.2016 г.

Информационни технологии
до 08.01.2016 г.

Математическа лингвистика
10.01.2016 г.

История и цивилизации
до 17.01.2016 г.

География и икономика
до 08.01.2016 г.

Биология и ЗО
до 31.01.2016 г.

Химия и ООС
до 24.01.2016 г.

Физика
16.01.2016 г.
14,00 часа

Астрономия
до 15.01.2016 г.
включително

Философски цикъл
до 03.02.2016 г.

Руски език
до 16.01.2016 г.