BG   FR   ES   EN   
 
Олимпиади 2016-2017 учебна година


ГРАФИК
за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2016-2017 година
ОБЩИНСКИ КРЪГОВЕ


Български език и литература


Френски език


Испански език


Английски език


Математика


Информатика


Информационни технологии


Математическа лингвистика


История и цивилизации


География и икономика


Биология и ЗО


Химия и ООС


Физика


Астрономия


Философски цикъл


Руски език