BG   FR   ES   EN   
 
Олимпиади 2013-2014 учебна годинаОлимпиади


Български език и литература
04.02.2014 - 9.00 h - VІІІ СОУПЧЕ „А.С.Пушкин”
Учениците да се явят не по-късно от 8.30 ч. с документ за самоличностФренски език
01.02.2014 - 9.00 h - IV ЕГ ”Фр. Жолио-Кюри”
Учениците да се явят не по-късно от 8.30 ч. с документ за самоличностИспански език
03.02.2014 - 9.00 h - IV ЕГ ”Фр. Жолио-Кюри”
Учениците да се явят не по-късно от 8.30 ч. с документ за самоличностМатематикаИстория и цивилизации
04.02.2014 - 13.30 h - ОУ „Цар Симеон I”
Учениците да се явят не по-късно от 8.30 ч. с документ за самоличностГеография и икономикаБиология и здравно образование - общински кръг
10.02.2014 г. - 4 ЕГХимия и ООС
Български език и литература
04.02.2014 - 9.00 h - МГ „Д-р П.Берон”
Учениците да се явят не по-късно от 8.30 ч. с документ за самоличностФизика
04.02.2014 - 14.00 h - МГ „Д-р П.Берон”
Учениците да се явят не по-късно от 13.30 ч. с документ за самоличностАстрономия
03.02.2014 - 9.00 h - СОУ „Св.Климент Охридски”
Учениците да се явят не по-късно от 8.30 ч. с документ за самоличностФилософски цикъл
03.02.2014 - 9.00 h - ОУ „Цар Симеон I”
Учениците да се явят не по-късно от 8.30 ч. с документ за самоличностРуски език.