BG   FR   ES   EN   
 
Резултати от областен кръг на Националната олимпиада по френски език 2022-2023 учебна година

Резултати от областен кръг на Националната олимпиада по испански език 2022-2023 учебна годинаГрафик за провеждане на ученическите олимпиади
през учебната 2022/2023 година
Общински кръг


Български език и литература - 22.01.2023 г. - 9.00
Английски език - 14.01.2023 г. - 9.00
Испански език - 21.01.2023 г. - 9.00
Френски език - 21.01.2023 г. - 9.00
Математика - 10.12.2022 г. - 9.00
Информатика - 06.01.2023 г. - 14.30
Информационни технологии - 14.12.2022 г. - 14.30
Философия - 17.01.2023 г. - 14.30
История и цивилизации - 13.01.2023 г. - 14.30
География и икономика - 12.01.2023 г. - 14.30
Гражданско образование - 28.02.2023 г. - 14.30
Физика - 10.01.2023 г. - 14.30
Биология и здравно образование - 27.01.2023 г. - 14.30
Химия и опазване на околната среда - 20.01.2023 г. - 14.30