BG   FR   ES   EN   
 
Представителни изяви за месец декември 2018


ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ЗА ЗДРАВЕТО ПОВЕДЕНИЕ - 9 КЛАС
Целта на клуба е чрез използването на интерактивните методи и по метода „връстници обучават връстници” учениците по забавен начин да могат чрез предаване на знания и усвояване на умения да подпомогнат личността при поемане на съзнателен и информиран избор за водене на здравословен начин на живот. Основен фокус е намаляване или предотвратяване на рисковото поведение на подрастващите в контекста на здравето и здравословния начин на живот разглеждайки модели на рисково поведение в различни сфери – общуване, хранене, сексуални взаимоотношения, употреба на наркотици, употреба на психоактивни вещества и др.
По време на публичнaтa изява учениците представиха своите знания и усвоените от тях умения умело да се аргументират в различните сфери на рисково поведение, а именно „Здравословен начин на живот“.
На 1.12.2017 се проведе представителна изява по повод 1.12. – Световен ден за борба със СПИН. Бяха раздадени материали, изработени от учениците календарчета, червени лентички, както и бяха прожектирани клипове по темата.
На Световният ден за борба със СПИН хората от цял свят сплотяват усилията си в отговор на пандемията, наречена СПИН. Всеки от нас притежава нещо уникално с което може да допринесе в борбата срещу СПИН - от противопоставяне на стигмата и дискриминацията до получаването на знания, как да се предпазим от ХИВ.
На този ден носим червената панделка, която е международният символ в борбата със СПИН. Тя е израз на солидарността на хората, живеещи с ХИВ и обединява човешките усилия в общата борба срещу болестта.
Всички тези понятия относно Световният ден за борба със СПИН бяха разяснени по време на кампанията, както и в часа на класа.
На събитието присъстваха родители.

МАТЕМАТИКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УНИВЕРСИТЕТ И ПОДГОТОВКА ЗА SAT
На 11.12.2017 г. в стая 406 на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ бе проведена представителна изява на тема „Предимства и недостатъци на електронните продукти осигуряващи математиката“, организирана от учениците от група “Математика за кандидатстване в университет и подготовка за SAT“ и техния ръководител. Целта на събитието бе да се представят разминаванията в точността при решаване на задачи чрез еквивалентни преобразувания и чрез електронен продукт.
Паралелната работа на учениците гарантира достоверността на получените резултати. Участниците бяха разделени на две групи. Едната представи резултатите на решаваните задачи получени по електронен път, а другата по аналитичен. Сравнявайки работата на двете групи ученици бяха открити незначителни различия. Направен беше извода, че изследването на повечето функции чрез еквивалентни преобразувания и чрез електронен продукт се припокриват. Единствено в участъците, където електронния продукт работи чрез числени методи графиката не отговаря изцяло на тази построена чрез еквивалентни преобразувания. Знанията и уменията на учениците за работа с електронни продукти и съпоставянето им с тези за решаване чрез еквивалентни преобразувания гарантира висококачествена подготовка на учениците. Получените математически знания и умения ще послужат на участниците в проекта при тяхното кандидатстване в университети не само у нас, но и в чужбина.

ПЪТЯТ КЪМ НАЧАЛОТО - ИСТОРИЯТА В ЛИТЕРАТУРАТА И ИЗКУСТВОТО
Представяне на филма «Мати Болгария» в заключителния етап на Националния конкурс «180 години от рождението на Левски – 180 години безсмъртие», като един от наградените – филм върху възрожденски текст. На събитието присъстваха д-р В. Генова, началник на РУО Варна, Р. Лазарова, експерт ОНГО при РУО Варна, В. Василев, директор на Първа езикова гимназия, Варна, проф. П. Павлов от ВТУ «Св.св. Кирил и Методий» , учители, ученици от цялата страна. Предварително филмът бе представен и пред Ротари клуб на Варна. Филмът получи наградата за оригинална идея и изпълнение. На съпътстващите дейности в Музея на Възраждането и РИМ – Варна, учениците се представиха като домакини на националната среща.

ВОКАЛЕН СЪСТАВ КЪМ 4 ЕГ
Публичната изява на учениците от ''Вокален състав към IV ЕГ'' се състоя на 22.12.2017 г., в Актова зала на училище ''Фредерик Жолио-Кюри'' - Варна. Представени бяха френски, испански и коледни песни, по повод коледно-новогодишните празници. Гости на събитието бяха учители, настоящи и бивши ученици на гимназията.

АТЕЛИЕ ПО МНОГОДИСЦИПЛИНАРНО СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
На 23 декември групата от ученици представи коледна програма "Весели Коледи-Моледи" в зала Хале 3: изложба, представление и концерт.
Във фотоизложбата "Дядо Коледа във Варна" взеха участие всикчи записани в групата. Всеки ученик имаше за задача да измисли концепция за снимки на Дядо Коледа на различни локации в град Варна, да облече костюм на Дядо Коледа и да бъде сниман от отговорните ученици -фотографи в групата. Общо учениците предадоха около 300снимки, като за изложбата бяха избрани и разпечатани 28 фотографии.
Представлението бе отново на коледна тематика, като за предварителната подготовка всички участници в ателието написаха по 1 или повече писма до Дядо Коледа от името на въобажаеми персонажи. След това всички писма бяха записани на аудиофайл с гласовете на учениците. Всички участваха : Дея Кунева в ролята на Дядо Коледа, Яна Максимова в ролята на коледен елен и Дария Димитрова в ролята на улична чистачка, която намира писма, изхвърлени от Дядо Коледа и започва да ги чете (аудиозапис) и да ги коментира, Жаклин Борисова изпълни коледна песен с нейн авторски текст, а останалите участници в групата танцуваха на сцената.
Коледният концерт бе подготвен от Дея Кунева и Теодора Младенова, с коледни песни на испански, английски и български.
На събитието присъстваха повече от души - ученици, родители и приятели.Представителни изяви за месец ноември 2018


КЛУБ ЗА ТУРИЗЪМ И ЕКОПЪТЕКИ
Публичната изява на ИД «Клуб за туризъм и екопътеки» беше почистване на плажа на Ветеран край Варна.
Тази изява се проведе на 12.11.2017 г. съвместно с ТД «Родни балкани» - Варна. Участниците бяха транспортирани с автобус.
За радост на всички нямаше много събрани отпадъци. Присъстваха много ученици, родители и граждани на град Варна.
Представителни изяви за месец октомври 2018


ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ЗА ЗДРАВЕТО ПОВЕДЕНИЕ 10 И 11 КЛАС
Целта на клуба е чрез използването на интерактивните методи и по метода „връстници обучават връстници” учениците по забавен начин да могат чрез предаване на знания и усвояване на умения да подпомогнат личността при поемане на съзнателен и информиран избор за водене на здравословен начин на живот. Основен фокус е намаляване или предотвратяване на рисковото поведение на подрастващите в контекста на здравето и здравословния начин на живот разглеждайки модели на рисково поведение в различни сфери – общуване, хранене, сексуални взаимоотношения, употреба на психоактивни вещества, трафик на хора, и др.
По време на публичнaтa изява учениците представиха своите знания и усвоените от тях умения умело да се аргументират в различните сфери на рисково поведение, а именно „Трафик на хора“
На 19.10.2017 се проведе представителна изява по повод 18.10 - Международен ден за трафик на хора. Целта е да се даде информация по темата както и превенция на трафика на хора. Във фоайето на училището бяха раздадени материали и на екран бяха прожектирани рекламни клипове по темата. Учениците, включени в групата по метода Връстници обучават връстници в рамките на часа на класа разясняваха различните начини за трафикиране и как биха могли да се предпазят така, че да не попаднат в клопката наречена «Трафик на хора».
Групи по проект "Твоят час" в IV ЕГ 2017-2018 годинаАнглийски език 10 клас - Юлиана Венкова
Английски език 9 клас - Румяна Добрева
Ателие по многодисциплинарно съвременно изкуство - Полина Милчева
Биология - Снежа Панайотова
Български език и литература 11 е, з - Виолета Ботева
Български език и литература 11 ж - Виолета Ботева
Вокален състав към 4 ЕГ - Георги Георгиев
Графичен дизайн и предпечат - Дарина Атанасова
Да подготвим 60 годишнината на гимназията 1 - Илиана Иванова
Да подготвим 60 годишнината на гимназията 2 - Ксения Царева
Да подготвим 60 годишнината на гимназията 3 - Стела Андонакиева
Изобразително изкуство - Наташа Неделчева
Информационни технологии 10 клас - Елена Дичева
Испански език 10 клас - Камелия Савова
Испански език 8 е - Бояна Папазова
Испански език 8 ж - Мисислава Чакърова
Испански език 8 з-и - Емилия Папазова
Клуб за туризъм и екопътеки - Веселина Ненова
Математика 10 клас - Цанка Сокерова
Математика 11 а-б-в - Елиана Тонева
Математика 11 г - Елиана Тонева
Математика 9 клас - Цанка Сокерова
Математика за кандидатстване в университет и подготовка за SAT - Георги Александров
Математическа лингвистика - Стелияна Иванова
Минало незабравимо - Марияна Ангелова
Млад журналист - Невяна Павлова
Народни танци - Стела Андонакиева
Превенция на рисковото за здравето поведение 10 и 11 клас - Елизабет Добрева
Превенция на рисковото за здравето поведение 9 клас - Елизабет Добрева
Психическо програмиране и психически вируси - Пламен Матеев
Пътят към началото - историята в литературата и изкуството - Нели Геновска
Театър и кино - Ксения Царева
Театър на български език - Миглена Йорданова
Театър на испански език - Камелия Савова
Театър на испански език 8 клас - Петър Петров
Театър на френски език - Полина Милчева
Френски език 8 а - Румяна Добрева
Френски език 8 в-д - Наталия Иванова
Френски език 8 г - Румяна Добрева
Френски език 9 клас - Наталия Иванова
Френски език за матура - Рада Здравкова
Химия - Нели Райчева
Художествена фотография 1 - Красимир Божинов
Художествена фотография 2 - Петър Петров
АРХИВ 2016-2017 ГОДИНА


Представителни изяви по проект "Твоят час" в IV ЕГ

ИД "Пътят към началото" - Филм за арх. Дабко ДабковГрупи по проект "Твоят час" в IV ЕГ 2016-2018 година

Английски език - Юлиана Венкова
Английски език - Изабела Балян
Ателие по многодисциплинарно съвременно изкуство - Полина Милчева
Биология - Даниела Георгиева
Биология - Снежа Панайотова
Български език и литература - Виолета Ботева
Български танцов фолклор - Стела Андонакиева
Визуална комуникация и фотожурналистика - Красимир Божинов
Да се научим да учим - Донка Георгиева
Ефективното общуване-условие за личностно развитие и успех - Пламен Матеев
Изобразително и приложно изкуство - Наташа Неделчева
Испански език - Симона Роева
Испански език - Емилия Папазова
Испански език - Пенка Еремиева
Испански език - Пенка Еремиева
Испански език - Снежанка Василева
Испански език - Снежанка Василева
Испански език - Емилия Папазова
Как се става лидер - Илиана Иванова
Математика - Елиана Тонева
Математика - Елиана Тонева
Математика - Цанка Сокерова
Математическа лингвистика - Стилияна Иванова
Минало незабравимо - Мариана Ангелова
Млад журналист - Невяна Павлова
Народни танци - Стела Андонакиева
Опера в училище - Нели Геновска
Превенция на рисковото за здравето поведение - Елизабет Добрева
Предизвикателството превод - Радка Здравкова
Първи стъпки в изучаване на полски език - Юлиана Венкова
Пътят към началото - Нели Геновска
Руски език - Петя Демирева
Руски език II група - Петя Демирева
Светът на математиката - Цанка Сокерова
Творческо писане - Цонка Станкова
Театрални практики - Ксения Царева
Туризъм и еко пътеки - Веселина Ненова
Фехтовка - Ивайло Стаматов
Философският камък - Нели Райчева
Френски език - Виктория Стефанова
Френски език - Виктория Стефанова
Френски език - Полина Милчева
Френски език - Полина Милчева
Френски език - Радка Здравкова
Френски език - Жасмина Каназирска
Френски театър - Полина Милчева
Химия - Нели Райчева