BG   FR   ES   EN   
 
Разпределение на класовете по класни стаи за родителска среща на 12.12.2018 г.

Дневно разписание
за 2018/2019 учебна година


1. 07,30 - 08,10
2. 08,20 - 09,00
3. 09,10 - 09,50
4. 10,10 - 10,50
5. 11,00 - 11,40
6. 11,50 - 12,30
7. 12,40 - 13,20

учебен час - 40 минути
междучасие - 10 минути
голямо междучасие - 20 минути