BG   FR   ES   EN   
 
Дневно разписание
за 2019/2020 учебна година


1. 08,00 - 08,45
2. 08,55 - 09,40
3. 09,50 - 10,35
4. 10,55 - 11,40
5. 11,50 - 12,35
6. 12,45 - 13,30
7. 13,40 - 14,25

учебен час - 45 минути
междучасие - 10 минути
голямо междучасие - 20 минути