BG   FR   ES   EN   
 
Дневно разписание
за 2019/2020 учебна година - II учебен срок


1. 07:30 - 08:10
2. 08:20 - 09:00
3. 09:10 - 09:50
4. 10:10 - 10:50
5. 11:00 - 11:40
6. 11:50 - 12:30
7. 12:40 - 13:20

учебен час - 40 минути
междучасие - 10 минути
голямо междучасие - 20 минути